+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 08.10.2019 16:21
până la 18.10.2019 10:00
2
Propunerea ofertelor
de la 18.10.2019 10:00
până la 24.10.2019 10:00
a rămas 1 zi
3
Licitaţie
25.10.2019 15:00
4
Evaluare

5
Contract

Statut Propunerea ofertelor
Valoarea estimată fără TVA 585 000 MDL
Perioada clarificărilor: 8 oct 2019, 16:21 - 18 oct 2019, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 18 oct 2019, 10:00 - 24 oct 2019, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Abonează-te
Achiziționarea serviciilor de pază și supraveghere, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani, pentru anul 2020
Informaţia despre solicitant
Denumirea
IMSP AMT Riscani
Codul fiscal/IDNO
1003600153212
Adresa
MD-2068, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Alecu Russo 11
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Tatiana Cenușa
Telefonul de contact
+37367146681
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
8 oct 2019, 16:21
Data ultimilor modificări
9 oct 2019, 12:18
Achizitii.md ID
21013039
CPV
79700000-1 - Servicii de investigaţie şi de siguranţă
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (servicii)
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
Data:
9 oct 2019, 12:18
Subiectul întrebării:
Valoarea este insuficientă
Întrebare:
Buna ziua, solicităm ajustarea tarifului la cerințele legislației în vigoare prin efectuarea corectă a calcului conform H.G. nr. 232 din 24.04.2019 cu modificarea sumei din anunț care nu corespunde cerințelor legislației. Deasemenea luînd în considerație că la ședința Guvernului din 25.09.2019, executivul a aprobat modificări în Legea nr. 283 din 04.07.2003, solicit să luați în calcul lista obiectivelor de importanță strategică a statului care va intra în vigoare la 01.01.2020. Solicităm să modificați conform H.G. nr. 232 din 24.04.2019 cerințele caietului de sarcini cu majorarea prețului la oferta din anunțul de participare privind achiziționarea servicii de pază și supravegere la obiectele date.
Răspuns (15 oct 2019, 14:18):
Vă informăm că planificarea achizițiilor serviciilor de pază și supraveghere este efectuată în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice. La stabilirea costului estimat al achiziției a fost efectuat în baza studierii pieții și experienței din anii precedenți (baza – contractele încheiate).
Data:
15 oct 2019, 16:23
Subiectul întrebării:
Valoarea este insuficientă
Întrebare:
Conform DECIZIEI nr.03D-44-18 din 12.02.2018 a Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor punctul 2. Se anulează procesul verbal nr.17/04548/001 din 12.01.2018 în partea ce privește lotul nr.1, precum și toate actele subsecvente acestuia; Puctul 3. Se obligă IMSP AMT Rîșcani, în termen de pînă la 5 zile, să clarifice dacă prețul stabilit în oferta ”DVS Service” SRL este conform cu legislația în domeniul muncii și eventuala reevaluare a rezultatelor procedurii de achiziție nr.17/04548 din 29.12.2017 în partea ce ține de lotul nr.1, privind achiziționarea serviciilor de pază fizică, cu luarea în considerare a constatărilor din partea motivată a prezentei decizii; Deasemenea Dvs v-ați condus de Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Articolul 37 prim. Consultarea pieței, dacă DA, pe cine ați invitat din experți privind consultarea serviciilor de pază și supraveghere?
Răspuns (18 oct 2019, 09:58):
Vă informăm că în cazul lipsei ofertelor la cerințele solicitate, conform art. 71 a Legii achizițiilor publice nr.131 din 03.07 2015, grupul de lucru poate accepta oferta care este mai mare decît suma estimativă pînă la 30%.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".