Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 1 500 000 MDL
Perioada clarificărilor: 10 apr 2019, 12:49 - 25 apr 2019, 14:46
Perioada de depunere a ofertelor: 25 apr 2019, 14:46 - 7 mai 2019, 9:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Lucrări de reparație capitală a încăperilor secțiilor,blocului de operație sterilizare,blocul alimentar,cazangeria.Lucrări proictare la reconstrucția rețelelor inginerești a spitalului (Gh.Cașu 37)
Informația despre anulare
Motivul anulării
A fost doar un participant ,lipsa de concurenta, neprezentarea documentatiei solicitate conform punct 15.2 din caietul de sarcini
Data anulării
14 mai 2019, 10:46
Informaţia despre solicitant
Denumirea
IMSP SCMS MPS
Codul fiscal/IDNO
1003600150716
Adresa
2005, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Str.Puskin-51
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Pirau Valentina
Telefonul de contact
069071826
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
10 apr 2019, 12:49
Data ultimilor modificări
14 mai 2019, 10:46
Achizitii.md ID
21007084
CPV
79900000-3 - Diverse servicii comerciale şi servicii conexe
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Lucrări proictare
Buget: 1500000.0 MDL
Anulată
Data:
10 apr 2019, 15:48
Subiectul întrebării:
Termen de prestare a serviciilor
Întrebare:
Se acordă 120 zile lucrătoare sau calendaristice?
Răspuns (11 apr 2019, 08:11):
120 de zile calendaristice
Data:
11 apr 2019, 08:30
Subiectul întrebării:
Cerinţe de calificare
Întrebare:
Rog să specificați valoarea minimă a contractului pentru executarea proiectării edificiilor medicale și obiectelor medicale de profil, care va reprezenta experiența similară a operatorului economic.
Răspuns (12 apr 2019, 08:48):
Cerintele impuse este stipulat in puntul15.5 din anuntul de participare-dovezi privind experienta similara in servicii e proictare ( prezentarea copiilor contractelor minim 3 obiecte)
Data:
12 apr 2019, 17:37
Subiectul întrebării:
Lipsă de corelație între documentația de atribuire
Întrebare:
Analizând anunțul de participare și caietul de sarcini atașat procedurii de achiziție publică, observăm că cerințele de calificare nu sunt definite în mod expres, precum urmează — în anunțul de participare este indicat: 5. Dovezi privind experiența similar în servicii de proiectare – copiile contractelor de prestări a serviciilor de proiectare (min. 3 obiecte), iar în caietul de sarcini este indicat: 13. Cerințele de calificare a proiectului ofertant: a. Experiența în domeniul proiectării edificiilor medicale minim 10 ani; f. Dovada proiectării minim 10 obiecte medicale de profil. Ca urmare, solicităm să operați modificările necesare sau să interveniți cu o replică aferentă subiectului dat.
Răspuns (13 apr 2019, 08:29):
Modificarile sau facut
Data:
15 apr 2019, 15:57
Subiectul întrebării:
Criteriile de calificare și selecție
Întrebare:
După cum este menționat în pct. 15 alin. (5) al anunțului de participare și pct. 13 lit. a) și f) al caietului de sarcini, ofertantul trebuie să demonstreze experiența sa de proiectare prin prezentarea a min. 10 obiecte medicale de profil și posedarea a min. 10 ani în domeniul proiectării edificiilor medicale, lucru prin care autoritatea contractantă încalcă prevederile art. 17 alin. (9) din Legea nr. 131/15, limitând astfel majoritatea operatorilor economici la participare. Concomitent, cerințele stabilite din speță încalcă principiile de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice și anume „transparența achizițiilor publice” și „asigurarea concurenței și combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achizițiilor publice”, prevăzute la art. 7 lit. b) și c) din Legea nr. 131/15. Astfel, având în vedere dispozițiile legale evocate supra, solicităm să reduceți sau să excludeți cerințele invocate.
Răspuns (16 apr 2019, 09:14):
Au fost efectuate modificari in cerinți la participare.
Data:
15 apr 2019, 15:59
Subiectul întrebării:
Documentația inițială necesară pentru proiectare
Întrebare:
Buna ziua! La momentul semnării contractului vor fi puse la dispozitia proiectantului documentele necesare pentru începerea lucrărilor de proiectare (cum ar fi: Certificat de Urbanism, Fisa de coordonari semnată la toate instituțiile necesare Medicina preventivă, Inspecția Ecologică, Situații excepționale și altele)? Fără aceste documente și avize de la instituțiile vizate, conform legislației în vigoare nu pot fi începute lucrările de proiectare.
Răspuns (16 apr 2019, 09:17):
Documentele precum Certificatul de Urbanism coordonat cu instituțiile necesare se perfectează în baza schiței proiectului .
Data:
17 apr 2019, 14:19
Subiectul întrebării:
Licenta de activitate
Întrebare:
La moment dat , pentru prestarea serviciilor de proiectare nu este necesar de a avea licență. LEGE Nr. 1350 din 02.11.2000 cu privire la activitatea arhitecturală. Art.7 al.(3) abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
Răspuns (18 apr 2019, 08:08):
Neprezentarea licencii nu va fi ca criteriu de descalificare a ofertei
Data:
17 apr 2019, 20:14
Subiectul întrebării:
Documentația de atribuire
Întrebare:
1. Vă rugăm să țineți cont de faptul că modificările făcute la pct. 13 lit. a) și f) al caietului de sarcini, la fel trebuie fi operate și la pct. 15 alin. (5) al anunțului de participare. 2. Solicităm să clarificați dacă termenul alocat, care din cele afirmate de Dvs. și indicate în documentația de atribuire, constituie 120 de zile calendaristice, include în sine și pct. 9 lit. d) al caietului de sarcini „Verificarea proiectului”.
Răspuns (18 apr 2019, 09:36):
Am modificat anuntul de participare ,p 15 (5).Ce se refera la punctul 2 -verificarea proiectului nu se includ in 120 de zile calendaristice.
Data:
18 apr 2019, 15:49
Subiectul întrebării:
Documentația inițială necesară pentru proiectare
Întrebare:
Vă aducem la cunoștință că schița de proiect se elaborează doar în cazul construcției unui edificiu/obiectiv nou. Din cele menționate în documentația de atribuire a procedurii de achiziție publică în cauză, este o vorba despre o reparație (reconstrucție) care la rândul său presupune intervenții în structura de rezistență, replanificarea încăperilor sau schimbarea destinației acestora. Așadar, de ce e necesară schița de proiect a unei clădiri existente (dimensiunile și aspectul căreia nu se modifică) pentru care se solicită reparația? 2. Cât privește documentația inițială precum certificatul de urbanism și avizele pentru proiectare, acestea se pun la dispoziția operatorului economic de către autoritatea contractantă, ultima fiind capabilă să le obțină prin depunerea cererii la instituțiile respective.
Răspuns (22 apr 2019, 17:10):
1.Nu solicităm schița proiectului construcției existente , ci proiectul de executare a reparației capitale a rețelelor inginerești existente, interioare și exterioare . 2.Certificatul de urbanizm cît și avizile pentru proiectari nu se cer.
Data:
19 apr 2019, 18:30
Subiectul întrebării:
Raportul studiului geotehnic și ridicarea topografică
Întrebare:
Rog să precizați dacă la semnarea contractului, raportul studiului geotehnic și ridicarea topografică se va pune la dispoziția operatorului economic de către autoritatea contractantă. În caz că nu, e necesar ca lucrările de prospecțiuni topo-geodezice şi inginero-geologice să fie incluse în caietul de sarcini.
Răspuns (22 apr 2019, 17:09):
. Noi nu solicităm proiectul construcția clădirii noi ,ci reparația capitală a rețelelor inginerești existente, interioare și exterioare,și deci nu se solicită raport geotehnic și topografic
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".