Informaţia despre solicitant
Denumirea
IMSP Spitalul Clinic Republican„Timofei Moșneaga”
IDNO
1003600150783
Adresa
MOLDOVA, mun.Chişinău, str. N. Testemiteanu 29, MD-2025
Persoana de contact
Anastasia Balan, anastasia.balan.91@mail.ru
Datele achizitiei
ID
ocds-b3wdp1-MD-1613995888913
Denumirea
Lucrări de Hidroizolare a rosturilor fațadei cu schimbarea geamurilor la et. 14(sălile de operații 1, 2, 3, 4, 5)montarea unui glasvand la et. 1 Bloc principal, montarea ușilor de la coborîre în subsolul Bloc Chirurgical , schimbarea ușilor de balcon et.11
Notă
Cod CPV
45400000-1 - Lucrări de finisare a construcţiilor
Argumentarea
Lista surselor de finanțare
Valoarea estimată
244520.73 MDL
Durata sursei de finanțare
De la 22 febr 2021 pînă la 30 dec 2021
ID sursei de finanțare
ocds-b3wdp1-MD-1613995888913-FS-1613995971853
IBAN
MD38TRPCCC518430A00076AA
Statut Planificare
Startul procedurii: 22 febr 2021 31 dec 2021
Data publicării: 22 febr 2021 14:10
Data ultimilor modificări: 22 febr 2021 14:15