1
Perioada de actualizare
de la 23.09.2019 16:50
până la 28.09.2019 09:00
2
Propunerea ofertelor
de la 28.09.2019 09:00
până la 07.10.2019 10:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 466 666 MDL
Perioada clarificărilor: 23 sept 2019, 16:50 - 28 sept 2019, 9:00
Perioada de depunere a ofertelor: 28 sept 2019, 9:00 - 7 oct 2019, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Conform listei volumului de lucrări prevăzut în caietul de sarcini.
Condițiile special de care depinde îndeplinirea contractului: a) preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către Beneficiar;
b) Lucrările vor începe în decurs de 3 zile de la semnarea contractului si primirii ordinului de începere a execuţiei lucrărilor.
c) Termenul de garanţie a lucrărilor prestate este de 5 ani din momentul recepţiei lucrărilor;
d) Agentul economic va garanta executarea contractului, depunând o garanţie de asigurare a executării contractului în valoare de 5 % din suma totală acontractului, în timpul încheierii contractului. Garanţia de asigurare a executării contractului se constituie de către ofertant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă,
calitativă şi în perioada convenită a contractului. Dirigintele de șantier autorizat pentru îndeplinirea lucrărilor conform caietului de sarcini.
**** Dacă oferta, inclusiv documentele de calificare care o însoţesc, nu corespund cerinţelor prestabilite în prezentul caiet de sarcini sau acestea nu sunt completate, semnate în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, şi nu poate fi rectificată în scopul corespunderii cerinţelor înaintate.
în caz de necessitate,
La solicitarea Autorității Contractante,
Operatorii Economici vor prezenta actele solicitate în termen de o zi.
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Directia educatie, tineret şi sport sectorul Ciocana
Codul fiscal/IDNO
1007601009565
Adresa
2044, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Aleco Russo, 57
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
VALERIU Rotaru
Telefonul de contact
022499661
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
23 sept 2019, 16:50
Data ultimilor modificări
23 sept 2019, 17:03
Achizitii.md ID
21012420
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
documentatia_standard_lucrari.docx
Documentele la ofertă
23.09.19 16:50
anunt_de_participare.semnat (1).pdf anunt_de_participare.semnat (1).pdf
tenderNotice
Operatorii economici să respecte cerințele solicitate de AC
23.09.19 16:50
duae.doc
Documentele la ofertă
23.09.19 17:03
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".