+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 15.04.2019 17:03
până la 26.04.2019 14:34
2
Propunerea ofertelor
de la 26.04.2019 14:34
până la 14.05.2019 14:33
3
Licitaţie
de la 15.05.2019 11:00
până la 15.05.2019 15:33
4
Evaluare

5
Contract

Statut Finalizat. Semnarea contractului
Valoarea estimată fără TVA 1 540 283,34 MDL
Perioada clarificărilor: 15 apr 2019, 17:03 - 26 apr 2019, 14:34
Perioada de depunere a ofertelor: 26 apr 2019, 14:34 - 14 mai 2019, 14:33

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Truse criminalistice și materiale de consum
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Inspectoratul General al Poliției
Codul fiscal/IDNO
1013601000495
Adresa
MD-2001, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Tiraspol 11/1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Alexandru Botan
Telefonul de contact
022-868-106
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
15 apr 2019, 17:03
Data ultimilor modificări
7 iun 2019, 13:46
Achizitii.md ID
21007268
CPV
38900000-4 - Diverse instrumente de evaluare şi de testare
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
documentatia_standard_bunuri.docx
Documentele la ofertă
Documentatia standard
15.04.19 16:29
anunt.semnat.pdf anunt.semnat.pdf
Documentele la ofertă
Anunț de participare
15.04.19 16:29
duae_bunuri.doc
Documentele la ofertă
DUAE
15.04.19 15:47
caiet de sarcini.docx
Documentele la ofertă
Caiet de sarcini
24.04.19 14:33
Reflector portabil LED
Data:
22 apr 2019, 09:57
Subiectul întrebării:
Lotul 4. Reflector portabil LED, Specificații, Poz/4.12 Grad de protecție
Întrebare:
Grad de protecție sau indice de protecție IP (engleză - International Protection Marking, Ingress Protection Marking) este un standard internațional ce clasifică și evaluează gradul de etanșeitate pentru diferite carcase, dispozitive și aparate. Este definit în standardul internațional EN 60529. În practică indicele de protecție are forma IPXX, indicat prin diferențierea a două cifre care urmează prefixului IP. De exemplu, IP55 . Solicitam sa indicati cele doua cifre dupa prefixul IP..,
Răspuns (23 apr 2019, 15:08):
Cu referire la întrebarea parvenită în cadrul licitației la Lotul 4 Reflector portabil LED, poziția 4.12 Grad de protecție, vă comunicăm că se solicită gardul de protecție IP65.
Data:
23 apr 2019, 14:52
Subiectul întrebării:
Buget atribuit
Întrebare:
Buna ziua. Analizand bugetul atribuit pentru unele loturi, consideram ca acesta este insuficient pentru achizitia produselor in cantitatea si configuratia solicitata (in special pentru trusele de la lotul 1-3). Va rugam sa ne comunicati expres daca IGP va examina ofertele ce depasesc bugetul anuntat, ori acestea vor fi automat respinse pe motiv ca autoritatea contractanta nu dispune de surse financiare suplimentare. Va multumim anticipat.
Răspuns (25 apr 2019, 09:01):
Buna ziua, la întrebarea dată menționăm că ofertele prezentate vor fi examinate în conformitate cu cerințele înaintate la procedura de achiziție și bugetului alocat conform procedurii. Ofertele prezentate ce nu se vor încadra în termenii legali vor fi respinse.
Reflector portabil LED
Data:
24 apr 2019, 12:27
Subiectul întrebării:
Lotul 4. Reflector portabil LED, Specificații, Poz/4.13 Suport de susținere a sursei de lumină
Întrebare:
Pot si propuse a alte variante de suport de sustinere a sursei de lumina?
Răspuns (24 apr 2019, 14:37):
Cu referire la întrebarea parvenită în contextul licitației la poziția 4.13 Lotul 4 Reflector portabil LED va comunicam următoarele. Conform 4.13 Suport de susținere a sursei de lumină este înaintată Cerința „Tripod telescopic, format din 3 secțiuni reglabile de la 1.5 – 3.5m„. Reieșind din acest considerent nu se accepta opțiunea de a fi propuse alte variante de suport de susținere a sursei de lumină. In acest scop se propune modificarea cerințelor la poziția 4.13 Lotul 4. referitoare la înălțime: se substituie „1.5 – 3.5m„ cu „minim 1.5m”
Data:
24 apr 2019, 17:44
Subiectul întrebării:
documente oferta
Întrebare:
In conformitate cu pct. 14 din anuntul de participare, se solicita ca Garantia pentru oferta sa fie prezentat la sediul autoritatii contractante. Dat fiind faptul ca toate documentele ofertei se incarca in platforma electronica o data cu depunerea ofertei, solicitam respectuos sa excludeti obligativitatea prezentarii acestui document in original la sediul autoritatii contractante.
Răspuns (25 apr 2019, 09:10):
Garanția pentru ofertă emisă de o bancă comercială conform formularului F.3.3 din documentația standard urmează a fi prezentată la sediul autorității contractante în original pentru a exclude riscul ca aceasta să fie returnată băncii comerciale după ce aceasta a fost scanată, semnată și atașată la procedură în SIARSAP. Aceasta este o condiție ce urmează a fi respectată de către operatorii economici participanți la procedură.
Data:
24 apr 2019, 17:51
Subiectul întrebării:
Sectiunea 14 - Anunt de participare
Întrebare:
In conformitate cu pct. 5.4 se solicita prezentarea in original al certificatului de conformitate sau al unui alt certificat ce confirma calitatea bunurilor in decurs de 3 zile lucratoare. Dorim sa va aducem la cunostinta faptul ca certificatele de conformitate, pot fi prezentate doar o data cu livrarea bunurilor, mai mult decat atat, dat fiind simplitatea si specificul acestora. Astfel, solicitam respectuos sa modificati aceasta cerinta, prin prezentarea certificatului de conformitate o data cu livrarea bunurilor.
Răspuns (25 apr 2019, 13:30):
certificatul de conformitate sau alt certificat de confirmă calitatea bunului oferit se solicită pentru a aprecia calitatea bunurilor prezentate în ofertă pînă la semnarea contractului cu ofertantul desemnat cîștigător, conform art.23 al Legii nr.131 din 03.07.15 privind achizițiile publice. Luînd în considerație cele menționate cerința dată nu poate fi modificată.
Data:
24 apr 2019, 17:56
Subiectul întrebării:
Pct. 14 - anuntul de participare
Întrebare:
In conformitate cu prevederile legii Nr. 91 din 29.05.2014 cu privire la semnătura electronică şi documentul electronic, art. 5 alin (2), Semnătura electronică avansată calificată are aceeaşi valoare juridică ca şi semnătura olografă. Astfel, va rugam sa modificati cerintele fata de documentele solicitate pentru demonstrarea criteriilor de selectie in Anuntul de participare, prin excluderea cerintelor cu privire la semnarea si stampilarea documentelor de catre oferta, o data ce acestea urmeaza sa fie semnate electronic.
Răspuns (25 apr 2019, 13:40):
la pct.14 din anunțul de participare documentele ce urmează a fi plasate obligatoriu la depunerea ofertei urmează a fi semnate electronic. Documentele solicitate de la operatorii economici desemnați câștigători în termenul solicitat în DUAE urmează a fi prezentate la sediul autorității contractante semnate și ștampilate, sau la adresa de email: elena.corduneanu@igp.gov.md semnate electronic.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".