Statut Achiziţia nu a avut loc
Valoarea estimată fără TVA 1 000 000 MDL
Perioada clarificărilor: 9 sept 2019, 17:09 - 19 sept 2019, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 19 sept 2019, 10:00 - 1 oct 2019, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

(repetat) Achiziționarea ascensoarelor cu instalare, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Primăria mun. Bălți
Codul fiscal/IDNO
1007601003161
Adresa
3100, MOLDOVA, mun.Bălţi, locality, p-ţa Independenţei, 1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Ceremuș Liliana
Telefonul de contact
+37323154623
Fax
+37323154623
Datele achizitiei
Data publicării
9 sept 2019, 16:59
Data ultimilor modificări
9 oct 2019, 14:01
Achizitii.md ID
21012005
CPV
42400000-0 - Echipamente de ridicare şi de manipulare şi piese ale acestora
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Data:
17 sept 2019, 18:13
Subiectul întrebării:
depunerea ofertelor 1
Întrebare:
Buna ziua. Avem urmatoare intrebari: 1.Anunt de participare, p. 15, r. 17 din tabela: "Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia şi de a depune o ofertă comună, fiind obligate să prezinte asocierea în formă scrisă." - este vorba despre F3.14 sau despre un alt document?
Răspuns (18 sept 2019, 09:04):
La r.17 (din tabela de la p.15) este solicitat: Informații privind asocierea - Conform informației din DUAE; în cazul în care există asociați, se va completa formularul F3.14 confirmat prin semnătură electronică și se vor anexa documente aferente asociatului Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia şi de a depune o ofertă comună, fiind obligate să prezinte asocierea în formă scrisă. Fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd formularul F3.14 indicînd valoarea și cota procentuală a angajamentelor executate de fiecare asociat. Liderul asociației va executa cel puţin 40% din valoarea viitorului contract. Prin urmare, agentul economic (liderul asociației) va informa autoritatea contractantă despre asociere în DUAE, va prezenta un DUAE pentru asociat, va completa formularul F 3.14. Afenții economici se vor conduce de prevederile art.16 din Legea 131/15.
Data:
17 sept 2019, 18:14
Subiectul întrebării:
depunerea ofertelor 2
Întrebare:
2. Anunt de participare, p. 15, r. 17 din tabela: "Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică (formularul F3.15)" - acest formular lipseste in documentele de tender. Rugam sa-l incarcati.
Răspuns (18 sept 2019, 09:22):
Agenția Supraveghere Tehnică întocmește și eliberează Avizul pe un formular tipizat (avizul conține informațiile prevăzute în formularul F 3.15). Nu a fost necesară încărcarea formularului f 3.15 în ”lista formularelor pentru lucrări”, pentru că nu secompletează de agentul economic.
Data:
17 sept 2019, 18:14
Subiectul întrebării:
depunerea ofertelor 3
Întrebare:
3.Anunt de participare, p. 35: "OE vor anexa pe platforma electronică toate documentele solicitate de autoritatea contractantă". Dupa perioada de depunere a ofertelor platforma nu ne permite sa incarcam documentele si de obicei ofertantul cistigator le trimite prin posta electronica direct la AC. Rugam sa enumerați toate formularele care credeți că îndeplinesc cerințele p. 5 art. 65 Legii 131 si treuie sa fie incarcate pina la expirarea termenului de depunere a ofertelor.
Răspuns (18 sept 2019, 09:24):
În perioada depunerii ofertelor, agenții economici vor încărca pe platforma electronică toate documentele solicitate în tabelul de la p.15 din Anunțul de participare.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".