+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 04.04.2019 17:20
până la 20.04.2019 16:22
2
Propunerea ofertelor
de la 20.04.2019 16:22
până la 15.05.2019 13:22
3
Licitaţie
de la 16.05.2019 10:00
până la 16.05.2019 15:33
4
Evaluare

5
Contract

Statut Finalizat. Semnarea contractului
Valoarea estimată fără TVA 2 392 978,50 MDL
Perioada clarificărilor: 4 apr 2019, 17:20 - 20 apr 2019, 16:22
Perioada de depunere a ofertelor: 20 apr 2019, 16:22 - 15 mai 2019, 13:22

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

privind achiziţionarea serviciilor cadastrale
necesare înregistrării primare masive
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
Codul fiscal/IDNO
1006601000266
Adresa
2005, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Puşkin, 47
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Rudenco Tamara
Telefonul de contact
022881266
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
4 apr 2019, 17:20
Data ultimilor modificări
21 iun 2019, 11:04
Achizitii.md ID
21006895
CPV
71300000-1 - Servicii de inginerie
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Documentele procedurii de achiziție
duae.doc
Documentele la ofertă
Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European
18.04.19 16:22
anunt_de_participare.semnat.pdf anunt_de_participare.semnat.pdf
tenderNotice
ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziţionarea serviciilor cadastrale necesare înregistrării primare masive
18.04.19 16:22
documentaia standard.doc
Documentele la ofertă
DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări
18.04.19 16:22
caiet de sarcini.semnat.pdf caiet de sarcini.semnat.pdf
Specificaţie tehnică
Caiet de sarcini pentru prestarea serviciilor cadastrale necesare înregistrării primare masive
18.04.19 16:22
Data:
12 apr 2019, 11:27
Subiectul întrebării:
Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului
Întrebare:
Buna ziua. Va rog o clarificare ce tine de criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului. În anunțul de participare, punctul 19 este stabilit criteriul aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate-pret și în punctul 20 este stabilită ponderea factorilor de evaluare a ofertei. În DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări, Capitolul 2, punctul 6.3. factorul de evaluare este oferta cu prețulcel mai scăzut. Care va fi criteriul de evaluare a ofertelor: cel mai scăzut preț sau conform criteriul raport calitate-preț?
Răspuns (12 apr 2019, 13:26):
Buna ziua. Mulţumim mult pentru obiecţile Dvs. Ca rezultat- criteriul de evaluare a ofertelor a fost modificat în DOCUMENTAŢIA STANDARD prin "cel mai bun raport calitate - preţ"
Data:
12 apr 2019, 11:31
Subiectul întrebării:
Unitatea de masura
Întrebare:
Buna ziua Rog o clarificare ce ține de unitatea de măsură stabilită. Pe pagina de achiziție pentru fiecare lot, unitatea de măsură este Metru patrat arie totala. În documentele procedurii de achiziție unitatea de măsură este stabilită Bun imobil De care unitate de măsură să ne conducem la elaborarea ofertei?
Răspuns (12 apr 2019, 13:29):
Buna ziua. Mulţumim mult pentru interesul Dvs către oferta noastre. Vă comunicăm că unitatea de măsură este - "Bun imobil". Cu regret, sistemul nu conţine varianta de raspuns "Bun imobil"
Data:
13 apr 2019, 11:04
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Conform Caietului de sarcini pentru prestarea serviciilor cadastrale necesare înregistrării primare masive, capitolul 3 punctul 6, Dosarul tehnic de stabilire a hotarului intravilanului localităţii este îndeplinit în 2 exemplare (un exemplar se prezintă primăriei, al doilea exemplar rămâne la executantul lucrărilor) și este recepționat de către deţinătorului RUAT (Agenția Servicii Publice). Întrebare: un exemplar al Dosarului nu ar trebui să rămână la ASP?
Răspuns (15 apr 2019, 11:06):
Buna ziua. Vă comunicăm că răspunsul la întrebarea Dvs, este în Ordinul nr. 109 din 05.09.2016 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind stabilirea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţii – Capitolul IV.
Data:
13 apr 2019, 11:11
Subiectul întrebării:
Efectuarea măsurărilor de control
Întrebare:
Conform Caietului de sarcini pentru prestarea serviciilor cadastrale necesare înregistrării primare masive, capitolul 5 punctele 2 și 3, selectiv se efectuează măsurări de control pentru obţinerea datelor privind precizia obiectelor din hartă liniară, digitală, în raport cu baza geodezică. Harta liniară care va fi utilizată a trecut controlul specialiștilor din Norvegia. În acest context mai este actuală îndeplinirea măsurărilor de control?
Răspuns (15 apr 2019, 11:07):
Buna ziua. Măsurările de control se efectuiază pentru obţinerea datelor privind precizia obiectelor din hartă liniară, digitală, în raport cu baza geodezică. După caz se aplică prevederile pct. 3 Capitolului 5 din caietul de sarcini.
Data:
13 apr 2019, 11:20
Subiectul întrebării:
Reprezentarea pe schema cadastrală de cîmp
Întrebare:
Conform Caietului de sarcini pentru prestarea serviciilor cadastrale necesare înregistrării primare masive, capitolul 5 punctul 4.1 b în SCC obligatoriu se reprezent perimetrul construcţiiei, tipul construcţiei şi numărul de nivele. În anexa 2 Model Schema cadastrală de cîmp, tipul construcției și numărul de nivele nu este reprezentat. Întrebare: este necesară reprezentarea tipului construcției și numărului de nivele pe SCC sau schema trebuie să fie conform modelului anexat?
Răspuns (15 apr 2019, 11:08):
Buna ziua. În SCC se reprezintă datele conform capitolul 5 punctul 4. În anexa 2 la caietul de sarcini este reprezentată model de SCC.
Data:
13 apr 2019, 11:25
Subiectul întrebării:
Precizia coordonatelor punctelor de cotitură a hotarelor
Întrebare:
Conform punctului 4.2. din caietul de sarcini, precizia coordonatelor punctelor de cotitură a hotarelor, determinate în cadrul lucrărilor de colectare a datelor prin metoda stereografică, trebuie să corespundă preciziei indicate în Instrucțiunea cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren nr. 70 din 04.08.2017, iar în punctele 6.9. și 6.11. observăm că eroarea medie pătratică admisibilă pentru astfel de lucrări este de EMP până la 1m. Este corect să admitem precizia coordonatelor punctelor de cotitură a hotarelor de EMP până la 1m?
Răspuns (15 apr 2019, 11:05):
Buna ziua. S-a redactat pct. 6.9 şi 6.10. Precizia măsurătorilor terestre la determinarea sau restabilirea/transpunerea detaliilor planimetrice trebue să corespundă preciziei indicate în Instrucţiunea cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren nr. 70 din din 04.08.2017 (pct. 35).
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".