+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 15.05.2019 12:47
până la 30.05.2019 09:13
2
Propunerea ofertelor
de la 30.05.2019 09:13
până la 13.06.2019 09:13
3
Licitaţie
de la 14.06.2019 15:00
până la 14.06.2019 15:09
4
Evaluare

5
Contract

Statut Finalizat. Semnarea contractului
Valoarea estimată fără TVA 500 000 MDL
Perioada clarificărilor: 15 mai 2019, 12:47 - 30 mai 2019, 9:13
Perioada de depunere a ofertelor: 30 mai 2019, 9:13 - 13 iun 2019, 9:13

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Iluminatul public stradal în satul Glinjeni,r-ul Şoldăneşti.
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Primăria Glinjeni
Codul fiscal/IDNO
1007601006380
Adresa
7222, MOLDOVA, Şoldăneşti, s.Glinjeni (r-l Șoldănești), s.Glinjeni r-l Soldanesti
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Vasile Birca
Telefonul de contact
069819930
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
15 mai 2019, 12:47
Data ultimilor modificări
17 iun 2019, 16:12
Achizitii.md ID
21008002
CPV
45300000-0 - Lucrări de instalaţii pentru clădiri
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Iluminatul public stradal
Buget: 500000.0 MDL
Finalizată
Documentele procedurii de achiziție
duae 777.semnat.pdf duae 777.semnat.pdf
Documentele la ofertă
15.05.19 12:47
cerinte iluminat stradal7777.semnat.pdf cerinte iluminat stradal7777.semnat.pdf
Documentele la ofertă
17.05.19 08:30
Data:
15 mai 2019, 12:53
Subiectul întrebării:
Termenul de de punere pentru COP
Întrebare:
Conform Legii 131/2015 termenul de depunere a ofertelor pentru COP trebuie sa fie minim 12 zile.
Răspuns (15 mai 2019, 15:06):
Termenul de depunere a ofertelor Conform Legii Nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice a fost modificat .Reacualizati informatia publicata .
Data:
15 mai 2019, 13:07
Subiectul întrebării:
anuntul de participare
Întrebare:
Stimata autoritate contractanta conform Formularului 3.2 ce este garanatia bancara,dvs indicat Imputernicirea,as putea sa descrieti mai detaliat despre ce imputernicirea este cazul
Răspuns (15 mai 2019, 15:14):
Garanţia pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2) [Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile indicate mai jos. Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.] __________________________________________________________________ [Numele băncii şi adresa oficiului sau a filialei emitente] Beneficiar: _______________________________________________________ [numele şi adresa autorităţii contractante] Data: “___” _____________________ 20__ GARANŢIE DE OFERTĂ Nr._________________ _______________________________________________________________ a fost informată că [denumirea băncii] ____________________________________________________ (numit în continuare „Ofertant”) [numele ofertantului] urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “___” _____________________ 20__ (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea __________________________________________ [obiectul achiziţiei] conform invitaţiei la licitaţia Nr. __________________ din “___” _____________________ 20__. La cererea Ofertantului, noi, ____________________________________________, prin prezenta, [denumirea băncii] ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depăşesc în total suma de: ______________________ (_______________________________________________________) [suma în cifre] ([suma în cuvinte]) la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile ofertei, şi anume: a) şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau b) fiind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eşuează sau refuză să semneze formularul contractului; (ii) nu acceptă rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei; sau (iii) eşuează sau refuză să prezinte garanţia de bună execuţie, dacă se cere conform condiţiilor licitaţiei, ori nu a executat vreo condiţie specificată în documentele de licitaţie, înainte de semnarea contractului de achiziţie. Această garanţie va expira în cazul apariţiei uneia dintre următoarele situaţii: a) Ofertantul devine ofertant cîştigător, la primirea de către noi a copiei înştiinţării privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanţiei de bună execuţie eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului, sau b) Ofertantul nu devine ofertant cîştigător, fie în urma primirii de către noi a copiei înştiinţării Dvs. despre numele altui ofertant cîştigător; fie la terminarea perioadei de treizeci de zile după expirarea valabilităţii ofertei depuse de către Ofertant în cadrul licitaţiei. Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanţie trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la data respectivă inclusiv. Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de “___” _____________________ 20__. _________________________________________ [semnătura autorizată a băncii]
Data:
15 mai 2019, 15:00
Subiectul întrebării:
clarificari
Întrebare:
Buna ziua.Stimata autoritate Contractanta demult sau modificat formularele(DO) pentru depunerea ofertelor pentu licitatii.Va rog rectificati cerintele prin a modifica conform legislatiei .
Răspuns (15 mai 2019, 15:55):
Toate formularele pentru depunerea ofertelor incluse in cerintele pentru participare sunt in conformitate cu legislatia RM. Pentru concretizare accesati linkul: support.achizitii.md/article-categories/modele-de-documente
Data:
15 mai 2019, 15:14
Subiectul întrebării:
Clasele de iluminat
Întrebare:
Actualizati lasele de iluminat in loc de ME5 si ME6 sa fie M5 si M6
Răspuns (15 mai 2019, 15:30):
Caietul de sarcini unde sunt incluse clasele de iluminat ,este coordonat de Agentia pentru Eficienta Energetica .Daca e scris ME5 si ME6 ,conformati-va documentatiei.
Data:
15 mai 2019, 18:09
Subiectul întrebării:
Clasa de iluminat
Întrebare:
Actualizati lasele de iluminat in loc de ME5 si ME6 sa fie M5 si M6. Mentionam suplimentar, respectuos 1. Ajustati clasele de iluminat conform normativelor in vigoare, clasa de iluminat cea corecta. Clase de iluminat ME5 si ME6 nu exista 2, Documentatia standard https://tender.gov.md/ro/content/documenta%C8%9Bia-standard-pentru-realizarea-achizi%C5%A3iilor-publice-de-lucr%C4%83ri - aici in ea sunt si documentelor Repetam, rugam respetuos sa corectati. In lipsa acestei corectari, ne rezervam dreptul de a cotesta concursul total si veti pierde timp suplimentar. Oricum legea tre sa o completati. Azi AEE e nefunctionala, nu are cine sa verifice Caietul de sarcini. Afirmatia dvs. e eronata.
Răspuns (16 mai 2019, 08:17):
Clasele de iluminat sunt actualizate M5 si M6 .
Data:
15 mai 2019, 18:10
Subiectul întrebării:
Formularului 3.2
Întrebare:
Stimata autoritate contractanta conform Formularului 3.2 ce este garanatia bancara,dvs indicat Imputernicirea,as putea sa descrieti mai detaliat despre ce imputernicirea este cazul daca mai copiati text aruncat nu stiu de unde, avem grija sa ne unim mai multi ofertanti potentiali si sa contestam intreaga procedura
Răspuns (16 mai 2019, 07:59):
Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat documentele depuse este autorizată să angajeze operatorul economic în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Împuternicirea trebuie să fie într-un format juridic, în conformitate cu formatul ţării în care ofertantul este înregistrat şi trebuie să poarte atât semnătura celui care împuterniceşte cât şi semnătura celui împuternicit. O traducere autorizată în limba moldovenească va însoţi orice împuternicire într-o alta limbă. In cazul unei asocieri, persoana care a semnat documentele din cadrul ofertei trebuie confirmată prin înaintarea împuternicirilor semnate de toţi reprezentanţii cu drept de semnătură ai partenerilor
Data:
16 mai 2019, 18:50
Subiectul întrebării:
Imputernicirea - nu est eun document obligatoriu
Întrebare:
Rugam sa conditionat solicitarea de documente , acele ce sunt obligatorii sa ramana, iar cele ce sunt optionala sa fie indicate Dupa caz - https://tender.gov.md/ro/content/documenta%C8%9Bia-standard-pentru-realizarea-achizi%C5%A3iilor-publice-de-lucr%C4%83ri - acesta e link-ul (ссылка) de unde puteti solicita toate documentele. Verificati capitolul cu documentele model si DOAR acestea se vor solicita, iar cele vechi nu se mai aplica, de altfel este o alta numerotare.
Răspuns (17 mai 2019, 08:38):
Capitolul cu documentele (formularele )incluse în cerinte sunt reactualizate , însă dacă dvs vă referiti la : Certificate de conformitate emise de un organism terț de certificare, acreditat in domeniu, pentru evaluarea conformității acestei categorii de produse; Declarații de conformitate CE pe proprie răspundere emise de producător pentru corpuri de iluminat din care sa rezulte caracteristicile tehnice solicitate şi conformitatea cu standardele EN 60598-2-3:2010; EN 55015:2016. (Marcaj CE.) Dovada că producătorul deține sisteme de management integrate (conforme standardelor din seria ISO 9000 (sisteme de management a calității), ISO 14000 (protecția mediului), ISO 18000 (sănătatea și securitatea muncii)), certificate de un organism de certificare acreditat de către un organism național de acreditare semnatar EA – MLA pentru acest gen de activități; Rapoarte de încercări emise de laboratoare acreditate în conformitate cu standardul ISO 17025 pentru încercarea acestor categorii de produse, si anume: IP- EN 60598-1; IK- EN 62262; EMC-EN 55015; Se va face dovada acreditarii laboratoarelor care a emis raportul. Raport de incercari termic EN 60598-1; LM-80, cu dovada duratei de viață a sursei de lumina; Se va face dovada acreditarii laboratoarelor care a emis raportul. Raport de încercare fotometrica fiecare tip de corp de iluminat, emis de un organism acreditat. EN 13032-1; IES LM-79-08. Se va face dovada acreditarii laboratoarelor care a emis raportul. Raport de calcule luminotehnice in Dialux pentru situațiile 1;2;3. sunt cerinte care dau dovada că în cazul în care dvs ,presupus cîştigător al achiziţiei ,dispuneţi de corpuri de iluminat şi utilaje conform standartelor şi normelor de calitate .
Data:
16 mai 2019, 18:54
Subiectul întrebării:
FOndul pentru eficienta energetica
Întrebare:
FEE nu este demult. Documentele plasate pe site nu sunt coordonate cu AEE, de altfel cauza e simpla, la AEE nu are nimeni cine verifica. Asa cum concursul de selectare a expertilor inca nu e finisat. Deci coordonarea pe care dvs. ati indicat ca ati facut-o are o tendinta vadita de ilegalitate. De altfel, daca nu are cine verifica si accepta proiectul dvs. la AEE, care e garantia ca proiectul va fi finantat, iar cei ce va obtine castig de cauza nu va astepta 3-5 ani pentru a primi banii???
Răspuns (17 mai 2019, 08:55):
Agenția pentru Eficiență Energetică, autoritate administrativă din subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii, se reorganizează prin fuziune (absorbție) cu Fondul pentru Eficiență Energetică. Agenția pentru Eficiență Energetică este succesorul de drepturi şi obligații al Fondului pentru Eficiență Energetică. HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr. 45 din 30.01.2019 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Eficiență Energetică.
Data:
22 mai 2019, 14:24
Subiectul întrebării:
clarificari
Întrebare:
Formularul Imputerinicire deja este exclus din lista cu formulare.Acest Formular a fost cind se duceau documentele personal dar acuma chiat nu inteleg de ce sar cere aceasta imputernicire daca totul este onalin.??
Răspuns (22 mai 2019, 15:11):
Buna ziua!Verificati inca o data cerintele achizitiei ...Imputernicirea nu mai este inclusa ...
Data:
22 mai 2019, 14:32
Subiectul întrebării:
clarificari
Întrebare:
Spuneti va rog de ce nu sa publicat Anuntul de participare?
Răspuns (22 mai 2019, 15:10):
Buna ziua!Anuntul de participare s-a publicat,reactualizati documentatia de atribuire a achizitiei ...
Data:
22 mai 2019, 15:14
Subiectul întrebării:
clarificari
Întrebare:
Garantia bancara se poate de facut transfer la primarie?
Răspuns (23 mai 2019, 08:06):
Toata procedura de achizitie , documentele de atribuire ,inclusiv garantia bancara se prezinta online , nu se face nici un transfer la primarie ,pina la inchiderea licitatiei...
Data:
22 mai 2019, 15:18
Subiectul întrebării:
clarificari
Întrebare:
E corecta perioada valabilitatii ofertelor 7 zile?
Răspuns (22 mai 2019, 15:25):
termenul de valabilitate a ofertelor este inclus in anuntul de participare privind achizitia ...
Data:
22 mai 2019, 15:33
Subiectul întrebării:
clarificari
Întrebare:
Termenul de valabilitate a ofertelor nu e prea mare pentru asa achizitie?
Răspuns (22 mai 2019, 15:41):
Anuntul de participare sa coordonat cu consultantul platformei achizitii. md.La achizitia precedenta , a fost exact ca acum ...
Data:
22 mai 2019, 17:31
Subiectul întrebării:
Consultantul platformei
Întrebare:
Consultantul platformei NU este jurist de profesie, de altfel nu are nici un contract de a va stipula termenii de referinta, este o lege, numita 131/2015 prin care se prevede expres - termenul de depunere a ofertelor la COP trebuie sa fie minim 12 zile
Răspuns (23 mai 2019, 08:03):
Termenul de depunere a ofertelor a fost moificat conform legii ...
Data:
22 mai 2019, 17:32
Subiectul întrebării:
iar temenul de valabilitate
Întrebare:
similar, il indicati dvs cu cat mai mic cu atat e riscul mai mare ca la prima expirare de termen sa nu va incadrati, iar aceasta inseamna anulare concurs
Răspuns (23 mai 2019, 08:10):
termenul de valabilitate a ofertelor este indicat in anuntul de participare .
Data:
27 mai 2019, 15:58
Subiectul întrebării:
clarificari
Întrebare:
Bun ziua.In caietul de sarcini la poz.23 si 24 este pusa gresita norma.Este necesar de corectat.
Răspuns (28 mai 2019, 08:19):
Buna ziua!Caietul de sarcini a fost intocmit conform proiectului de executie a lucrarilor pentru iluminatul public stradal...
Data:
27 mai 2019, 16:42
Subiectul întrebării:
Clarificari
Întrebare:
Pentru conectarea corpurilor la retea, a-ti prevazut conductor ПРГН-2x2,5 mm2, ceea ce nu este corect si nimeni nu foloseste asa tip de conductor in astfel de lucrari. Va rog inlocuiti.
Răspuns (28 mai 2019, 08:21):
Buna ziua!Caietul de sarcini a fost intocmit conform proiectului de executie a lucrarilor pentru iluminatul public stradal...Toate materialele au fost alese conform criteriilor minime de calitate a AEE...
Data:
28 mai 2019, 08:35
Subiectul întrebării:
clarificari
Întrebare:
bun ziua.Da poate este intocmit conform proiectului dar normele sunt gresite poz.22,23 ( 08-02-263-1) nu exista dar ar trebuie sa fie credca 08-02-363-1
Răspuns (28 mai 2019, 09:13):
Cerem scuze ! Pozitia 22,23 a fost corectata....Reactualizati documentatia de atribuire a achizitiei ! O zi frumoasa in continuare.
Data:
28 mai 2019, 09:19
Subiectul întrebării:
clarificari
Întrebare:
Spuneti va rog in poz 1,2 si 13 treb de introdus si materialele respective in pozitia de baza deoarece ele nu sunt aparte ?
Răspuns (28 mai 2019, 09:26):
Da! Intorduceti-le ...
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".