1
Enquiry period
with 02.04.2024 17:10
to 12.04.2024 10:00
2
Bidding period
with 12.04.2024 10:00
to 08.05.2024 14:00
3
Auction
will not be used
4
Evaluation

5
Contract

Status Evaluation
Estimated value without VAT 6 066 503,19 MDL
Period of clarifications: 2 Apr 2024, 17:10 - 12 Apr 2024, 10:00
Submission of proposals: 12 Apr 2024, 10:00 - 8 May 2024, 14:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Achiziționarea Surfactanților și Cafeinei citrat necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului și IMSP Spitalul Clinic Municipal “Gheorghe Paladi” pentru anul 2025

Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD-2009, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, MD-2009, Republica Moldova, Chişinău str. Cosmescu 3
Web site
---
The contact person
Full name
Constantin Nedelea
Contact phone
+37322222490
Purchase data
Date created
2 Apr 2024, 16:50
Date modified
3 Apr 2024, 15:31
Achizitii.md ID
21197434
CPV
33600000-6 - Produse farmaceutice
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The lowest price
Funding sources
List of lots
Beractantum 25 mg/ml 4 ml
Budget: 623003.62 MDL
Active
Poractantum alfa 80 mg/ml 1.5 ml
Budget: 3785239.59 MDL
Active
Surfactantum 27 mg/ml 3 ml
Budget: 360080.64 MDL
Active
Documents of the procurement procedure
Declaratie privind valabilitatea ofertei_Model
Bidding Documents
Declaratie privind valabilitatea ofertei_Model
2.04.24 17:10
Declaratie beneficiari efectivi_Model
Bidding Documents
Declaratie beneficiari efectivi_Model
2.04.24 17:10
Documentatia standard_02.04.2024.signed
Bidding Documents
Documentatia standard_02.04.2024
2.04.24 17:10
Propunerea financiara (Specificatii de pret)_Model
Bidding Documents
Propunerea financiara (Specificatii de pret)_Model
2.04.24 17:10
DUAE Model
Bidding Documents
DUAE Model
2.04.24 17:10
Date bancare
Bidding Documents
Date bancare
2.04.24 17:10
Propunerea tehnice (Specificatii tehnice)_Model
Bidding Documents
Propunerea tehnice (Specificatii tehnice)_Model
2.04.24 17:10
Scrisoare de garantie bancara_Model
Bidding Documents
Scrisoare de garantie bancara_Model
2.04.24 17:10
Cerere de participare_Model
Bidding Documents
Cerere de participare_Model
2.04.24 17:10
Model de contract_LP Surfactanti si Cafeina citrat pu 2025
Bidding Documents
Model de contract_LP Surfactanti si Cafeina citrat pu 2025
2.04.24 17:10
Lista de distributie_Surfactanti+Cafeina citrat pu 2025
Bidding Documents
Lista de distributie_Surfactanti+Cafeina citrat pu 2025
2.04.24 17:10
Anexa_Anunt de participare_26.04.2024.signed.pdf
Bidding Documents
Anexa_Anunt de participare_26.04.2024.signed.pdf
29.04.24 11:40
Date:
3 Apr 2024, 15:31
Question's name:
modificarea termenului
Question:
Buna ziua. De ce a fost modificat termenul si data in care s-a publicat licitatia respectiva ? Cind in fiecare an avea loc la sf. lunii iunie ? Nu cumva ca mai multe generice sint in proces de autorizare si pentru a exclude un potential concurent ? E timpul sa se faca niste verificari mai serioase cum au loc planificarile licitatiilor la CAPCS si in interesul cui .
Answer (10 Apr 2024, 12:39):
Bună ziua! Actele normative în vigoare nu restricționează dreptul CAPCS de a iniția procedurile de achiziții publice destinate pentru următorul an de gestiune începînd cu luna aprilie anului curent. Or, la etapa actuală, actele normative prevăd un termen pînă la care urmează a fi inițiate procedurile menționate de achiziții publice. Mai mult ca atît, în anul 2023 procedura similară de achiziții publice destinată pentru anul 2024 a fost inițiată la data de 22.05.2023 (informație care este disponibilă pe site-ul https://e-licitatie.md/contract-notice/49029) și nu la finele lunii iunie. În partea ce ține de pretinsele medicamente generice aflate în proces de autorizare, trebuie de remarcat că pentru loturile de medicamentele incluse în Licitația deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1712065846552 se organizează în fiecare an (deja de 5 ani!) proceduri de achiziții publice, specificațiile tehnice fiind aceleași. În acest context, nu este clar care a fost impedimentul autorizării medicamentelor conform loturilor incluse în procedura de achiziții publice. Totodată, trebuie de remarcat că conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 739/2012, procedura de autorizare a medicamentului durează 210 zile, neluînd în calcul perioada de "stop cronometru", la care se adaugă incertitudinea finalizării reușite a autorizării medicamentului (reieșind din pct. 46, Anexa nr. 1 din actul normativ menționat, AMDM întrerupe procedura de autorizare în cazul neînlaturării obiecțiilor de către solicitantul autorizării și/sau în cazul rezultatului negativ al analizei de laborator). Respectiv, prelungirea termenului-limită de depunere a ofertelor în aceste circumstanțe se consideră inoportună. Vă mulțumim pentru clarificare!
Date:
8 Apr 2024, 15:02
Question's name:
garantia ofertei
Question:
care este procentul de garantie a ofertei ? in cazul unei garantii emise de o banca comerciala straina , care este termenul pentru care garantia trebuie sa fie activa ?
Answer (10 Apr 2024, 12:54):
Bună ziua! Reieșind din pct. 17 din Anunțul de participare, cuantumul garanției pentru ofertă constituie 2% din valoarea ofertei fără TVA. În conformitate cu pct. 27 din Anunțul de participare, valabilitatea garanției pentru ofertă trebuie să fie de cel puțin 90 zile. Vă mulțumim pentru clarificare!
Date:
9 Apr 2024, 13:05
Question's name:
Cineva raspunde ?
Question:
Cineva raspunde la intrebari ? Doar acest fapt poate fi motiv de a contesta licitatia si de a cere anularea. Va rog
Answer (10 Apr 2024, 12:57):
Bună ziua! Răspunsurile la toate întrebările Dvs. au fost publicate. Vă rugăm să verificați. Precizăm că răspunsurile nu au putut fi plasate mai devreme din cauza deficiențelor tehnice. Vă mulțumim pentru clarificări!
Only authorized platform users may ask questions during the clarification period.