1
Enquiry period
with 14.05.2024 13:29
to 28.05.2024 10:00
2
Bidding period
with 28.05.2024 10:00
to 04.06.2024 10:00
3
Auction
will not be used
4
Evaluation

5
Contract

Status Evaluation
Estimated value without VAT 76 566 130 MDL
Period of clarifications: 14 May 2024, 13:29 - 28 May 2024, 10:00
Submission of proposals: 28 May 2024, 10:00 - 4 Jun 2024, 10:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Conform Caietului de sarcini

Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Bucuriei 12a
Web site
---
The contact person
Full name
Natalia Turcan
Contact phone
79854555
E-mail
Purchase data
Date created
14 May 2024, 13:29
Date modified
15 May 2024, 16:16
Achizitii.md ID
21225475
CPV
45230000-8 - Lucrări de construcţii de conducte, de linii de comunicaţii şi electrice, de autostrăzi, de şosele, de aerodromuri şi de căi ferate; lucrări de nivelare
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The lowest price
Funding sources
Documents of the procurement procedure
caiat de sarcini g113 plopi-stiubei (etapa i).doc
Bidding Documents
-
14.05.24 13:29
ap g113.pdf ap g113.pdf
Bidding Documents
-
15.05.24 08:46
duae g113.doc
Bidding Documents
-
15.05.24 08:46
dl lucrari.docx
Bidding Documents
-
15.05.24 16:16
Date:
14 May 2024, 15:07
Question's name:
Lipsă documente
Question:
Lipsește documentația de atribuire, anunțul de participare, documentația standard, etc.
Answer (15 May 2024, 16:18):
Au fost publicate
Date:
22 May 2024, 14:35
Question's name:
Anunț de Participare
Question:
Conform punct.8-9 artic.17 din Anunț de participare, ca criteriul privind eligibilitatea operatorului este indicat prezentarea listei lucrărilor similare (anexa 12, anexa 13) și valoare cumulată a tuturor contractelor executate similare: sa menționat ca lucrări similare - lucrări de reparație capitală. Atrag atenția că în baza art.22 aliniat 3 Legea Nr. 131/2015 și Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări Nr.638/2020 legislatorul a indicat ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita prezentarea listei lucrărilor similiare, dar nu identice cum a indicat autoritatea contractanta ASD. Sustin, in cazul dat cerința privind prezentarea lucrărilor capitale inseamnă prezentarea lucrărilor indentice, ceea ce restrânge cercul potențialelor participanți la procedura de achiziții. Deoarece se cunoaște că in RM operatori economici care corespund acestui criteriu sunt întrun număr foarte mic. Rezultă că prin indicarea acestui criteriul de fapt se urmărește favorizarea acestora și limitarea dreptului de a participa la licitatie altor operatori economici. Adică se incalcă prevederile art.7 lit.c) despre principiile achizițiilor publice, și anume, asigurarea concurenței și combaterea practicilor anticoncurențiale, și art.15 aliniat.1 lit.e a Legii 131/2015 prin care grupul de lucru este obligat sa asigure participarea largă a operatorilor economici la procedurile de achiziție publică. Totodată solicităm să fie luată în considerație și practica examinării contestațiilor de către ANSC, decizia Nr. 03D-149-24 din 19.03.2024 care a definitivat notiunele lucrări similare și lucrări identice(pag.31-32).
Answer (28 May 2024, 09:47):
Tipul lucrărilor ce se intenționează a se executa fac parte din reparații capitale (proiectul de execuție prevede intervenții la terasamentul drumului, amenajarea unui sistem rutier nou, corespunzător cerințelor de perspectivă, amenajarea unui sistem de evacuare a apelor pluviale, amenajarea stațiilor de autobuz, executarea trotuarelor, etc.), demonstrate prin tipul și natura lucrărilor, conform documentației proiectului de execuție, inclusiv și a caietului de sarcini, ce includ lucrări ce nu pot fi divizate, fiind un complex amplu de lucrări pentru un obiectiv în întregime, conform cerințelor proiectului de execuție, publicate în cadrul procedurii de achiziție. Totodată, obiectul prezentului contract este inclus distinct în Anexa nr.1, ,,Reparații capitale a drumurilor și podurilor” al Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale. Acest fapt, demonstrează suplimentar caracterul exigent al lucrărilor prezentului contract. Mai mult, potrivit Codului practic în construcții CP D.02.24:2019, lucrările de reparație capitală și anume cele prevăzute în caietul de sarcini sunt o categorie distinctă față de lucrările de întreținere/reparație periodică. Conform Codului menționat supra, lucrările de întreținere ori reparație curentă/periodică reprezintă o categorie inferioară ca nivel de complexitate tehnică celor de reparație capitală, operațiune tehnică de o amploare și complexitate sporită în ceea ce privește intervenția asupra drumului, și așadar similară obiectului prezentului contract. Respectiv, Ofertantul va prezenta lucrări similare (anexa nr.12 și 13) doar obiective similare obiectului menționat adică – lucrări de reparație capitală. Prevederile art.7 și art.15 al Legii 131/2015 nu sunt încălcate atîta timp cît documentele aferente procedurii de achiziție sunt publice și accesul nu este restricționat pentru operatorii economici cointeresați.
Date:
28 May 2024, 08:37
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Pozitia 344 Borne kilometrice, clarificați vă rog, in descrierea poziției unitatea de masură este in bucăți dar in resurse bornele sunt indicate in m3. Este o greșală tehnică sau ați avut in vedere borne kilometrice din beton.
Answer (28 May 2024, 09:57):
Se va rectifica unitatea de măsură a bornelor kilometrice din m3 prevăzute în resursele poziției nr.344 din caietul de sarcini, cu buc. în cantitate de 1,0
Date:
28 May 2024, 09:21
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Capitol 1.18 Drumuri laterale, capitol 1.18.3 Tip II poz. 204 DI134 Amenajarea mecanizata a imbrăcămintei rutiere din piatra sparta de la demolare și asfalt frezat, lipsește poziția transportarea materialelor depozitate la 10km conform caietului de sarcini.
Answer (28 May 2024, 09:59):
Nu este necesar de a include poziția transportarea materialelor depozitate la 10 km
Only authorized platform users may ask questions during the clarification period.