+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 627 000 MDL
Perioada clarificărilor: 10 sept 2019, 16:36 - 19 sept 2019, 10:14
Perioada de depunere a ofertelor: 19 sept 2019, 10:14 - 28 sept 2019, 9:44

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Servicii de proiectare pentru ”Reconstrucția str. Nufărul Alb, str. Griviței și str. Dunării din mun. Cahul cu lungimea de 3,2 km, precum și intersecțiilor de tip giratoriu (str. Sciusev cu str. Griviței și str. Griviței cu str. Dunării) și podului de pe str. Griviței- str. Nufărul Alb
Informația despre anulare
Motivul anulării
contravine prevederilor alin.(1) art. 63 din Legea nr. 131 din 03.07.2015
Data anulării
17 sept 2019, 10:15
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Primăria municipiului Cahul
Codul fiscal/IDNO
1007601008340
Adresa
3909, MOLDOVA, Cahul, mun.Cahul, or. Cahul str. P. Independenței nr. 6
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Brînză Snejana
Telefonul de contact
029921949
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
10 sept 2019, 16:36
Data ultimilor modificări
17 sept 2019, 10:15
Achizitii.md ID
21012036
CPV
71300000-1 - Servicii de inginerie
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (servicii)
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Data:
13 sept 2019, 15:43
Subiectul întrebării:
Studiul de fezabilitate și raportul de expertiză tehnică
Întrebare:
Prin prezenta, Vă solicităm să puneți la dispoziția operatorilor economici documentația prevăzută în pct. 9 din caietul de sarcini, și anume studiul de fezabilitate și raportul de expertiză tehnică. În caz contrar, se constată că autoritatea contractantă nu și-a respectat obligația de a stabili în documentația de atribuire informații necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă și explicită, fapt prevăzut expres în art. 40 alin. (1) din Legea nr. 131/2015,
Răspuns (13 sept 2019, 15:50):
Studiul de fezabilitate și raportul de expertiză tehnică se află la sediul Beneficiarului: mun. Cahul str. P. Independentei nr. 6 et. 3 bir. 321
Data:
13 sept 2019, 16:10
Subiectul întrebării:
Studiul de fezabilitate și raportul de expertiză tehnică (continuare)
Întrebare:
În contextul răspunsului acordat de Dvs. la 13.09.2019, ora 15:50, Vă atragem atenția asupra prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, potrivit cărora autoritatea contractantă oferă acces liber, direct, total și gratuit, prin mijloace electronice, la documentația de atribuire. Astfel, solicităm repetat să puneți la dispoziția operatorilor economici documentația respectivă, atașând-o la procedura de achiziție publică din speță.
Răspuns (17 sept 2019, 10:14):
Vom asigura accesul liber la toată documentația
Data:
13 sept 2019, 18:37
Subiectul întrebării:
Depistarea încălcărilor
Întrebare:
Citiți mesajul în întregime ... „În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (8) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și pct. 31 al Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018, utilizarea licitației electronice este obligatorie pentru achizițiile publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri. Pentru alte tipuri de achiziție, utilizarea licitației electronice este facultativă. În acest caz, urmează a fi respectate prevederile art. 63 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Totodată, conform art. 63 alin. (1) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și pct. 7 al Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018, anumite contracte de achiziții publice de bunuri, lucrări şi anumite contracte de achiziții publice de servicii care au ca obiect activităţi intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrări, nu pot face obiectul licitaţiilor electronice”, - a răspuns oficial Agenția Achiziții Publice la întrebarea dacă utilizarea licitației electronice este obligatorie (vezi pe portalul AAP, rubrica „ÎNTREBĂRI FRECVENTE”, pct. 24).
Răspuns (16 sept 2019, 09:38):
Buna ziua. In sistem, daca initiaza procedura de COP bunuri sau servicii, automat se face licitatie electronica. Doar procedura de COP lucrari - poate sa fie fara licitatie - acesta este răspunsul celor de la platforma MTender
Data:
15 sept 2019, 09:35
Subiectul întrebării:
Depistarea încălcărilor (continuare)
Întrebare:
Vă aducem la cunoștință faptul că prezența licitației electronice în cadrul procedurii de achiziție publică din speță contravine prevederilor art. 63 alin. (1) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și pct. 7 al Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018, conform cărora anumite contracte de achiziții publice de bunuri, lucrări şi anumite contracte de achiziții publice de servicii care au ca obiect activități intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrări, nu pot face obiectul licitațiilor electronice. În contextul dat, solicităm să operați modificările necesare, iar în caz contrar, aceasta va deveni obiectul contestației care se va înainta către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor.
Răspuns (16 sept 2019, 09:38):
Buna ziua. In sistem, daca initiaza procedura de COP bunuri sau servicii, automat se face licitatie electronica. Doar procedura de COP lucrari - poate sa fie fara licitatie - acesta este răspunsul celor de la platforma MTender
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".