1
Enquiry period
with 07.06.2024 08:33
to 17.06.2024 15:30
4 days left
2
Bidding period
with 17.06.2024 15:30
to 08.07.2024 15:00
3
Auction
will not be used
4
Evaluation

5
Contract

Status Enquiry period
Estimated value without VAT 15 416 022 MDL
Period of clarifications: 7 Jun 2024, 8:33 - 17 Jun 2024, 15:30
Submission of proposals: 17 Jun 2024, 15:30 - 8 Jul 2024, 15:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Subscribe

Lot 01: Actualizare NCM A.01.06:2019. Structura şi modul de lucru ale Comitetelor Tehnice.
Lot 02: Actualizarea NCM A.01.08:2013 Modul de determinare a costului elaborării documentelor normative în construcții.
Lot 03: Actualizarea NCM A.01.10-2013 Modul de remunerare a membrilor Comitetelor tehnice pentru normare tehnică și standardizare în construcții.
Lot 04: Actualizarea CP A.08.01-96 Instrucțiuni de verificare a calității și de recepție a lucrărilor ascunse și/sau în faze determinante la construcții și instalații aferente.
Lot 05: Elaborare NCM Recepția pentru exploatare a obiectelor de construcții finalizate.
Lot 06: Elaborare NCM Modul de elaborare și conținutul cadru al planului de amplasare a imobilului/terenului (cu indicarea dimensiunilor/hotarelor acestuia).
Lot 07: Modificarea NCM B.01.02:2016 Instrucțiuni privind conținutul, principiile metodologice de elaborare, avizare și aprobare a documentației de urbanism și amenajarea teritoriului.
Lot 08: Actualizarea NCM B.01.05:2019 Urbanism. Sistematizarea și regimul de construire a localităților urbane și rurale.
Lot 09: Elaborare CP Metodologia de elaborare a rapoartelor de expertiză a clădirilor în funcție de tipologia acestora.
Lot 10: Actualizare NCM C. Cerințe generale de securitate pentru obiectele de construcție la folosirea și accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilități.
Lot 11: Modificare NCM C.01.08:2016 Blocuri locative.
Lot 12: Elaborare CP Încăperi pentru petrecerea timpului liber și activitatea de cultură fizică și însănătoșire pentru persoane cu dizabilități.
Lot 13: Elaborare CP Centrele de reabilitare pentru copii și adolescenți cu dizabilități. Reguli de proiectare.
Lot 14: Elaborare CP Mijloace tehnice de comunicare și informare de folosire socială (comună). Clasificare. Cerințe de accesibilitate și siguranță pentru persoane cu dizabilități.
Lot 15: Modificare NCM C.04.02:2017 Iluminatul natural și artificial
Lot 16: Adaptare CP D. Condiții tehnice de proiectare, preparare și punere în operă a mixturilor asfaltice.
Lot 17: Adaptare CP D. Instrucțiuni privind controlul calității terasamentelor.
Lot 18: Elaborare CP Proiectare depozite de deșeuri.
Lot 19: Adaptare CP D.„Proiectarea infrastructurii pentru transportul verde. Infrastructura pentru biciclete.
Lot 20: Elaborare CP E. Cerințe privind apărarea împotriva incendiilor utilizând surse exterioare și interioare de apă.
Lot 21: Actualizarea CP E.03.01:2019 Asigurarea rezistenței la foc a construcțiilor.
Lot 22: Actualizarea NCM E.03.02:2014 Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor
Lot 23: Modificare NCM E.03.04:2004 Determinarea categoriilor de pericol de explozie – incendiu şi de incendiu a încăperilor şi clădirilor.
Lot 24: Modificare NCM E.03.05:2004 Instalații automate de stingere şi semnalizare a incendiilor. Normativ pentru proiectare.
Lot 25: Elaborare CP Soluții arhitectural-constructive ale clădirilor în domeniul apărării împotriva incendiilor.
Lot 26: Modificare NCM E.04.04:2016. Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor (abrogă CP E.04.03-2005).
Lot 27: Modificare CP E.04.05:2017 Proiectarea protecției termice a clădirilor
Lot 28: Elaborare CP „Protecția termică a clădirilor civile și publice. Indicatori energetici”
Lot 29: Elaborare CP „Clădiri și construcții. Eficiența energetica”
Lot 30: Actualizarea datelor climatice pentru proiectarea construcțiilor.
Lot 31: Elaborarea NCM F. Climatologia în construcții (va înlocui СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика).
Lot 32: Prelucrarea datelor pentru Anexele naționale la Eurocoduri
Lot 33: Elaborare CP Termotehnica în construcții
Lot 34: Elaborare NCM Încălzire, ventilare și condiționare a aerului în clădiri rezidențiale. Norme de proiectare
Lot 35: Modificare NCM G.04.03-1999 Proiectarea și executarea rețelelor termice subterane fără canal din conducte preizolate cu poliuretan expandat și mantă din polietilenă
Lot 36: Modificare NCM G.04.04-2012 Alimentare cu căldură pe apartamente a blocurilor de locuit cu termogeneratoare pe combustibil gazos
Lot 37: Elaborare CP Proiectarea sistemelor de distribuție a agentului termic în blocuri. Puncte termice de bloc și apartamente.
Lot 38: Elaborare CP Instrucțiuni privind componența, procedura de elaborare și aprobare a schemelor de alimentare cu energie termică pentru localități.
Lot 39: Modificare NCM G.01.02-2015 Proiectarea si montarea instalațiilor electrice în clădirile locative si sociale.
Lot 40: Elaborare CP Proiectarea și instalarea echipamentelor electrice pentru sisteme de protecție împotriva incendiilor pentru clădiri.
Lot 41: Modificare NCM G.04.05:2016 Surse autonome pentru alimentare cu căldură
Lot 42: Actualizarea NCM G.03.02:2015 „Rețele și instalații exterioare de canalizare”
Lot 43: Actualizarea NCM G.03.01:2017 „Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. Stații de capacitate mică de epurare a apelor uzate comunale
Lot 44: Actualizare CP H.04.04 Beton. Specificație, performanță, producție şi conformitate.
Lot 45: Actualizare date din SM 324 Document național de aplicare a standardului SM SR EN 206:2016 Beton. Specificație, performanță, producție şi conformitate
Lot 46: Elaborare NCM „Construcții și adăposturi de protecție.
Lot 47: Elaborare CP K. Reguli de montare a ascensoarelor.
Lot 48: Actualizare NCM L.01.01-2012 Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții
Lot 49: Actualizare CP L.01.01-2012 Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse
Lot 50: Actualizare CP L.01.02-2012-A1-2021. Instrucțiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcții
Lot 51: Actualizare CP L.01.03 -2012. Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor
Lot 52: Actualizare CP L.01.04-2012 Instrucțiuni privind determinarea cheltuielilor de deviz pentru funcționarea utilajelor de construcții
Lot 53: Actualizare CP L.01.05-2012 Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții
Lot 54: Actualizare CP L.01.09-2012 Instrucțiuni privind formarea tarifelor pentru serviciile de întreținere tehnică a ascensoarelor.
Lot 55: Elaborare CP L. Stabilirea prețurilor pentru lucrări de proiectare pentru construcții. Rețele de comunicare. Planificarea teritorială/regională și dezvoltarea așezărilor. Instalații automate.
Lot 56: Elaborare CP M. Certificarea performanței energetice a clădirilor

Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD - 2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1
Web site
---
The contact person
Full name
Nechit Svetlana
Contact phone
022 250 691
Purchase data
Date created
7 Jun 2024, 8:33
Date modified
7 Jun 2024, 8:33
Achizitii.md ID
21234170
CPV
73200000-4 - Servicii de consultanţă în cercetare şi în dezvoltare
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The best price-quality ratio
Funding sources
List of lots
Documents of the procurement procedure
duae_normative_24.doc
Bidding Documents
-
7.06.24 08:33
declaratia privind conduita f3.4.docx
Bidding Documents
-
7.06.24 08:33
ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021_an.24.docx
Bidding Documents
-
7.06.24 08:33
Question's name
Question
Only authorized platform users may ask questions during the clarification period.