1
Enquiry period
with 07.02.2024 11:11
to 12.02.2024 09:00
2
Bidding period
with 12.02.2024 09:00
to 15.02.2024 09:00
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Evaluation
Estimated value without VAT 1 800 000 MDL
Period of clarifications: 7 Feb 2024, 11:11 - 12 Feb 2024, 9:00
Submission of proposals: 12 Feb 2024, 9:00 - 15 Feb 2024, 9:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a unor porțiuni de drum de pe strada 31 August din s. Sipoteni r-ul Călărași.
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
4439, MOLDOVA, Călăraşi, s.Sipoteni, 31 August
Web site
---
The contact person
Full name
Sipoteni Primaria
Contact phone
024476331
Purchase data
Date created
7 Feb 2024, 11:11
Date modified
9 Feb 2024, 20:10
Achizitii.md ID
21167338
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Type of procedure
Request price offers (works)
Award criteria
The lowest price
Funding sources
Documents of the procurement procedure
anunț de participare.pdf anunț de participare.pdf
Bidding Documents
-anunț de participare.pdf
7.02.24 11:11
ds_lucrari.docx
Bidding Documents
-ds_lucrari.docx
7.02.24 11:11
duae_ro_.doc
Bidding Documents
-duae_ro_.doc
7.02.24 11:11
caiet de sarcini 2.semnat.signed.pdf caiet de sarcini 2.semnat.signed.pdf
Bidding Documents
-caiet de sarcini descifrat.pdf
9.02.24 20:10
Date:
7 Feb 2024, 16:04
Question's name:
Anuntul de participare
Question:
Stimata autoritate contractanta precizati va rugam privitor la anuntul de participare punctul 16 subpunctul 24 (din tabel ) unde este indicat diriginte de santier constructii civile consideram ca ar fi o eroare deoarece sunt totusi lucrari de drumuri ,Daca da interveniti cu corectarile de rigoare .Multumim anticipat!
Answer (7 Feb 2024, 16:27):
Se modifică anunțul de participare punctul 16 subpunctul 24 (din tabel), în coloana "Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:" după cum urmează: "Certificatul de atestare Tehnico-profesională a dirigintelui de șantier - copie confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului"
Date:
7 Feb 2024, 18:05
Question's name:
Anunt de participare
Question:
Lucrările vor fi efectuate conform unui proiect sau în bază de deviz????
Answer (7 Feb 2024, 20:58):
Conform Proiectului de execuție.
Date:
7 Feb 2024, 18:13
Question's name:
DUAE
Question:
DUAE este o declarație aprobată prin ordinul ministrului finanțelor nr. 72 din 30.06.2020 cu Modificările din Ordinul 146 din 24.11.2020,Dar autoritatea solicită in mod obligatoriu modelul incărcat de autoritatea contractantă. Prin ce se deferă un DUAE de alt DUAE, sau este o cerință abuzivă din partea AC????
Answer (7 Feb 2024, 21:20):
Conform Ordinului MF nr. 69 din 07.05.2021, art. 23, pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziție publică, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Conform art. 24 Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.
Date:
7 Feb 2024, 18:29
Question's name:
Certificat lipsa datoriilor la BPN
Question:
Important pentru contribuabilii care participă la procedurile de achiziții publice. Începând din data de 1 ianuarie, accesarea informației privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale de către candidatul sau ofertantul la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice se efectuează nemijlocit de către autoritatea contractantă, prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Mai exact, informația privind restanța contribuabilului este disponibilă a fi accesată de către autoritățile contractante de pe platforma de interoperabilitate (MConnect), precum și de pe Portalul guvernamental de date - date.gov.md. Serviciul Fiscal de Stat precizează că, având în vedere că informația cu privire la restanța contribuabilului față de buget poate fi accesată nemijlocit de către autoritatea contractantă, participanții în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice nu au obligația de a prezenta autorității contractante certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de buget.
Answer (7 Feb 2024, 20:52):
Având în vedere că, SFS a venit cu precizări referitor la informația privind restanța contribuabilului față de buget, din 01.01.2024 poate fi accesată nemijlocit de către autoritatea contractantă,de pe platforma de interoperabilitate (MConnect), participanții în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice nu au obligația de a prezenta autorității contractante certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de buget.
Date:
7 Feb 2024, 18:34
Question's name:
Anunț d eparticipare
Question:
Specifica-ți care este efectivul maxim de personal pentru executarea conformă a contractului daca se solicită minim 75% personal angajat??????? este o normă aberantă și confuză pentru participanți.
Answer (7 Feb 2024, 21:19):
Conform Ordinului MF r. 69 din 07.05.2021, art. 23, pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziție publică, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Conform art. 24 Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.
Date:
7 Feb 2024, 21:24
Question's name:
Aberatii
Question:
Specifica-ți care este efectivul maxim de personal pentru executarea conformă a contractului daca se solicită minim 75% personal angajat??????? este o normă aberantă și confuză pentru participanți.
Answer (8 Feb 2024, 13:54):
Autoritatea contractantă pentru a se asigura de executarea calitativă şi în termen a lucrărilor solicită OE să demonstreze accesul la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului în conformitate cu anexa 15 la DS.
Date:
8 Feb 2024, 08:45
Question's name:
Raspuns la Aberatiile solicitate de OP
Question:
Buna ziua. Stimate OE cu Aberatii, ce va legati de fiecare virgula, cuvint, chiar pentru d-stra este greu elementar sa cititi pina la sfirsit p.12 din anunt, unde se specifica nr. mediu nu mai mic de 10 angajati in 3 ani!!! Altul cu BPN cu legea, ce vii greu a incarca un certificat privind lipsa datoriilor??? Atitea clarificari cereti si toate fara rost. Cer scuze ca am intervenit.
Answer (8 Feb 2024, 13:57):
În perioada de actualizare toţi operatorii economici au dreptul la clarificări.
Date:
8 Feb 2024, 09:12
Question's name:
Proiect
Question:
Bună ziua, atașați vă rugam proiectu de execuție.
Answer (8 Feb 2024, 10:23):
Din motive tehnice proiectul de execuţie nu poate fi ataşat în format pdf, operatorii economici cointeresaţi pentru studiere se pot adresa la sediul autorităţii contractante la adresa r-nul Călăraşi , com. Sipoteni, str. 31 August, tel.0244-76236/ 76723.
Date:
8 Feb 2024, 09:24
Question's name:
Clarificări
Question:
Perioada de garanție a lucrărilor?? Conform anunțului de participare pct.16 subpunctul 30 termenul de garanție alucrărilor este de 5 ani Iar în punctul 18 este termen de garanție solicitat de 2 ani. Care perioadă este agreabilă pentru procedura dată.Vă mulțumim anticipat
Answer (8 Feb 2024, 09:53):
Conform legii 721 din 02.02.1996, garantia postreceptie la lucrarile de constructie se solicita 5 ani.
Date:
9 Feb 2024, 08:45
Question's name:
Leagea 721
Question:
Conform codului urbanistic articolul 390 alineat 5, aprobat in data 30.01.2024, Legea 721 din 02.02.1996 a fost abrogata.
Answer (9 Feb 2024, 20:17):
1. OE răspunde de îndeplinirea următoarei obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiei: remedierea pe proprie cheltuială a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în termenul de garanție post recepție de 5 ani. 2. OE ăspunde potrivit obligaţiilor ce îi revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite în termenul de garanție post recepție de 5 ani, precum şi pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de execuţie în vigoare la data realizării ei. 3. În cazul în care OE va fi vinovat de executarea cu abateri de la documentele normative în vigoare a lucrărilor contractate, acesta va remedia pe propria cheltuială, defectele calitative apărute din vina sa, atât pe perioada de execuţie, cât şi în termenul de garanție post recepție de 5 ani. AC cere termenul de garanție 5 ani.
Date:
9 Feb 2024, 09:23
Question's name:
Garantie pentru oferta
Question:
Stimata A.C precizati va rugam daca garantia pentru oferta va fi doar prin scrisoare de la banca sau este posibil si prin transfer direct la contul A.C ,daca este posibil precizati va rugam datele bancare .
Answer (9 Feb 2024, 20:18):
Scrisoare de la banca.
Date:
9 Feb 2024, 10:06
Question's name:
Clarificare
Question:
Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat(publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).
Answer (9 Feb 2024, 20:22):
A fost modificat caietul de sarcini, Formularul de deviz nr.1- Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat. Consultati documentele anexate pe SIA RSAP.
Date:
11 Feb 2024, 19:26
Question's name:
Proiect Aneza nr.11
Question:
Conform anuntului de participare graficul de executare acceptat de Autoritatea contractanta este de 3 luni. Dar in anunt nu este specificat termenul de executare a graficului de proiect?? Specifica-ti care termen este agreat de autoritatea contractanta.???
Answer (11 Feb 2024, 20:37):
Se exclude, Anexa 11 din anunțul de participare. Termenul de executare, conform p.12 din anunțul de participare.
Date:
11 Feb 2024, 19:30
Question's name:
Proiect
Question:
Daca lucrarile vor fi executate conform unui proiect de ce lipseste din caietul de sarcini volume de lucrari cum ar fi. 1) trasarea axelor 2) restabilirea traseului????
Answer (11 Feb 2024, 20:40):
Din motive tehnice proiectul de execuţie nu poate fi ataşat în format pdf, operatorii economici cointeresaţi pentru studiere se pot adresa la sediul autorităţii contractante la adresa r-nul Călăraşi , com. Sipoteni, str. 31 August, tel.0244-76236/ 76723.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".