+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 13.08.2019 15:01
până la 25.08.2019 11:58
2
Propunerea ofertelor
de la 25.08.2019 11:58
până la 06.09.2019 00:58
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 4 182 658,33 MDL
Perioada clarificărilor: 13 aug 2019, 15:01 - 25 aug 2019, 11:58
Perioada de depunere a ofertelor: 25 aug 2019, 11:58 - 6 sept 2019, 0:58

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Lucrari de reconstrucție a acoperișului (tip plat în tip șarpant)a acoperisului cam 7
Informaţia despre solicitant
Denumirea
IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”
Codul fiscal/IDNO
1007600000794
Adresa
MD2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, bd. Ștefan cel Mare 165
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Snejana Balan
Telefonul de contact
022205267
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
13 aug 2019, 15:01
Data ultimilor modificări
23 aug 2019, 11:58
Achizitii.md ID
21011096
CPV
45400000-1 - Lucrări de finisare a construcţiilor
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
duae.doc
Documentele la ofertă
duae.doc
13.08.19 15:01
caiet de sarcuini.docx
Documentele la ofertă
caiet de sarcuini.docx
14.08.19 09:44
anunt de participare cam 7.docx
Documentele la ofertă
anunt de participare cam 7.docx
23.08.19 11:58
documentația standard (1).docx
Documentele la ofertă
documentația standard.docx
23.08.19 11:58
Lucrari de reconstrucție a acoperișului (tip plat în tip șarpant)a acoperisului cam 7
Data:
14 aug 2019, 09:23
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
Buna ziua anexati va rog lista cu volumele de lucrari
Răspuns (14 aug 2019, 09:35):
Buna ziua. deschideti va rog documentele anexate are alta denumire DUAE acus face modificarile la denumirea documentelor incarcate
Data:
16 aug 2019, 23:21
Subiectul întrebării:
Cifra de afaceri
Întrebare:
Conform legii Achizitiilor Publice nr. 131 din 03.07.2015 art. 21, Autoritatea Contractanta sunt in drept sa indice in documentele de calificare o cifra medie de afaceri in valoare nu mai mare de 0.75% din viitorul contract estimat fara TVA. Solicitam explicatii, cu justificari legale? La cifra dubla ta solicitata?
Răspuns (22 aug 2019, 11:32):
Au fost efectuate modificari
Data:
17 aug 2019, 09:57
Subiectul întrebării:
Articolul 21. Capacitatea economică şi financiară
Întrebare:
(2) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care urmează să se atribuie contracte bazate pe un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respecti
Răspuns (22 aug 2019, 11:32):
Au fost efectuate modificari in cerinte
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".