Statut Achiziţia nu a avut loc
Valoarea estimată fără TVA 4 125 MDL
Perioada clarificărilor: 26 nov 2018, 20:18 - 4 dec 2018, 2:00
Perioada de depunere a ofertelor: 4 dec 2018, 2:00 - 17 dec 2018, 2:00
Începutul licitației: nu va fi folosită

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Întreagă, curată, sănătoasă, necrăpată, fără orice fel de materii străine vizibile, fără lovituri. Cu căpățina nu mai mică de 2 kg. Ambalați în saci calitativi de mărime medie. H.G. nr. 1078 din 22.09.2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice producția agroalimentară ecologică și etichetarea produselor agro-alimentare ecologice și Regulamentul CE 834/2007 al Consiliului Europei din 28.06.2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice. În cazul în care nu va parveni nici o ofertă autoritatea contractantă va examina ofertele depuse la pozițiile date convenționale conform criteriului “cel mai mic preț”.
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Primăria Trușeni
Codul fiscal/IDNO
1007601007398
Adresa
8039, MOLDOVA, mun.Chişinău, Trușeni, strada 27 august 30
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Apostol Ion
Telefonul de contact
022-598-111
Datele achizitiei
Data publicării
26 nov 2018, 18:30
Data ultimilor modificări
20 iun 2019, 12:53
Valoarea estimată (fără TVA)
4 125 MDL
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Adresa de livrare
3733, MOLDOVA, mun.Chişinău, s.Truşeni, mun. Chişinău, com. Truşeni, sat. Truşeni str-la Precup, 1 și str. Alexei Mateevici, 4
Durata contractului
1 ian 2019 10:00 - 30 iun 2019 11:00
Lista pozițiilor
1)
Denumirea
Varza proaspătă – produs ecologic CPV: 15800000-6 - Diverse produse alimentare
Cantitatea: 750.0
Unități de măsură: Kilogram
Documentele procedurii de achiziție
anunt_bunuri.doc
Documentele la ofertă
Anunț de participare
26.11.18 20:18
documentatia standard. produse alimentare.docx
Documentele la ofertă
Documentația Standard.
26.11.18 20:18
duae_bunuri.doc
Documentele la ofertă
DUAE
26.11.18 20:18
caiet de sarcini.pdf caiet de sarcini.pdf
Documentele la ofertă
Caiet de sarcini.
26.11.18 20:18
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Activ".
Clarificări