1
Perioada de actualizare
de la 22.03.2019 10:13
până la 03.04.2019 17:37
2
Propunerea ofertelor
de la 03.04.2019 17:37
până la 17.04.2019 17:37
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Finalizat. Semnarea contractului
Valoarea estimată fără TVA 7 575 199 MDL
Perioada clarificărilor: 22 mart 2019, 10:13 - 3 apr 2019, 17:37
Perioada de depunere a ofertelor: 3 apr 2019, 17:37 - 17 apr 2019, 17:37

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Conform listei volumului de lucrări prevăzut în caietul de sarcini.
Condițiile special de care depinde îndeplinirea contractului: a) preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului; b) preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la
organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către Beneficiar; c) Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii
nr.721 din 02.02.1996 şi Legea privind protecţia consumatorilor nr.105 din 13.03.2003;
Informației Ministerului Dezvoltării regionale și Construcției nr.864 din 01.05.2017 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții; MO din 12.05.2017 d) Contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul câștigător în termen de 2 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare; e) Lucrările vor începe în decurs de 3 zile de la semnarea contractului si primirii ordinului de începere a execuţiei lucrărilor.
f) Termenul de garanţie a lucrărilor prestate este de 10 ani din momentul recepţiei lucrărilor;
g) Agentul economic va garanta executarea contractului, depunând o garanţie de asigurare a executării contractului în sumă de 10 % din suma contractului, în timpul încheierii contractului. Garanţia de asigurare a executării contractului se constituie de către ofertant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă,
calitativă şi în perioada convenită a contractului. Dirigintele de șantier autorizat pentru îndeplinirea lucrărilor conform caietului de sarcini.
**** Dacă oferta, inclusiv documentele de calificare care o însoţesc, nu corespund cerinţelor prestabilite în prezentul caiet de sarcini sau acestea nu sunt completate, semnate în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, şi nu poate fi rectificată în scopul corespunderii cerinţelor înaintate.
ÎN CAZ DE NECESITATE LA SOLICITAREA
AC OPERATORII ECONOMICI VOR PREZENTA ACTELE SOLICITATE ÎN TERMEN DE O ZI.
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Directia educatie, tineret şi sport sectorul Ciocana
Codul fiscal/IDNO
1007601009565
Adresa
2044, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Aleco Russo, 57
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Veronica PUIU
Telefonul de contact
022499661
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
22 mart 2019, 10:13
Data ultimilor modificări
7 mai 2019, 16:48
Achizitii.md ID
21006451
CPV
45400000-1 - Lucrări de finisare a construcţiilor
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
duae cop iet nr.198 .semnat.pdf duae cop iet nr.198 .semnat.pdf
Criterii de eligibilitate
DUAE-obligatori de completat si semnat electronic
22.03.19 09:59
anunt_de_participare - redactat.semnat (2).pdf anunt_de_participare - redactat.semnat (2).pdf
tenderNotice
) Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996 şi Legea privind protecţia consumatorilor nr.105 din 13.03.2003;
1.04.19 17:37
documentatia_standard_lucrari (1).docx
Documentele la ofertă
1.04.19 17:37
”Lucrări de reparație capitală în cadrul IET nr.198, mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2”
Data:
22 mart 2019, 10:25
Subiectul întrebării:
Caietul de sarcini
Întrebare:
Buna ziua, amplasati caietul de sarcini cu simbol si norme de resurse!!! (ex CN50, CF50...etc)
Răspuns (22 mart 2019, 14:53):
Greselele au fost înlaturate
Data:
23 mart 2019, 10:11
Subiectul întrebării:
Caietul de sarcini la et 1 nua u simbolurile la pozitii
Întrebare:
Caietul de sarcini la et 1 nua u simbolurile la pozitii
Răspuns (26 mart 2019, 10:26):
Greselele au fost înlaturate
”Lucrări de reparație capitală în cadrul IET nr.198, mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2”
Data:
23 mart 2019, 11:52
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
Anexati registrul a devizelor devizul pe obniect F8
Răspuns (25 mart 2019, 09:23):
imediat reparam grseala, mersi mult ca ati atras atentie
”Lucrări de reparație capitală în cadrul IET nr.198, mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2”
Data:
24 mart 2019, 20:15
Subiectul întrebării:
Criteriiși cerințe de calificare
Întrebare:
Pentru a evita careva neînțelegeri ulterioare solicităm ca în CAPITOLUL II. FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA) p.3 Criteriiși cerințe de calificare să fie incluse cerintele: 1. Pentru Fornuarele F 3.9 ;i F 3.10 . (experiența similară) să fie indicat expres în rubrica "Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei" - prin prezentarea listei lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani,în care să conțină cel puțin un contract de lucrări similare a carei valoare să nu fie mai micăde 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract cu prexentarea obligatorie a proceselor verbale de receptie la terminarea lucrărilor pentru contractele prezentate; 2. Prezentarea recomandărilor la contractele atașate pentru demonstarea lucrărilor similare executate; 3. Cifra de afaceri medie anuală în ultimii 3 ani - care In temeiul Legii 131 din 03.07.2015 cifra de afaceri impusa operatorilor economici nu trebuie sa depaseasca de doua ori valoarea estimata a contractului. Multumesc anticipat!
Răspuns (25 mart 2019, 13:05):
buna ziua, multumim pentru recomandari DETS include ceritele date
”Lucrări de reparație capitală în cadrul IET nr.198, mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2”
Data:
25 mart 2019, 14:53
Subiectul întrebării:
Caietul de sarcini
Întrebare:
In CS cu simboluri se dubleaza "Lista cu cantitati de lucrari nr. 2-3-3" in schimb lipseste "Lista cu cantitati de lucrari nr. 2-2-4"
Răspuns (26 mart 2019, 10:26):
Greselele au fost înlaturate
Data:
25 mart 2019, 16:17
Subiectul întrebării:
Cietul de sarcini
Întrebare:
Simbolurile in Caietul de sarcini la et 1 lipsesc !!!!
Răspuns (26 mart 2019, 10:27):
Greselele au fost înlaturate
Data:
28 mart 2019, 09:27
Subiectul întrebării:
teremnul de executare
Întrebare:
termenul de execurtare a lucrarilor inpus de catre AC este de 2luni. Este un termen ireal si insuficient. tinind cont de procesul tehnologic de executarea a lucrarilor. Din start este stabilit un termen incorect si insuficient care va crea conflicte intre OE si AC. Solicităm să fie revizuit acest termen. După experiență așa volum și așa gen de lucrări se execută în cel puțin 4 luni.
Răspuns (28 mart 2019, 13:48):
Buna ziua, Va informam ca termeniul este pina la 31.07.2019 din motivul ca la 01.09.2019 este planificată a fi redeschisa. Perioada de dupa lucrari vor fi bazate pentru dotare
Data:
28 mart 2019, 09:52
Subiectul întrebării:
termnelul de garantie pentru lucrările executate
Întrebare:
Conform datelor din FDA termenul solicitat este de cel puțin 10 ani însă conform informației din descriere acest termen este indicat ca find de 6ani. Solicităm concretizare.
Răspuns (28 mart 2019, 13:34):
Buna ziua cind s-au facut modificări la anuntul de participare NOTA din neatentie nu sa modificat sa ca garantia trebue sa fie de 10 ani
Data:
28 mart 2019, 19:41
Subiectul întrebării:
Temei pentru contestarea Anuntului de participare. Va rog revizuiti
Întrebare:
Cerința de prezentare ȘI Formularul 3.9 (Experiența similară) ȘI Formularul 3.10 (... lista principalelor lucrări) contravine cerințelor EXPRES expuse in DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări. 16. Criterii de experienţă în cazul achiziției de lucrări 16.1. Ofertantul va dispune de un nivel minim de experienţă pentru a se califica cerinţelor de îndeplinire a contractului: a) executarea în ultimii 5 ani cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; SAU b) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract. Va atrag atenția la sintagma SAU, adică sau F3.9 SAU F3.10. Cerința Dumneavoastră favorizează unii AO și limitează participarea altora. Mersi.
Răspuns (29 mart 2019, 13:32):
Ne cerem scuză, aceste puncte nu au fost ghindite conform ORINULUI. NR.176 din 05.10.2018
Data:
28 mart 2019, 19:49
Subiectul întrebării:
Termenul de executare
Întrebare:
Termenul de executare este ireal. Din start se prevede situație de conflict intre AC și OE. DETS la planificarea activitatilor ar fi bine sa tină cont și de procesul tehnologic de exe a lucrărilor.
Răspuns (29 mart 2019, 13:30):
Nu vă suparați dar așa au fost indicațiile ca acesta instituție să fie redeschisa la 01.09.2019 și din acest motiv și noi suntem stresați și vrem ca lucrările să fie în termen.
Data:
3 apr 2019, 12:56
Subiectul întrebării:
Garantia de buna executie.
Întrebare:
Buna ziua.Rugam sa ne explicati p.7.3 alin.C) Alte forme ale garantiei bancare acceptate de autoritatea contractanta. Este posibil acceptarea de catre DETS a retinerilor succesive din plati?
Răspuns (3 apr 2019, 15:42):
Buna ziua p. 7.3 alin. C) nu se acceptă, doar alin. a) și b), reținerea succesivă din plăți nu se acceptă.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".