+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Finalizată
Valoarea estimată fără TVA 24 500 MDL
  • Câștigător: TORECO
  • Valoarea: 24 499 MDL
  • Economie: 0.00 %
  • Participanți: 1
Perioada clarificărilor: 27.07.17 09:14 - 3.08.17 09:02
Perioada depunerii ofertelor: 3.08.17 09:02 - 8.08.17 09:02
Începutul licitației: 9 aug 2017 11:10

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Livrarea bunurilor la sediul instituției de învățământ în termen de 5 zile după semnarea contractului, achitarea conform facturii fiscale în termen de 60 zile. Agentul economic câștigător va prezenta următoarele acte: - Certificatul de înregistrare a întreprinderii -copie confirmată prin semnătura și ștampila umedă a ofertantului -Extrasul din registrul de stat -copie confirmată prin semnătura și ștampila umedă a ofertantului -certificate de conformitate (după caz) -copie confirmată prin semnătura și ștampila umedă a ofertantului. Oferta va fi prezentată conform formularelor standarde din documentația de achiziție publică formularul F4.1 și F4.2.
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2004, Republica Moldova, Chisinau, Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Daniela Caraiman
Telefonul de contact
+37378341455
Datele achizitiei
Tipul procedurii
Achiziție de valoare mică
Valoarea estimată (fără TVA)
24 500 MDL
Pasul minim de micşorare a ratei de licitaţie
150 MDL
Data ultimilor modificări
4 sept 2017 08:37
ID
db368c00352e4f5e9105855e6fb3fc18
Lista pozițiilor
1)
Denumirea
Containere zincate pentru deseuri CPV: 44613800-8 - Containere pentru deşeuri
Adresa de livrare: MD-2020, MD, Chisinau, Chișinău, str.Studenților 10/3
Perioada de livrare: 14 aug 2017 9:04 - 17 aug 2017 9:04
Cantitatea: 3
Unități de măsură: bucăţi
Documentele procedurii de achiziție
Lista participanților
Calificarea participanţilor
1
Denumirea participantului:

TORECO

Achiziția este finalizată
Preţul ofertei: 24 499 MDL
Statut: Învingător
SRL Tacero
Grupul de lucru a desemnat câștigătoare oferta.
Documentele de calificare
Nu sunt documente de calificare
Documentele depuse cu oferta
Participanții la licitație
1
Denumirea participantului: TORECO
Preţul ofertei: 24 499 MDL
Documentele depuse cu oferta
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".
Clarificări