+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 15.05.2019 14:21
până la 17.05.2019 13:00
2
Propunerea ofertelor
de la 17.05.2019 14:00
până la 21.05.2019 09:00
3
Licitaţie
22.05.2019 11:52
4
Calificare
5
Ofertele au fost evaluate

Statut Ofertele au fost evaluate
Valoarea estimată fără TVA 41 667 MDL
Perioada clarificărilor: 15.05.19 14:21 - 17.05.19 13:00
Perioada depunerii ofertelor: 17.05.19 14:00 - 21.05.19 09:00
Începutul licitației: 22 mai 2019 11:52

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Prelungire licență Antivirus (echivalent McAfee Endpoint Protection)
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Administrația Națională a Penitenciarelor
Codul fiscal/IDNO
1006601001012
Adresa
MD-2032, Republica Moldova, Chișinău, mun.Chişinău, str.Nicolae Titulescu 35
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Leu Mariana
Telefonul de contact
---
Datele achizitiei
Tipul procedurii
Achiziție de valoare mică
Valoarea estimată (fără TVA)
41 667 MDL
Pasul minim de micşorare a ratei de licitaţie
416,67 MDL
Data ultimilor modificări
27 mai 2019 09:26
ID
b1377c6a05be4e1a8c7adb92d4acb7d0
Lista pozițiilor
1)
Denumirea
Trebuie sa asigure protecție pentru stații de lucru si servere cu următoarele sisteme de operare: Windows 10 Versiunile 1507, 1511, 1607, 1703;Windows 10 IoT Enterprise;Windows 8.1, Update 1, August 2014 update rollup;Windows 8 (Win NT 6.2) Editions: Basic / Pro / Enterprise;Windows 7 (Home Premium / Professional / Ultimate / Enterprise);Windows Vista;Windows Vista Business/Ultimate for Embedded Systems;Windows 7 Professional/Ultimate for Embedded Systems;Windows Server 2016 Editions: Datacenter / Essentials / Standard installed in „Server with Desktop Experience” mode;Windows Server 2012 Release 2 (R2) , R2 Update 1, R2 August 2014 update;Windows Server 2008, HyperV, Standard, Datacenter, Enterprise, Foundation, Web, HPC;VMware ESX, ESXi 2. Integrare cu serviciile de directoare, precum Microsoft AD și Open LDAP; 3. Soluția trebuie sa ofere protecție pentru stații de lucru si servere cu roluri precum Windows Active Directory Domain Controller, Microsoft SQL server, Microsoft Exchange Server, fără impact negativ; 4. Instalarea centralizată pe stații de lucru, servere și a aplicațiilor terțe 5. Dezinstalarea agentului/modulelor în mod centralizat sau în urma unui mecanism de tipul solicitare/acceptare; 6. Compatibilitate, la nivelul nodurilor endpoint, între soluțiile de tip Endpoint Protection și DLP, prin folosirea unui singur agent, în scop de minimizare resurse, precum integrarea și cu alte soluții implementate în cadrul instituției, precum soluții de tip accounting, encryption, chat/messenger, ș.a. (compatibilitate determinată la etapa de testare a soluțiilor preselectate); Agentul unic să poată fi instalat în mod silențios, fără alertarea utilizatorului; 7. Produsul oferta trebuie sa permită integrarea și managementul și altor aplicații/echipamente de Securitate precum: (antivirus, prevenirea scurgerilor de date, log management, controlul traficului de tip mail si web, protecția bazelor de date) toate gestionata cu o consola unica pentru a unifica administrarea acestora si a uniformiza tehnologiile; Cerințe fata de consola de management: 8. Crearea/aplicarea politicilor de securitate pentru utilizatori/sisteme în parte și pentru grupuri de utilizatori/sisteme, în funcție de regulile prestabilite; 9. Automatizarea sarcinilor de instalare/dezinstalare a componentelor endpoint (agenți, module), de generare a rapoartelor și de transmitere a notificărilor prin email; 10. Automatizarea sarcinilor de atribuire a politicilor de securitate pe nodurile endpoint (stații de lucru, servere, dispozitive mobile, atm-uri) în funcție de specificațiile sistemului de operare; 11. Crearea de roluri pentru administratori, auditori, supervizori, ofițeri de securitate, ș.a.; 12. Crearea de notificări pe email (alerte) personalizate, în dependență de tipul evenimentului înregistrat și sursa acestuia; 13. Generarea rapoartelor detaliate despre sistemele administrate și despre evenimentele generate de acestea, precum și despre sistemele neadministrate din rețea; 14. Generarea rapoartelor care va permite agregarea evenimentelor generate de Componența de prevenire a intruziunilor pe categorii precum: nume sistem, ip sursa atacator, ip destinație atac, nume amenințare, categorie amenințare, factor de risc, grupare logica in consola; 15. Personalizarea rapoartelor cu text și logo-ul instituției, cu tabele, grafice, liste, sumare; 16. Salvarea rapoartelor, trimiterea prin e-mail, exportarea în format pdf/csv/html, exportarea într-un format arhivat și expedierea automată pe e-mail către destinatarii prestabiliți; 17. Va dispune de o unealta care sa permită colectarea automata a logurilor și a altor informații necesare pentru deschiderea unui caz de suport; 18. Va permite pe lângă distribuirea componentelor native și împachetarea aplicațiilor de la terți si instalarea acestora pe stațiile de lucru; 19. Va oferi instalarea și administrarea componentelor antivirus, web control, threat detection, firewall, prevenire a intruziunilor, de control al dispozitivelor externe, de control al aplicațiilor, de DLP și etichetare și clasificare si criptare trebuie să se facă dintr-o singură consolă; 20. Consola trebuie sa poate fi instalată în mediu Microsoft Cluster de tip activ/pasiv; 21. Acțiunile utilizatorilor în consolă să fie posibil de supus auditului; 22. Componența ce asigură canalul de comunicație criptat dintre server și stații de lucru trebuie să fie validată din punct de vedere al securității. (Ex: FIPS, Common Criteria, Etc.); 23. Consola trebuie să folosească un propriu index pentru a identifica și actualiza datele despre sistemele care își schimbă proprietăți precum nume,ip și configurație hardware; 24. Consola trebuie să poată fi instalată pe o mașină fizică sau virtuală cu următoarele caracteristici fizice minime: 25. Sistem de operare: Server Windows 2016, Server Windows 2012 Release 2 (R2), Server Windows 2012, Server Windows 2008 cu SP2 64-bit (Standard, Enterprise sau Datacenter), Server Windows 2008 R2 64-bit (Standard, Enterprise, or Datacenter); 26. Server virtual: VMware ESX/ESXi 5.x sau mai recent, Citrix XenServer 6.0, Citrix XenServer 5.5 Update 2, Windows Server 2012 Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Hyper-V sau mai noi; 27. Baza de date: Server SQL 2016, Server SQL 2016 Express, Server SQL 2014, Server SQL 2014 Express, Server SQL 2012 Express, Server SQL 2012, Server SQL 2008 with SP1/SP2/R2 Standard, Enterprise, Workgroup, Express; 28. Consola trebuie sa permite aplicarea de politici diferite pentru sisteme pe: 29. Sisteme individuale 30. Grupuri de sisteme 31. Sisteme din AD; Cerințe generale față de Soluția Endpoint protection solicitată 32. Impact minim (sub 10%) asupra performanțelor sistemului endpoint pe care este instalat (impact determinat la etapa de testare a soluțiilor preselectate); 33. Soluția trebuie sa vina cu o unealta de monitorizare a consumului de resurse ce generează rapoarte pe baza cărora se pot face optimizări; 34. Soluția trebuie să permită optimizarea consumului de resurse prin configurarea de politici de scanare diferite în funcție de aplicații; 35. Soluția trebuie să permită alocarea dinamică a resurselor pe endpoint, pentru optimizarea de performanțe; 36. Actualizarea semnăturilor trebuie să se facă incremental pentru a evita încărcarea rețelei; 37. Soluția trebuie sa folosească un singur motor de scanare a antivirusului de stație, pentru a nu se încărca suplimentar memoria sistemelor de calcul; 38. Aplicarea politicilor de securitate chiar și atunci când nodul endpoint nu este conectat la rețeaua instituției, cu posibilitatea de a aplica politici specifice pentru astfel de situații; 39. Criptarea canalului de comunicație dintre serverul de administrare și nodurile endpoint; 40. Criptarea canalului de comunicație pentru accesarea consolei de administrare; 41. Importul de certificate digitale eliberate de o autoritate autorizată sau generate pe intern; 42. Posibilitatea configurării intervalului de sincronizare între serverul de administrare și componentele endpoint (agenți, module); 43. Detectarea în rețea a sistemelor noi apărute (neînregistrate în consola de administrare); 44. Nivelul de protecție similar și în mediul de operare Windows SafeMode; 45. Păstrarea criptată a evidențelor/evenimentelor de securitate pe serverul de administrare; 46. Jurnalizarea (logarea) evenimentelor și funcționalităților la nivelul agenților/modulelor endpoint și serverelor/consolelor de administrare, cu transmiterea logurilor în regim real prin intermediul protocolului Syslog. 47. Protecție antivirus, antispam, antispyware, antimalware, antiphishing, antirootkit, adware, dialers, password crackers, key loggers, firewall pentru stații de lucru, laptop-uri, servere fizice și virtualizate; 48. Scanarea și identificarea aplicațiilor/codurilor malițioase utilizând o bază de date cu semnături, analiză euristică şi pe bază de reputaţie; 49. Aplicarea regulilor de reacționare în timpul producerii unui eveniment de securitate: identificare, blocare, dezinfectare, eliminare, mutare în carantină, notificare, înregistrare a evidențelor; 50. Actualizarea (automată) a definițiilor/semnăturilor antivirus, precum şi offline prin instalarea manuală a unor pachete descărcate; 51. Scanarea suporturilor externe de stocare (dispozitive USB, CD/DVD) în momentul imediat conectării acestora, pentru a identifica şi elimina ameninţările în mod proactiv; 52. Capabilităţi de firewall local cu funcţii de filtrare a pachetelor şi blocare la nivel aplicaţie; 53. Scanarea şi protecția resurselor partajate în reţea; 54. Soluția sa nu poată fi oprita de utilizator chiar daca acesta are dreptul de administrator local; 55. Protecție pentru registrii sistemului de operare prin aplicarea de politici ce restricționează efectuarea de modificări. De asemenea, trebuie să poată scana registrii de programe malițioase instalate; 56. Sa poată detecta viruși pe email pentru clienții de mail Microsoft Outlook; 57. Sa poată detecta codul malițios din fișierele transferate prin software de genul Instant Messaging; 58. Sa ofere mecanisme de protecție ce nu permit utilizatorului sau aplicațiilor malițioase sa intervină asupra fișierelor/proceselor/cheilor de registrii ale acesteia; 59. Sa blocheze descărcările de fișiere malițioase de pe paginile web; 60. Sa genereze rapoarte cu privire la site-urile pe care utilizatorii încercă să le acceseze; - Vizibilitatea si managementul traficului web prin prezentarea rapoartelor predefinite care sa conțină cel puțin: -Top 100 site-uri blocate -Top Sites Grouped by Content; -Vîșit Log; -Download log; 61. Protecția împotrivă: - Rulării de aplicații din directorul TEMP al sistemului de operare; - Conexiunilor IRC, TFTP, FTP, SMTP cu excepția aplicațiilor cunoscute si permise; - Înregistrării automata a programelor ca servicii; - Modificării/creării de executabile, extensii, procese si setări; 62. Soluția trebuie să poată scana la cerere: - Memoria sistemelor; - Procesele ce rulează; - Partițiile locale; - Dispozitivele atașate de stocare date; - Directoare din rețea; - Registrii 63. Sa permită creare de politici în mod granular de permitere/blocare a dispozitivelor periferice pe baza informațiilor precum: ID Producător; ID Model Dispozitiv Periferic; Tipul de dispozitiv; Clasa dispozitivului detectat de sistemul de operare; BUS Conectare (USB, S-ATA, ETC.); Numele Dispozitivului; Tipul sistemului de fișiere (NTFS/FAT/FAT32); Numele Volumului/Partiției (In cazul dispozitivelor de stocare date). 64. Sa poată lua următoarele acțiuni la conectarea unui dispozitiv periferic: - Blocare: Sa nu permită instalarea acestuia; - Monitorizare: Sa genereze un eveniment ce conține detalii despre dispozitiv; - Forțare mod utilizare ReadOnly: In cazul dispozitivelor de stocare date, acestea se vor utiliza doar pentru citirea datelor de pe ele; 65. Sa alerteze administratorul atunci când sunt copiate informații pe dispozitive externe de stocare date; 66. Sa ofere posibilitatea de creare a unei reguli de shadowing (duplicare) a fișierelor copiate pe dispozitive externe atunci când anumite criterii sunt îndeplinite (Ex: Un anumit utilizator, grup de utilizatori, tipul fișierului, extensia fișierului). Duplicatul fișierului trebuie sa poată fi accesat numai de cei ce au acest drept in consola de administrare; CPV: 72200000-7 - Servicii de programare şi de consultanţă software
Adresa de livrare: MD-2032, MD, Chișinău, mun.Chişinău, str.Nicolae Titulescu 35
Perioada de livrare: 27 mai 2019 9:00 - 14 iun 2019 16:00
Cantitatea: 200
Unități de măsură: bucăţi
Documentele procedurii de achiziție
Denumirea documentului
MSIGN
caiet de sarcini prelungire licenta.pdf caiet de sarcini prelungire licenta.pdf
Documentele la ofertă
17.05.19 08:24
Lista participanților
Calificarea participanţilor
1
Denumirea participantului:

I.C.S. Reliable Solutions Distributor S.R.L.

Preţul ofertei: 41 000 MDL
Statut: Învingător
Operatorul economic întrunește toate cerințele solicitate de către AC
Operatorul economic întrunește toate cerințele solicitate de către AC
Documentele de calificare
Nu sunt documente de calificare
Documentele depuse cu oferta
Participanții la licitație
1
Denumirea participantului: I.C.S. Reliable Solutions Distributor S.R.L.
Preţul ofertei: 41 000 MDL
Documentele depuse cu oferta
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".
Clarificări