+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulată
Valoarea estimată fără TVA 56 000 MDL
Perioada clarificărilor: 12.03.18 16:12 - 13.03.18 16:05
Perioada depunerii ofertelor: 13.03.18 16:05 - 15.03.18 17:00
Începutul licitației: 16 mart 2018 13:58

Număr de contact pentru furnizori

(+373) 79999801

I. Serviciile să fie prestate în termenii stabiliţi, la locul stabilit, calitativ, eficient şi cu responsabilitate maximă, în corespundere cu cerinţele Secţiei cultură, tineret şi sport a Preturii sectorului Râşcani. II.Termenul şi condiţiile de prestare a serviciilor: la solicitarea Beneficiarului, pe parcursul anului 2018, conform unui plan coordonat cu Secţia cultură, tineret şi sport a Preturii sectorului Râşcani. III. Documentele de calificare ale operatorilor economici: 1.Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali ori, după caz, copia buletinului de identitate și patenta de întreprinzător; 2. Oferta de preţuri pentru serviciile achiziţiei menţionate mai sus. 3. Rechizitele bancare. 4. Declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii pentru serviciile acordate.
Informația despre anulare
Motivul anulării
Este necesară corectarea Valorii estimative a achiziţiei de "Servicii de deservire muzicală" publicată, şi anume: Valoarea estimativă a achiziţiei de "Servicii de deservire muzicală", fără TVA, este de 44800,00 lei MD, dar Valoarea estimativă a achiziţiei menţionate, cu TVA, este de 56000,00 lei MD.
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Pretura sectorului Rascani
Codul fiscal/IDNO
1007601009853
Adresa
MD-2068, Republica Moldova, Chisinau, mun. Chișinău, str. Kiev, 3
Persoana de contact
Nume Prenume
Balaur Nicolae
Telefonul de contact
---
Datele achizitiei
Valoarea estimată (fără TVA)
56 000 MDL
Pasul minim de micşorare a ratei de licitaţie
560 MDL
Data ultimilor modificări
19 mart 2018 14:42
ID
58b6770e39744a6090b8ddf90d27feaa
Lista pozițiilor
1)
Denumirea
Servicii de deservire muzicală a programelor festive şi manifestărilor cultural-artistice din cadrul sărbătorilor naţionale, tradiţionale şi internaţionale în sectorul Râşcani CPV: 79952100-3 - Servicii de organizare de evenimente culturale
Adresa de livrare: MD-2068, MD, Chisinau, mun. Chișinău, str. Kiev, 3
Perioada de livrare: 13 mart 2018 16:10 - 14 mart 2018 16:10
Cantitatea: 16
Unități de măsură: serviciu
Documentele procedurii de achiziție
Denumirea documentului
MSIGN
document.PDF document.PDF
12.03.18 16:12
Istoria licitației
Vezi licitația
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".
Clarificări