+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 09.10.2019 11:48
până la 10.11.2019 11:50
2
Propunerea ofertelor
de la 10.11.2019 11:50
până la 16.11.2019 11:50
3
Licitaţie
de la 18.11.2019 14:00
până la 18.11.2019 14:23
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 3 300 000 MDL
Perioada clarificărilor: 9 oct 2019, 11:48 - 10 nov 2019, 11:50
Perioada de depunere a ofertelor: 10 nov 2019, 11:50 - 16 nov 2019, 11:50

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Servicii curațenie
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
2038, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, bd.Dacia 5/2
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Cecoi Mariana
Telefonul de contact
0-22-53-16-33, 079436345
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
9 oct 2019, 11:48
Data ultimilor modificări
7 nov 2019, 22:25
Achizitii.md ID
21013074
CPV
90900000-6 - Servicii de curăţenie şi igienizare
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Servicii curațenie
Buget: 3300000.0 MDL
Activ
Documentele procedurii de achiziție
Data:
7 nov 2019, 22:25
Subiectul întrebării:
întrebarea
Întrebare:
În conformitate cu art 35 al legii nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achizițiile publice, solicităm următoarele clarificări: 1. Anexa nr. 1 Specificații tehnice și cerințele obligatorii, pct. 27 prevede: “Curățenia generală se petrece cu prelucrarea tuturor suprafețelor și instalațiilor, lămpilor, geamurilor, jaluzelelor, dulapurilor, stelajelor, etc”. - Care este înălțimea la care se află lămpile, numărul și dimensiunile geamurilor, etc. 2. Anexa nr. 1 Specificații tehnice și cerințele obligatorii, pct. 32 prevede: “În perioada cînd merge reparația în clădirile beneficiarului se efectuează strîngerea și evacuarea gunoiului, curățarea podelelor de vopsea și alte”. - Vă rugăm să precizați în anul 2019 în care clădiri (secții) ale instituției sunt programate achiziționarea lucrărilor de reparație. 3. Anexa nr. 1, Specificații tehnice și cerințele obligatorii, pct. 34 prevede: “Covoarele trebuie să fie curățate de 2 ori pe an, prin spălare și curățare chimică la spălătorii specializate”. - Vă rugăm să indicați numărul și mărimea covoarelor ce urmează a fi curățate la spălătorii specializate. 4. Anexa nr. 1, Specificații tehnice și cerințele obligatorii, pct. 36 prevede: ”Prestatorul efectuează la necesitate lucrări de vopsire a geamurilor, ușilor, pereților cu materialele prestatorului”. - Expresia “la necesitate” poate fi interpretată în mod diferit atât de către autoritatea contractantă cât și de ofertant (de ex. “la necesitate” poate fi considerat zilnic, săptămânal sau anual etc.). - Astfel vă rugăm ca în fiecare punct al Anexei nr.1, în care există expresia “la necesitate” să indicați o frecvență mai exactă pentru efectuarea lucrărilor. 5. Cu referire la pct. 13, 14 din Specificarea tehnică deplină solicitată, Anexa nr. 1. - Vă atragem atenția că mărimea totală a suprafețelor inidcată în pct.14. -Specificarea tehnică deplină solicitată, Anexa nr. 1., nu corespunde cu suma suprafețelor (CCD,CMF1,CMF2,CMF3,CS Muncești), astfel vă rugăm să concretizați suprafața corectă care urmează a fi curățată de 2 ori pe an. - Vă rugăm să concretizați dacă suprafața indicată în pct.14. este inclusă în mărimea suprafețelor indicate în tabelul de la pct.8 al caietului de sarcini, fiindcă în cazul în care ar fi inclusă, există o diferență în urma sumării suprafețelor indicate în pct.13 (cabinete medicale) și pct.14 (încăperi auziliare), ca exemplu nu corespunde CCD și CMF nr.3. 6. Cu referire la pct. 16 din Specificarea tehnică deplină solicitată, Anexa nr. 1. - Vă rugăm să argumentați, concretizați numărul minim de persoane care urmează să efectueze serviciile de curățenie, deoarece există o discordanță a numărului de persoane, în raport cu mărimea suprafeței per persoană. 7. Întrucât există periodicitatea anumită – ,,1,2,3 ori pe zi’’, vă rugăm să indicați pentru fiecare încăpere, mărimile suprafețelor pentru care se vor efectua serviciile de curățenie conform periodicității menționate. - La fel, vă rugăm să indicați pentru fiecare schimb(tură) care este numărul de persoane care urmează să efectuaze serviciile de curățenie. 8. Cu referire la pct.5 și 6 din Specificații tehnice și cerințele obligatorii, Anexa nr. 1. - Vă rugăm să indicați tipul suprafețelor care urmează a fi curățate cu ajutorul mașinilor de spălat pardoseli. - Vă rugăm să indicați numărul etajelor a fiecărei clădiri și care sunt mărimile suprafețelor de tip deschis per. etaj, care pot fi și necesită curățate cu ajutorul mașinilor de spălat pardoseli. 9. Cu referire la Volumul serviciilor obligatoriu, pct.VIII-Secția recuperare medicală și medicină fizică Anexa nr. 1, care prevede necesitatea asigurării unei cantități anumite a consumabilelor. - Vă rugăm să ne comunicați care este necesitatea folosirii a 10+20 flacoane de detergent pentru curățarea covoarelor, dacă pct.34 din Anexa nr.1 - Specificații tehnice și cerințele obligatorii, prevede curățarea covoarelor de 2 ori pe an, prin spălare și curățare chimică la spălătorii specializate”. - Vă atragem atenția că oțetul de masă de 6% nu sunt o soluție profesională pentru curățarea covoarelor și vă rugăm șă ne comunicați cine va purta răspundere pentru daunele cauzate în urma folosirii acestei soluții (oțet de masă de 6%). - Vă rugăm să ne comunicați care este necesitatea a 30+60 cîrpe pentru veselă, 6+10 seturi de burete pentru veselă și chiuvetă, 6+10 flacoane cu soluție pentru spălarea veselei lichid de 1,0-1,5 litri, dacă spălarea veselei nu intră în sarcina tehnică. - La fel vă rugăm să concretizați volumul și denumirea (forma) vasului – ,,1 vas de masă plastică mare’’. 10. Anexa nr. 1, Specificații tehnice și cerințele obligatorii, pct. 1 prevede: ,,Prestatorul trebuie să activeze în domeniul de medicină nu mai puțin de 2 ani’’. - Vă rugăm să concretizați dacă v-ați referit la experiența minimă de 2 ani în prestarea serviciilor similare, în caz contrar vă rugăm să precizați importanța și legalitatea includerii unei astfel de cerințe obligatorii în cazul dat. ...Considerăm că prin cerința obligatorie impusă de Dvs. se îngrădește posiblitatea de participare la procedura de achiziție publică a agenților economici interesați și autorizați în prestarea serviciilor de curățenie și se favorizează evidențierea unui singur ofertant. Mai mult ca atît, includerea unei astfel de cerințe în cadrul unei licitații publice, favorizează contracararea practicii anticoncurențiale și a concurenței neloiale.
Răspuns (8 nov 2019, 11:50):
vă comunicăm următoarele: 1. La pct.27 din anexa la Invitație de partipipare, confirmăm că înălțimea birourilor pînă la lămpi este de 3m, dulapurile și stelajele au înalțime de 2-2,2m. Geamurile sunt de diferite mărimi (0,6x0,6m; 0,8x1,2m; 1-1,5m; 1,5x1,9m; vitraliile 5x18m). În total în instituție sunt 4 800 de m2 de ferestre. 2. Informații privind obiectele care urmează a fi supuse reparațiilor în anul 2020 puteți accesa pe pagina web a instituției www.amt-botanica.md - Lista anunțurilor de intenție pentru anul 2020”. 3. La moment în instituție sunt 66 de covoare de diferite mărimi (de la 0,80x1,5m pînă la 2x3m) și forme. 4. Se solicită efectuarea vopsirii de uși și pereți în caz de necesitate, însă volumele mari de aceste lucrări sint incluse în contracte de antrepriză. Ca urmare, cerința dată este solicitată numai pentru cazuri excepționale în volum neesențial. 5. Volumele suprafețelor sunt verificate în baza actelr cadastrale și sunt corecte 6. în invitația de participare și documentele de atribuire sunt indicate cerințele față de numărul minim de personal solicitat – 74 persoane. În caz de necesitate, numărul de personal puteți să majorați după posibilitățile și graficul Dvs. 7. Operatorul economic administrează personalul atras pentru prestarea serviciilor de curațenie și stabilește graficul de prestare a serviciilor. În documentele de atribuire sunt incluse cerințele minime. Dat fiind faptul că prestator răspunde integral pentru calitatea serviciilor de curațenie, prestatorul urmează să administreze calitatea serviciilor prestate. 8. Tipul de material teracota. Locul de prestare a serviciilor de curațenie sunt indicate în documentele de atribuire – CMF nr.2, CMF nr.3 și CCD – hol 9. Dat fiind faptul că secția de recuperare medicală este specifică, în cerințele sunt indicate toate necesitățile conform cerințelor sanitaro-epidemiologice, care urmează se fie administrați de specialist în domeniul de epidemiologie a dvs 10. Cerința obligatorie față de prestător privind existența experienței în domeniul prestării serviciilor de curațenie în instituții medicale este bazată pe Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015. În scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților în documentele de atribuire la achiziționarea serviciilor poate fi inclusă cerința privind lista lucrărilor principale ale serviciilor similate prestate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sînt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Ca urmare, cerința obligatorie existenței activității în domenuil de medicină nu mai puțin de 2 ani este întemeiată și argumentată din punc de vedere a specificului, volumului și complexității activității instituției noastre.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".