+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 31.10.2018 15:10
până la 08.11.2018 17:05
2
Propunerea ofertelor
de la 08.11.2018 17:05
până la 21.11.2018 17:05
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Finalizat. Semnarea contractului
Valoarea estimată fără TVA 1 000 000 MDL
Perioada clarificărilor: 31 oct 2018, 15:10 - 8 nov 2018, 17:05
Perioada de depunere a ofertelor: 8 nov 2018, 17:05 - 21 nov 2018, 17:05

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Automobile de serviciu pentru asigurarea unei activități eficiente al aparatului ANSA
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Codul fiscal/IDNO
1013601000082
Adresa
MD-2009, MOLDOVA, mun.Chişinău, мун.Кишинэу, mun.Chișinău,str.Mihail Kogălniceanu,63
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Romanova Rita
Telefonul de contact
022294726
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
6 nov 2018, 17:05
Data ultimilor modificări
28 nov 2018, 16:33
Achizitii.md ID
21000545
CPV
34110000-1 - Autoturisme
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Automobile de serviciu
Buget: 1000000.0 MDL
Finalizată
Documentele procedurii de achiziție
Caietul de sarcini auto 2018.pdf Caietul de sarcini auto 2018.pdf
Documentele la ofertă
Documentația standard pentru realizarea achiziţiilor publice
31.10.18 15:01
DUAE auto.docx
Documentele la ofertă
Document unic de achiziții european
6.11.18 16:19
Data:
3 nov 2018, 21:38
Subiectul întrebării:
cerinte de calificare
Întrebare:
Buna ziua, Am dori sa clarificati urmatorul aspect. Conform modificarilor la Legea 131, DUAE vine sa simplifice procedura de depunere a ofertelor in cadrul achizitiilor publice, prin asumarea raspunderii pentru informatiile prezentate. In acest context, un sir de documente, gen: Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal, sau documentele ce demonstreaza capacitatea tehnica sau financiara a ofertantului. In cadrul procedurii date, dvs. solicitati atat DUAE, cat si documentele pe care DUAE vine sa le inlocuiasca, la etapa depunerii ofertelor. Va multumesc anticipat pentru clarificare.
Răspuns (6 nov 2018, 11:54):
Buna ziua! Conform Articolul 18¹ alin.(7) din Lege 131 din 03.07.2015, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor/candidaţilor să depună toate sau o parte din documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de achiziții publice, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii. Conform alin.(10) Articolul 18¹ operatorii economici nu sînt obligaţi să prezinte documente justificative sau alte probe în sprijinul informaţiilor declarate în DUAE în cazul şi în măsura în care autoritatea contractantă are posibilitatea de a obţine certificatele sau informaţiile corespunzătoare în mod direct, prin accesarea unei baze de date naţionale din orice stat, disponibile gratuit. În legătura cu faptul, că Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor nu are posibilitatea pentru accesare a unei baze de date naţionale, disponibile gratuit, indicată în DUAE, este necesar de a prezenta de către operatorii economici documente justificative sau alte documente în sprijinul informaţiilor declarate în DUAE la etapa depunerii ofertelor, pentru a preveni cazuri de descalificare a operatorului economic în viitor, în procesul de evaluare a ofertelor prezentate.
Data:
6 nov 2018, 22:20
Subiectul întrebării:
specificatii
Întrebare:
Buna ziua! Am analizat atenti specificatiile tehnice pentru achizitia data si am observat ca acestea sunt mult prea inguste. Mai exact, se potrivesc exact masinii de model Dacia Duster, si nicio alta marca de masina nu se incadreaza in parametrii propusi. Va rugam sa explicati cum si de ce au fost elaborate asemenea specificatii inguste care limiteaza concurenta?
Răspuns (8 nov 2018, 13:35):
Caietul de sarcini a fost elaborat în urma analizării pieței întregi, conform informațiilor publicate pe situ-rile oficiale ale distribuitorilor de autovehicule din Republica Moldova și dat fiind faptul prezenței unei game extrem de vaste de caracteristici, acestea au fost selectate aleatoriu, întru stabilirea parametrilor optimali de funcționare și deservire precum și siguranță și longevitate. Prin urmare, a fost stabilit principiul de îndeplinire a unei analize ce ar întruni atât satisfacerea necesităților stringente ale bunei funcționări a autorității contractante precum și asigurarea criteriilor calitate-preț. Suplimentar, principiul asigurării unei bune concurențe este îndeplinit involuntar, susținut și garantat dat fiind faptul prezenței unei piețe de desfacere largi (cu precădere supraîncărcată).
Data:
7 nov 2018, 21:14
Subiectul întrebării:
DUAE
Întrebare:
Anexa nr.1 la Ordinul nr.177 din 9 octombrie 2018 Ministerul Finanțelor Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European Documentul Unic de Achiziții European, în continuare DUAE este o declarație pe proprie răspundere care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. El este disponibil în limba de stat și engleză și este utilizat ca dovadă preliminară a îndeplinirii condițiilor necesare în cadrul procedurilor de achiziții publice în Republica Moldova. Datorită DUAE, ofertanții nu mai trebuie să furnizeze probe documentare complete și în formate diferite, astfel cum se utilizau anterior în procedurile de achiziții publice, ceea ce reprezintă o simplificare semnificativă a accesului la oportunitățile de ofertare transfrontaliere. Începând din octombrie 2018, DUAE va fi disponibil exclusiv în formă electronică.
Răspuns (8 nov 2018, 09:43):
LEGE Nr. 131 din 03.07.2015 Articolul 18'1. Documentul unic de achiziţii european (7) Autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor/candidaţilor să depună toate sau o parte din documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de achiziții publice, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii. (8) Înainte de atribuirea contractului de achiziţii publice/acordului-cadru, cu excepţia situaţiei contractelor subsecvente atribuite în executarea unui acord-cadru, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, cînd documentele justificative sînt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi. (10) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (7)–(9), operatorii economici nu sînt obligaţi să prezinte documente justificative sau alte probe în sprijinul informaţiilor declarate în DUAE în cazul şi în măsura în care autoritatea contractantă are posibilitatea de a obţine certificatele sau informaţiile corespunzătoare în mod direct, prin accesarea unei baze de date naţionale din orice stat, DISPONIBILE GRATUIT.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".