1
Perioada de actualizare
de la 26.04.2019 16:53
până la 05.05.2019 09:18
2
Propunerea ofertelor
de la 05.05.2019 09:18
până la 19.05.2019 09:18
3
Licitaţie
20.05.2019 15:00
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 315 273 MDL
Perioada clarificărilor: 26 apr 2019, 16:53 - 5 mai 2019, 9:18
Perioada de depunere a ofertelor: 5 mai 2019, 9:18 - 19 mai 2019, 9:18

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Servicii de consultanţă în domeniul ingineriei şi al construcţiilor (eficiență energetică)
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Agenția pentru Eficiență Energetică
Codul fiscal/IDNO
1011601000099
Adresa
MD-2068, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Alecu Russo, 1, et.10
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Ciudin Alexandru
Telefonul de contact
022310012
E-mail
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
26 apr 2019, 16:53
Data ultimilor modificări
3 mai 2019, 9:18
Achizitii.md ID
21007698
CPV
71300000-1 - Servicii de inginerie
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (servicii)
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
anunț de participare.pdf anunț de participare.pdf
Documentele la ofertă
1.05.19 13:08
caiet de sarc. 001.pdf caiet de sarc. 001.pdf
Documentele la ofertă
1.05.19 12:56
documentatia standard iluminare.docx
Documentele la ofertă
3.05.19 09:18
Servicii de consultanţă în domeniul ingineriei şi al construcţiilor (eficiență energetică)
Data:
30 apr 2019, 13:43
Subiectul întrebării:
Referitor la estimari
Întrebare:
Stimata Autoritate contractanta - Rugam sa ne explicati situatia cu tarifarea pe proiect, in special ce tine de proiectele la care lucrarile au fost finisate, iar conform informatiilor din caietul de sarcini procesul verbal de receptie finala nu este finisat (asta se intelege reiesind din informatiile publicate), de exemplu: - carabetovca, - calarasi - Razeni - Hincesti - Nisporeni - Ialoveni - Corlateni - Speia - rezina - verejeni - sarata galbena - singerei etc. In acelasi context, de ce Autoritatea Contractanta NU a furnizat pretul estimativ la fiecare din proiectele ramase, afisand valoarea estimativa ce o va achita pentru fiecare proiect?
Răspuns (1 mai 2019, 13:11):
Valoarea estimativă restantă pentru fiecare proiect este indicat în caietul de sarcini.
Servicii de consultanţă în domeniul ingineriei şi al construcţiilor (eficiență energetică)
Data:
30 apr 2019, 13:46
Subiectul întrebării:
Estimare incorecta
Întrebare:
Tinant cont de estimarea de 1% din valoarea proiectului, cum vor fi achitate lucrarile de verificare, daca ca esenta, proiectul e deja finisat ca lucrare si doar procesele verbale de receptie finala nu sunt semnate. Mia mult de atat, o estimare ''la ochi'' este ilegala conform procedurilor de achizitie locale. Lucrarea ca esenta este o furnizare de serviciu, iar serviciu trebuie sa fie specificat expres. deci plata trebuie sa fie pe serviciu oferit si nu pe proiect. Se poate face pe un contract de iluminat stradal implementa, insa in acest caz, verificarea presupune intreg proiectul si e ireal de a face asemene aestimari ce tin de obiectul achizitiei. Rugam sa ajustati astfel documentele, incat ele sa corespunda unor prevederi cat de cat reale, iar informatiile furnizate de dvs. sa fie concludente si corect furnizate pentru orice ofertant
Răspuns (1 mai 2019, 13:14):
Costul serviciilor este descris în punctul 5 din caietul de sarcini.
Servicii de consultanţă în domeniul ingineriei şi al construcţiilor (eficiență energetică)
Data:
30 apr 2019, 13:48
Subiectul întrebării:
Cum vor fi efectuate achitarile?
Întrebare:
Finantarea sumei estimate se preconizeaza a fi in 36 luni. Tinand cont de acest aspect, cum va avea loc achitarea pentru lucrari/servicii prestate? Verificarea lucrarilor presupune diverse actiuni, cum aceste lucrari urmeaza a fi achitate, in baza la ce acte de indeplinire a lucrarilor, si cum va fi estimata valoarea lor. De exemplu, verificarea proiectului cu situatie la fata locului, verificarea lucrarilor cu lucrarile indicate in proiect, verificarea calculelor fotometrice. Sunt actiuni diferite, cum ele vor fi achitate? La ce intervale? Daca aceste actiuni NU sunt estimate. Autoritatea Contractanta nu a indicat necesitatea estimarii lor, deci ofertantul similar poate veni doar cu o estimare generala. DIvizarea sumelor nu se argumenteaza, iar contractul de achizitii trebuie sa permita divizare, si cum are loc. Or modelul de contract nu e furnizat si nu se pot deduce aceste informatii. Rugam detalierea acestor proceduri
Răspuns (1 mai 2019, 13:17):
Achitările vor fi efectuate în baza facturii conform actului de primire -predare, la care vor fi anexate rapoartele privind vizitele în teren, în baza cărora va fi aprobată spre finanțare valoarea lucrărilor.
Servicii de consultanţă în domeniul ingineriei şi al construcţiilor (eficiență energetică)
Data:
30 apr 2019, 13:49
Subiectul întrebării:
Raportul Privind vizita in teren
Întrebare:
Si cum arata acest raport. Daca l-ati scris in Caietul de Sarcini, de cel el nu este o anexa sa putem estima ce se include / nu se include in el????
Răspuns (1 mai 2019, 13:18):
Raportul privind vizita în teren va include sarcinile și termenii de referință descriși în caietul de sarcini.
Data:
30 apr 2019, 13:56
Subiectul întrebării:
Formularul F3.3.
Întrebare:
Stimata autoritate contractanta. Rugam sa revedeti docuemntatia standard afereta procedurilor COP, in parte ce tin de servicii si bunuri. In contextul dat, rugam sa furnizati acest Formular F3.3. este un document nestiut de nimeni si nu se stie cum arata in contextul noilor modificari din Legea 131/2015. De altfel, aveti dreptul de a solicita documente de care doriti, insa sa fie clar explicate. In acest considerent, rugam sa furnizati forma model a Formularului 3.3. pentru a putea fi completata de noi, ofertantii
Răspuns (1 mai 2019, 13:20):
Documentația standard a fost actualizată, verificați modificările.
Data:
30 apr 2019, 14:00
Subiectul întrebării:
Declaratiile indicate la pct. 10 si 12
Întrebare:
Rugam sa furnizati documentele exemple pentru cele indicate la pct. 10 si 12 din Anuntul de participare. In cazul in care ele nu sunt, sa fie explicat clar ce angajament trebuie sa fie indicat si ce riscuri sunt, in caz ca angamanetul este incaltat. Aceste documente nu se regasesc in Documentatia de Atribuie in cazul COP in esenta, cele ce tin de achizitii de bunuri si/sau serviicii. Furnizarea lor ca exemplu este o obligatiune a Autoritatii contractante asa cum ofertantul poate DOAR Ghici intentiile acesteia dintai.
Răspuns (1 mai 2019, 13:44):
Declarația privind conduita etică și neînplicarea în practici frauduloase și de corupere- a fost exclusă din anunțul de participare. Declarație pe proprie răspundere că compania sau experții nu a implementat proiecte finanțate parțial sau total din Fondul pentru Eficiență Energetică este necesar pentru a exclude un eventual conflict de interese, între verificatorul volumelor de lucrări și a conformității acestora cu executorul lucrărilor
Data:
2 mai 2019, 11:55
Subiectul întrebării:
rugam explicatii.
Întrebare:
Rugam sa descifrari lucrarile inclusit pretul pe ele reiesind din urmatoarele. O lucrare poate fi supusa verificarii de 1-2 3 - ... n. Ori Antreprenorul General implementeaza proiectul si il implementeaza pe etape. De obicei pe fiecare Punct de Aprindere. La o anumita etapa, se solicita achitare. Respectiv expertii necesita a se deplasa in teritoriu si verifica. Se emite raportul cu neconformitati. Dupa care Autoritatea Contractanta indica ca au fost inlaturate neconformitatile. Consultantul e necesar sa se deplaseze a 2-a oara pentru a verifica. Acest procedeu poate fi de nenumarate ori si asa si este. Cum se vor achita aceste servicii?
Răspuns (2 mai 2019, 12:11):
Vedeti pct 5 din CS, Achitarile vor constitui 1,1 % din valoarea lucrărilor ce urmează a fi aprobate, indiferent de numarul de verificari si vizite efectuate.
Data:
2 mai 2019, 11:58
Subiectul întrebării:
Estimari eronate total
Întrebare:
Procesul verbal de receptie a lucrarior. Estimarile facute de Dvs. in proiect cu achitarea a 2 000 lei pentru o receptie (lucrare sau receptie finala) sunt gresite. Receptia lucrarilor se face pe Puncte de Aprindere. Din experienta FEE, se ofera 1-2 maxim 3 puncte de aprindere la plata. respectiv un proiect daca are 5 puncte de aprindere, poate avea 5 receptii de lucrari. La dvs. sunt doar 2. Cine va achita pentru deplasarea suplimentare si cum se va face aceasta?
Răspuns (2 mai 2019, 12:20):
Vedeti pct 5 din CS. Se va achita cite 2000 lei doar o singura data pentru recepţia la terminarea lucrărilor si la receptia finala. Transportul va fi asugurat de catre AEE.
Data:
2 mai 2019, 12:23
Subiectul întrebării:
Rugam sa elaborati documentatia de atribuire in conformitate cu anutul de particiare
Întrebare:
Stimata autoritate contractanta. Conform Legii 131/2015 art. 17, alin (10) se prevede ca Criteriile de calificare şi selecţie specificate în anunţul şi/sau invitaţia de participare trebuie să fie aceleaşi cu cele prevăzute în documentaţia de atribuire. Din acest punct de vedere dvs. incalcati vadit prevederile legii. Caietul de sarcini nu este o componenta nici a Documentatiti de Atribuire, nici a Anuntului de participare, iar specificarea sarcinilor in forma cum ele sunt repartizate, nu refecta tocmai o respectare a Legii 131/2015
Răspuns (2 mai 2019, 13:26):
Cu referire la „Caietul de sarcini vă aducem la cunoștință ca este parte componenta atât a anunțului de participare (a se vedea Pct. 8) cît și a documentației standarde (a se vedea capitolul II FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI)
Data:
2 mai 2019, 12:39
Subiectul întrebării:
Verificari o singura data, totale si receptie o singura data deplina
Întrebare:
Reiesind din prevederile Caietului de sarcini, din clarificari, consultantul isi ia angajamentul de a verifica o singura data tot proiectul, respectiv a participa o singura data la receptie finala si receptie lucrari. CS nu prevede verificari repetate.
Răspuns (2 mai 2019, 12:50):
Vizitele in teren se vor efectua conform solicitarilor AEE
Data:
2 mai 2019, 12:42
Subiectul întrebării:
rugam sa specificati expres
Întrebare:
Tranportul e asigurat de AEE Doar la receptia de lucrari si receptie finala, sau si la alte deplasari in teritoriu pentru verificari conform CS. ?
Răspuns (2 mai 2019, 12:52):
Transportul va fi asigurat de AEE pentru indeplinirea tuturor sarcinilor din CS.
Data:
2 mai 2019, 17:07
Subiectul întrebării:
Anularea procedurii Documentatia Standard si Lege 131/2015
Întrebare:
Rugam sa ajustati Documentația de atribuire / standard la prevederile Legii 131/2015, in aspecte ce tin de Anularea procedurii. Pct. 38 dn Documentatia standard, face referire la art 67 din Legea 131/2015. Insa referinta e eronata. De altfel art. 67 din Legea 131/2015 suna asa - Articolul 67. Termenul de valabilitate a ofertei, modificarea şi retragerea ofertei....
Răspuns (3 mai 2019, 09:18):
Cu privire la necorespunderea prevederilor Pct. 38 va aducem la cunoștință ca documentația standard este aprobata în baza ordinului Ministerului Finanțelor nr. 174 din 05.10.2018 (http://www.legis.md/cautare/rezultate/111816). În acest context, vă comunicăm că autoritatea contractantă completează doar câmpurile necesare, cît privește pct. 38 nu a fost modificat de Agenție.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".