Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 1 069 570 MDL
Perioada clarificărilor: 14 mai 2019, 15:40 - 20 mai 2019, 12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 20 mai 2019, 12:00 - 3 iun 2019, 13:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Lucrări de construcții-montaj a Pavilionului de expoziții al
IP Universității Tehnice a Moldovei din str. Studenților 9, mun Chișinău
Informația despre anulare
Motivul anulării
În temeiul art. 71 alin. (1) lit b) Legea 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și p. 150 alin 1) din HG nr. 669 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, grupul de lucru al IP Universității Tehnce a Moldovei anulează procedura de atribuire prin Decizia nr. 5 din 10.06.2019, pe motiv că numărul de ofertanţil/candidaţi care întrunesc cerințele de calificare și selecție este mai mic decît numărul minim prevăzut pentru fiecare procedură.
Data anulării
10 iun 2019, 9:31
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”
Codul fiscal/IDNO
1007600001506
Adresa
MD2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, bd. Stefan cel Mare nr. 168
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Olga Vieru
Telefonul de contact
+37378839022
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
14 mai 2019, 15:40
Data ultimilor modificări
10 iun 2019, 9:31
Achizitii.md ID
21007988
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".