1
Enquiry period
with 25.03.2024 13:45
to 07.04.2024 11:11
2
Bidding period
with 07.04.2024 11:11
to 11.04.2024 11:11
3
Auction
will not be used
4
Evaluation

5
Contract

Status Evaluation
Estimated value without VAT 380 815 MDL
Period of clarifications: 25 Mar 2024, 13:45 - 7 Apr 2024, 11:11
Submission of proposals: 7 Apr 2024, 11:11 - 11 Apr 2024, 11:11

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

"Măsuri împotriva alunecărilor de teren pe traseul auto L 668 din s. Andrușul de Jos, r-l Cahul"
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD3909, MOLDOVA, Cahul, mun.Cahul, Piata Independentei, 2
Web site
---
The contact person
Full name
. .
Contact phone
0299/2-84-41
Purchase data
Date created
25 Mar 2024, 13:45
Date modified
5 Apr 2024, 11:11
Achizitii.md ID
21191801
CPV
71200000-0 - Servicii de arhitectură şi servicii conexe
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The lowest price
Funding sources
Documents of the procurement procedure
anunț de participare .signed.pdf anunț de participare .signed.pdf
Bidding Documents
anunț de participare
25.03.24 13:45
caiet de sarcini.pdf caiet de sarcini.pdf
Bidding Documents
caiet de sarcini
25.03.24 13:45
formularul duae.doc
Bidding Documents
formularul duae
25.03.24 13:45
extras proiect de execuție.pdf extras proiect de execuție.pdf
Bidding Documents
extras proiect de execuție.pdf
1.04.24 11:02
ds_lucrari.docx
Bidding Documents
documentația standard
5.04.24 11:11
Date:
26 Mar 2024, 11:22
Question's name:
Elaborator proiect initial
Question:
Cine este elaboratorul proiectului initial pentru care se solicita actualizare?
Answer (26 Mar 2024, 15:23):
Proiectului tehnic ”Măsuri împotriva alunecărilor de teren pe traseul auto L668 din s. Andrușul de Jos r. Cahul” la care se solicita actualizarea, a fost elaborat de către SA”INTEXNAUCA” or.Chișinău în anul 2019. Beneficiar: Consiliul raional Cahul
Date:
29 Mar 2024, 15:51
Question's name:
Raport
Question:
În lista serviciilor Caetului de sarcini lipsește cercetările inginero-gtologice. Credem că există un Raport tehic actual privind executarea lucrărilor inginero-gtologice, rugăm să fie expuse (atașate) pe platformă.
Answer (1 Apr 2024, 11:03):
La solicitarea D-tra, Vă informăm că studii inginereşti-geologice au fost efectuate de către instituție autorizată in domeniul dat. Vă atășăm scanat titlul raportului și memoriul explicativ. Tot raportul nu este posibil de atașat fiind voluminos. Persoanele interesate pot apela la autorul raportului care este indicat pe foaia de titlu a raportului, sau la beneficiar, Consiliul raional Cahul, pentru neclarități apelați la Nr. de telefon 079478556. Vă mulțumim anticipat.
Date:
2 Apr 2024, 17:08
Question's name:
Servicii de actualizare a proiectelor tehnice
Question:
Tema se numește: ”Servicii de actualizare a proiectului tehnic”. Pentru asigurarea transparenței și accesului egal la informație conform Legii nr. 131 privind achizițiile publice, intervenim cu rugămintea de a publica pe platformă părțile de bază a proiectului tehnic, care urmează a fi actualizate și datele inițiale
Answer (3 Apr 2024, 14:09):
Consiliul raional Cahul, în calitate de inițiator a procedurii ”Servicii de actualizare a proiectului tehnic”, este disponibil de a vă pune la dispoziția D-tră, pentru examinare, documentele tehnice integrale, în incinta Consiliului Raional Cahul situat în mun. Cahul, Piața Independenței 2, et. 4, biroul 411 (Direcția Construcții și Drumuri).
Date:
3 Apr 2024, 15:54
Question's name:
DOCUMENTAŢIA STANDARD
Question:
Conform DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări (art.3,4) 3. Autoritatea contractantă emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări, după cum este specificat în documentația standard. 4. Detaliile din document desenate și scrise prin care sunt determinate soluţii urbanistice și de amenajare a teritoriului, arhitecturale, constructive, tehnologice, rezultatele calculelor și argumentării soluţiilor adoptate, volumele de lucrări, caracteristicile tehnice și alcătuirea elementelor constructive, precum și alte soluţii tehnice se prezintă în caietul de sarcini :
Answer (3 Apr 2024, 16:11):
La procedura de achiziție inițiată este publicată DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, Ord. MF nr.115 din 15 septembrei 2021
Date:
3 Apr 2024, 18:10
Question's name:
DOCUMENTAŢIA STANDARD
Question:
Serviciile de proiectare sunt reglementate de DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări ( Ord. MF nr.69 ). Solicitam complectarea caietul de sarcini prin publicarea pe platforma a documentelor respective
Answer (5 Apr 2024, 11:10):
La solicitarea dumneavoastra vă comunicăm următoarele: In caietul de sarcini este clar și pe pozitii expuse, cerințele înaintate pentru a elabora oferta la obiectivul: Servicii de actualizare a proiectului tehnic ”Măsuri împotriva alunecărilor de teren pe traseul auto L 668 din s. Andrușul de Jos, rl Cahul”. Anexa nr. 24 la Documentația standard nr.69 din 7 mai 2021, caietul de sarcini la servicii de proiectare sunt indicate 11 puncte în care ,aparte sunt expuse concrete cerințe către autoritatea contractantă la elaborarea caetului de sarcini: - P.1 Denumirea obiectului – în caietul de sarcini este indicat; Servicii de actualizare a proiectului tehnic ”Măsuri împotriva alunecărilor de teren pe traseul auto L 668 din s. Andrușul de Jos, rl Cahul”. - P.2 Amplasarea obiectului – în caietul de sarcini este indicat : s. Andrușul de Jos, rl Cahul. -P.3 Beneficiar/investitor – în caietul de sarcini este indicat: Consiliul raional Cahul -P.4 Statutul de protecție - nu este clasificator; -P.5 Temeiul proiectării : Necesitatea elaborării unui proiect tehnic a fost aprobată în urma deformărilor neadmisibile a parții carosabile a traseului auto L668 pe o lungime de aproximativ 300m. Deformarea neadmisibilă, pe alocuri și năruirea pereților portanți a caselor din preajma terenului supus alunecărilor de teren. În baza contractului nr.11/13 din 28 februarie 2019, firma SA Intexnauca a executat lucrări topo- geodezice pentru masuri împotriva alunecărilor de teren pe traseul auto L668 din s. Andrușul de Jos rl. Cahul. Concomitent a fost emis certificatul de urbanizm pentru proiectare nr.02 din 23 aprilie 2019 și a fost inițiata procedura de achiziții pentru selectare executantului la elaborarea proiectului tehnic. Proiectul tehnic a fost elaborat ăn volum deplin documentația tehnică, documentația de deviz,și alte compartimente. În prezent setul de proiect tehnic este deținut de către direcția construcții si drumuri a Consiliului raional Cahul. - P.6 Descrierea obiectului : obiectul dat se afla in intravilanul s. Andrușul de Jos, pe un teren inclinat ce este supus alunecărilor de teren pe o suprafață de aproximativ 5,0ha. În preajma trece traseul L668 ce leaga satele Andrușul de Jos -ndrușul de Sus. Suprafața terenului este partial acoperita cu vii și partial copaci de salcîm alb. Deteriorarile au afectat și citevai case de locuit , de unde au fost evacuati locuitorii. - P.7 Justificarea elaborării documentației de proiect: elaborarea proectului tehnic a fost necesar din cauza deteriorarii neadmisibile a terenului pe care se aflau case de locuit și trece un traseu auto L668. - P.8 Cerințe referitor la lucrările planificate la obiect: tipul lucrărilor pentru care este necesară elaborarea documentației de proiect sunt precizate în tabela din caiatul de sarcini, care a fost plasata pe platformă. - P.9 Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect. Cerințe de bază privind soluțiile arhitectural-planimetrice: lucrarile de actualizare a proiectului tehnic se va prezenta catre beneficiar în completare deplină.
Date:
5 Apr 2024, 14:13
Question's name:
Caet de sarcini
Question:
I. Conform Caetului de sarcini, se solicută actualizarea devizului de cheltuieli (pct. 7). Dar, pentru pct. 1-4 al acestui Caet de sarcini e necesară o nouă proiectare sau actualizarea documentației existente de proiect la normativele în vigoare ?
Answer (6 Apr 2024, 14:30):
La solicitatrea Dra va comunicăm că problema privind documentația de proiect și documentația de deviz,elaborata în volum deplin în anul2019 de către SA ”Intexnauca”este următoarea: Procesul de alunecari de teren este de o natură instabilă,dinamică , acest proces decurge în perioade îndelungate cu ascensiuni mai mari ori mai mici. La momentul elaborării proectului tehnic s-a solicitat de la mai multe instituții de stat și nonguvernamentale , investitori străini, de a fi alocate surse financiare ,pentru a fi implimentat acest proiect . Din diferite motive , lipsa de finanse etc nu sau alocat . La moment sau alocat surse și pentru implimentare este nevoe de actualizat proectul tehnic, cauza o voi aminti inca odată: Procesul de alunecari de teren este un fenomen dinamic, nu se oprește .decurge in continuu. La moment este nevoe de cercetări și măsurări instrumentale ale terenului supus alunecarilor , pentru a stabili situația la fata locului și a face calcule actualizate la volumul de lucrări necesare de indeplinit . Actualizarea schemelor si schitelor de proiect, pe compartimente. Răspuns ,da este necesară actualizarea documentației existente de proiect la normativele în vigoare.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".