1
Perioada de actualizare
de la 10.09.2019 16:11
până la 21.09.2019 12:01
2
Propunerea ofertelor
de la 21.09.2019 12:01
până la 02.10.2019 12:01
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 250 000 MDL
Perioada clarificărilor: 10 sept 2019, 16:11 - 21 sept 2019, 12:01
Perioada de depunere a ofertelor: 21 sept 2019, 12:01 - 2 oct 2019, 12:01

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Servicii de elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz pentru ”Modernizarea sistemului de încălzire a sediului „Serviciul Arhivă” din str. Decebal, 99A mun. Bălți” , conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Primăria mun. Bălți
Codul fiscal/IDNO
1007601003161
Adresa
3100, MOLDOVA, mun.Bălţi, locality, p-ţa Independenţei, 1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Ceremuș Liliana
Telefonul de contact
+37323154623
Fax
+37323154623
Datele achizitiei
Data publicării
10 sept 2019, 15:20
Data ultimilor modificări
19 sept 2019, 12:01
Achizitii.md ID
21012035
CPV
71200000-0 - Servicii de arhitectură şi servicii conexe
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
documentatia_standard_servicii-LP arhiva
Documentele la ofertă
FDA, caiet de sarcini, formulare, specificații, contract-model
10.09.19 16:11
DUAE arhiva
Documentele la ofertă
www.duae.md
10.09.19 16:11
Aviz Balti-GAZ
Documentele la ofertă
Aviz de racordare
10.09.19 16:11
anunt_de_participare - DPD arhivă
tenderNotice
Anunț
10.09.19 16:11
(rectificat) anunt_de_participare - DPD arhivă
tenderNotice
Anunț rectificat
10.09.19 16:54
70982513_755389054913284_7740695312766861312_n
Ilustrare
imagine
16.09.19 13:52
Scannable 19.09.19г.
Ilustrare
desen tehnic
19.09.19 12:01
Data:
12 sept 2019, 10:05
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Buna ziua. Conform pct. 6 din Anexa nr.1 sunt prevazute "Lucrari inginero-geologia peste 100 metri put" - 3 buc. Rugam sa ne clarificati care este rolul acestor lucrari si cum s-ar incadra ele in tema proiectarii?. Multumim.
Răspuns (12 sept 2019, 17:16):
Bună ziua, în conformitate cu răspunsul oferit de specialiști, Vă comunicăm: Cercetările geologice sunt necesare în scopul stabilirii tipului de sol pe sectoarele proiectate. Pentru aceasta, pe sectorul pentru construcții, prin intermediul echipamentului special, se execută perforări la fiecare 100m, cantitatea și adîncimea cărora depinde de adîncimea amplasării comunicațiilor. Cele descrise permit stabilirea componenței tehnico-geologice în limitele adîncimii prospectate.
Data:
16 sept 2019, 13:15
Subiectul întrebării:
Date inițiale necesare pentru întocmirea ofertei
Întrebare:
Prin prezenta, Vă solicităm să puneți la dispoziție operatorilor economici toate datele prevăzute în pct. 5 din caietul de sarcini. În caz contrar, se constată că autoritatea contractantă nu și-a respectat obligația de a stabili în documentația de atribuire informații necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă și explicită, fapt prevăzut expres în art. 40 alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Totodată, Vă atragem atenția asupra prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, potrivit cărora autoritatea contractantă oferă acces liber, direct, total și gratuit, prin mijloace electronice, la documentația de atribuire, în acest sens datele respective urmează a fi atașate în format electronic la procedura de achiziție publică din speță.
Răspuns (16 sept 2019, 13:52):
Bună ziua, anexăm pe platformă desenul tehnic transmis de specialiști.
Data:
16 sept 2019, 17:57
Subiectul întrebării:
Date inițiale necesare pentru întocmirea ofertei (continuare)
Întrebare:
Rugăm să scanați desenul tehnic și să-l atașați în format PDF, astfel încât acesta să fie lizibil, fiindcă din imaginea atașată nu se înțelege nimic. Concomitent, ținem să învederăm faptul că nu ați atașat integral datele prevăzute în pct. 5 din caietul de sarcini, și anume lipsește certificatul de urbanism pentru proiectare și tema tehnică pentru proiectare.
Răspuns (19 sept 2019, 12:01):
Bună ziua, - Certificat de urbanism se prezintă de către organizația de proiect dupa încheierea contractului. - Tema de proiect se precizeaza după încheierea contractului și se semneaă de către Proiectant și Beneficiar. - Desenul tehnic scanat va fi atașat pe platformă.
Data:
19 sept 2019, 13:23
Subiectul întrebării:
Certificat de urbanism
Întrebare:
Conform cadrului normativ, certificatul de urbanism este obținut de către beneficiar și prezentat proiectantului, astfel solicităm să clarificați dacă s-a produs sau nu o eroare de ordin tehnic în sintagma „Certificat de urbanism se prezintă de către organizația de proiect după încheierea contractului”.
Răspuns (19 sept 2019, 15:03):
Da, a fost comisă o eroare tehnică, pentru care ne cerem scuze. Certificatul de urbanizm a fost solicitat de autoritatea contractantă, este în proces de întocmire și eliberare. Operatorul economic cîștigător va obține toată documentația în conformitate cu cerințele cadrului normativ.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".