1
Enquiry period
with 27.03.2024 07:58
to 06.04.2024 12:00
2
Bidding period
with 06.04.2024 12:00
to 17.04.2024 12:00
3
Auction
will not be used
4
Evaluation

5
Contract

Status Evaluation
Estimated value without VAT 3 000 000 MDL
Period of clarifications: 27 Mar 2024, 7:58 - 6 Apr 2024, 12:00
Submission of proposals: 6 Apr 2024, 12:00 - 17 Apr 2024, 12:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Achizitia SISTEM INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT Prognozarea consumului tehnologic și al pierderilor de energie electrică în rețeaua electrică de distribuție
Information about customer
Title
Fiscal code/IDNO
Address
MD-3100, MOLDOVA, mun.Bălţi, mun.Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180A
Web site
---
The contact person
Full name
Virgil Gherman
Contact phone
069264180
Purchase data
Date created
27 Mar 2024, 7:58
Date modified
2 Apr 2024, 17:48
Achizitii.md ID
21193225
CPV
72200000-7 - Servicii de programare şi de consultanţă software
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The lowest price
Funding sources
Documents of the procurement procedure
Date:
2 Apr 2024, 17:48
Question's name:
Clarificari 1
Question:
Buna ziua. va rugam sa clarificati urmatoarele aspecte: 1. ""Optimizarea costurilor de achiziție a energiei electrice: - Reducerea costurilor de achiziție a energiei electrice; - Reducerea costurilor aferente dezechilibrelor;"" Aproximativ cu cat se vrea sa se reduca aceste costuri. Orice reducere va fi suficienta, fata de metoda manuala de prognozare?"
Answer (3 Apr 2024, 08:17):
Buna ziua. Reducerea costurilor de achiziție a energiei electrice și a costurilor aferente dezechilibrelor sunt obiectivele principale de implimentare a SIA, si nu redau valori concrete. Desigur, ca teste, se va testa metoda automatizata propusa fata de metoda manuala, care a fost efectuata in perioadele precedente.
Date:
2 Apr 2024, 17:50
Question's name:
Clarificare 2
Question:
2. Îmbunătățirea eficienței operaționale prin automatizarea proceselor: - Creșterea preciziei prognozei;[...] Ce nivel de acuratete de prognoza exista acum si la ce nivel se vrea sa se ajunga 3. Prognozele trebuie să fie precise, clare cu reflectarea tendințelor și a modelelor de consum și producției de energie electrică. - Avem nevoie de mai multa informatie referitor la precizie si claritate.
Answer (3 Apr 2024, 08:34):
Buna ziua. La elaborarea CS sau studiat programele existente pe piata mondila și metodele propuse la formarea prognozelor. Nivelul actual de acuratețe de prognoza, care este efectuat manual, nu vor arata tabloul actual. Se cere o soluție strict matematică, așa ca tehnici statistice și de învățare automată, avansate pentru a minimiza eroarea de predicție, care se va baza pe diferite factori, cum ar fi consumul precedent si actual, producția de e/e de la producători și contorizarea netă, prognoza meteo, schimbul tarifului de e/e și gaze naturale, etc.
Date:
2 Apr 2024, 17:50
Question's name:
Clarificare 3
Question:
4. daca aceste date exista sau trebuie de colectat? *Sărbători, evenimente sportive, etc. ; *Fenomene naturale extreme: vreme severă (furtuni, uragane, inundații, viscol), cutremure de pământ, incendii; *Accidente și avarii în rețeaua electrică de distribuție; *Lucrări programate: reparații, modernizări, înlocuiri de echipamente, instalarea de noi linii electrice, transformatoare etc. ; *Schimbări legislative și de reglementare: introducerea de tarife, reglementări, programe de sprijin pentru unele categorii de consumatori; *Crize economice: scăderea veniturilor populației și impactul asupra consumului de energie; *Crize Pandemice: modificarea comportamentului de consum al populației cu tendință spre creștere/micșorare a consumului de energie."
Answer (3 Apr 2024, 08:48):
Buna ziua. Datele despre evenimente și situații speciale necesita a fi posibil de adaugat/importat din alte sisteme exitente (accidente și avarii în rețeaua electrică de distribuție, lucrări programate, etc) sau manual, ca factori, cu diferit nivel de afectare, ce vor influența la prognoza și nivelul de predicție.
Date:
2 Apr 2024, 17:54
Question's name:
Clarificare 4
Question:
5. Modelul trebuie să fie capabil să gestioneze și să proceseze volume mari de date istorice - Care e volumul datelor istorice? 6. Integrarea cu alte sisteme informatice automatizate - enumerati cu ce sisteme informatice va fi integrat viitorul sistem. Vor fi sisteme de preluare a datelor si de transmitere a datelor finale? Beneficiarul va asigura posibilitatea de integrare cu alte sisteme informatice automatizate? Integrarea se va face prin API sau alte metode?
Answer (3 Apr 2024, 09:40):
Buna ziua. Volumul datelor istorice cuprinde cifra de 6 ani. Integrarea cu alte sisteme informatice automatizate se va efectua prin diferite metode, inclusiv si prin API. De enumerat sistemele existente este imposibil, deoarece ele se pot adauga sau modifica. Se cere existenta posibilitatii de import si export date.
Date:
2 Apr 2024, 17:55
Question's name:
Clarificare 5
Question:
7. Simularea a diferitor scenarii de consum și producere de energie electrică, ce ar permite evaluarea impactului diferitelor evenimente sau situații asupra sistemului energetic. - la ce nivel si cum va avea loc aceasta simulare vs ceea ce se prognozeaza curent - ce se vrea mai exact sa se simuleze. 8. Definiti mai exact ce inseamna in avans pe termen scurt, mediu, lung - ore, 24, 48, zile, saptamani ? cu cat timp in avans, si ce nivel de granulare se asteapta pe fiecare termen. 9. Unde se vrea a fi hostat viitoarea solutie? 10. Accesul la baza de date a HIS va fi restricționat datorită importanței informațiilor stocate;" - Ce reprezinta HIS?
Answer (3 Apr 2024, 11:32):
Buna ziua. Sub simularea diferitor scenarii de consum și producere de energie electrică se subînțelege aplicarea diferitelor scenarii, de pilda - mai multe zile innourate, sau consum ridicat din cauza timpului rece, care va fi posibil de indicat în viitorul sistem. Definirea mai exacta a termenilor este definita in CS - cicluri zile, săptămâni, luna următoare, si anul următor. Aceste termene, la rindul lor, pot fi schimbate dupa necesitate. Hostarea viitoarei solutii se va efectua in cloud al Bineficiarului, respectiv se necesita de descris cerintele hardware a solutiei propuse. Accesul la baza de date a HIS va fi restricționat. Bineficiarul va pregati lista cu accesul personalului. HIS reprezinta o baza de date cu stocarea informației istorice (arhiva).
Date:
2 Apr 2024, 17:56
Question's name:
Clarificare 6
Question:
• P.2 , punctul 1.1. Scopul documentului prevede urmatoarea: Aceste cerințe, se pot modifica sau pot fi adăugate noi, din cauza procesului de dezvoltare iterativ al acestui proiect. Orice modificare, ar trebui, să fie documentată într-una dintre revizuirile documentului. Toate prototipurile și produsul final se cere/ impune să se bazeze pe acest document. – inseamna asta ca este prevazuta metodologia agile de dezvoltare, respective bugetul poate fi modificat pe parcursul dezvoltarii conform cerintelor schimbataore? • P.4, punctul 1.6.1 Cerințe față de documentele de calificare ale ofertantului prevede prezentarea documentatiei tehnice - ce fel de documentatie se asteapta in cazul serviciilor de dezvoltare customizate? • Ce termen de mentenanta trebuie sa include oferta prezentata? Deoarece in diferite parti a documentului sunt prevederi diferite: 1 an, doi, 12 luni de garantie. Va rugam sa specificati ce tipuri de servicii se asteapta sa fie prestate in etapa de mentenanta, daca se asteapta de dezvoltari aditionale sau doar de mentinere a sistemului in format lucrativ? • P.7, punctul 1.6.9. Termeni de livrare și implementare prevede livrarea solutiei pana la 1 decembrie 2024 - care este data presupusa de start? • P. 15 punctul 2.5.7. Cerintele de garantie si mentenanta post proiect prevede incheierea unui alt contract de mentenanta. Aceasta cerinta se refera la serviciile de mentenanta post implementare si trebuie incluse in oferta initiala? Pentru ce durata? Sau eposibilitatea de prelungire contract pentru alti ani de mentenanta, c ear urma dupa primul an de mentenanta?
Answer (3 Apr 2024, 13:35):
Buna ziua. Prevederile din P.2 , punctul 1.1. se subintelege, ca exemplu, prezentare a prognozei cu folosirea algoritmilor DTR și RFR, care va costa xxxxxxx. Iar pentru prezentarea a prognozelor precedente si adaugator folosirea algoritmilor XGBoost și SVR va costa yyyyyyyyy. Prevederile din P.2 , punctul 1.6.1. se subintelege prezentarea tuturor documentelor aferente, inclusiv (dupa caz) si a celor tehnice. Termenul de mentenanța si suport ramine la discreția Ofertantului. Ca minim trebuie să cuprindă perioada de garanție (12 luni). La etapa de mentenantase prevederile numai pentru mentinere sistemului. Necesitatea dezvoltarilor aditionale vor fi posibile numai exploatarea a minim 1 an. La prevederile din P.7, punctul 1.6.9. sub termenii de livrare și implementare se prevede livrarea solutiei pana la 1 decembrie 2024 și se asteapta de la Ofertant prezentarea graficului de implimentare. (Conform 1.6.1. p. g) din CS). La prevederile din P.15 punctul 2.5.7. sub Cerintele de garantie si mentenanta post proiect se subînțelege prezentarea de catre Ofertant la Secțiunea Costuri valoarea acestei mentenanțe, cu condiția de a presta această mentenanța în 1 an de garanție gratuit și valoarea nominala a anilor următori. Durata acestei mentenanțe nu poate fi la moment nominalizată
Only authorized platform users may ask questions during the clarification period.