Informaţia despre solicitant
Denumirea
Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare
ID
1007601010323
Adresa
MOLDOVA, mun.Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD 2012
Persoana de contact
Nina Colodroțchi, ap.dgaurf@mail.ru
Datele achizitiei
ID
ocds-b3wdp1-MD-1695033559553
Denumirea
Servicii de automatizare/digitalizare a proceselor interne și a celor conexe în domeniul relațiilor funciare (superficie, locațiune, privatizare) (servicii de dezvoltare software pentru automatizarea proceselor de evidență redevenței/chiriei ca obiect a superficiei/locațiunii terenurilor municipale «e-superficia»)
Notă
Cod CPV
72200000-7 - Servicii de programare şi de consultanţă software
Argumentarea
Lista surselor de finanțare
Valoarea estimată
833340.0 MDL
Durata
С 18 sept 2023 до 30 dec 2024
ID
ocds-b3wdp1-MD-1695033559553-FS-1695033679121
IBAN
MD64TRPDAK222990C07221AJ
Statut Planificare
Startul procedurii: 18 sept 2023 31 dec 2024
Data publicării: 18 sept 2023 13:38
Data ultimilor modificări: 18 sept 2023 13:45