Informaţia despre solicitant
Denumirea
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
IDNO
1016601000212
Adresa
MOLDOVA, mun.Chişinău, MD-2009, Republica Moldova, Chişinău str. Cosmescu 3, MD-2009
Persoana de contact
Sergiu Balta, sergiu.balta@capcs.md
Datele achizitiei
ID
ocds-b3wdp1-MD-1715084338938
Denumirea
Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie
Notă
Cod CPV
33100000-1 - Echipamente medicale
Argumentarea
Lista surselor de finanțare
Valoarea estimată
12270837.0 MDL
Durata sursei de finanțare
De la 7 mai 2024 pînă la 30 dec 2024
ID sursei de finanțare
ocds-b3wdp1-MD-1715084338938-FS-1715084400140
IBAN
MD23TRPCCC518430B01859AA
Statut Planificare
Startul procedurii: 7 mai 2024 31 dec 2024
Data publicării: 7 mai 2024 15:18
Data ultimilor modificări: 7 mai 2024 15:22