1
Enquiry period
with 01.02.2024 19:14
to 21.02.2024 15:50
2
Bidding period
with 21.02.2024 15:50
to 13.03.2024 15:50
8 days left
3
Auction
14.03.2024 14:00
4
Evaluation

5
Contract

Status Bidding period
Estimated value without VAT 6 666 666,66 MDL
Period of clarifications: 1 Feb 2024, 19:14 - 21 Feb 2024, 15:50
Submission of proposals: 21 Feb 2024, 15:50 - 13 Mar 2024, 15:50

Supplier technical support:

(+373) 79999801

Subscribe
Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD-2009, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, MD-2009, Republica Moldova, Chişinău str. Cosmescu 3
Web site
---
The contact person
Full name
Sergiu Balta
Contact phone
+ 373 022 222 364
Purchase data
Date created
1 Feb 2024, 19:14
Date modified
19 Feb 2024, 13:53
Achizitii.md ID
21164871
CPV
33100000-1 - Echipamente medicale
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The lowest price
Funding sources
List of lots
Documents of the procurement procedure
duae_ro_0 (1).doc
Bidding Documents
DUAE
1.02.24 19:14
ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021.docx
Bidding Documents
Documentația standard
1.02.24 19:14
formularele_.xlsx
Bidding Documents
Specificații tehnice și de preț
12.02.24 16:18
contract model dispozitive.doc
Bidding Documents
Contract model
14.02.24 15:50
anunt de participare_pentru publicare14.002.signed.pdf anunt de participare_pentru publicare14.002.signed.pdf
Bidding Documents
Anunț de participare
14.02.24 15:50
Date:
5 Feb 2024, 16:23
Question's name:
Motivul Publicării unui nou anunt cu aceasi licitații
Question:
Vă rugăm să ne informați despre motivul care a dus la publicarea unui nou anunt, avand deja o licitație cu aceleasi dispozitiv medical?
Answer (6 Feb 2024, 08:14):
Procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1698154173376 s-a anulat în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neconforme, și anume nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire
Date:
8 Feb 2024, 11:50
Question's name:
Referitor la pct.17 - Dovada înregistrării în Lista producătorilor
Question:
Va rugam sa ne precizati daca o societate din Rep.Moldova poate participa la procedura in asociere cu o firma nerezidenta din cadrul UE, firma inregistrata in Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice. Dorim sa va mentionam ca certificatul este emis pe numele operatorului economic de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Mediului din tara sa de provenienta.
Answer (8 Feb 2024, 12:57):
Potrivit prevederilor art.16, alin.1 și 2 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice ,,Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică și beneficiază în Republica Moldova de aceleași drepturi privind participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice de care beneficiază operatorii economici din Republica Moldova în țara în care operatorul economic străin este rezident”. Totodată, prevederile art.16 alin.6 din aceeași Lege reglementează că ,,nu pot participa în calitate de operatori economici, în sensul prezentei legi, persoanele fizice și juridice care sunt înregistrate, au reședința sau desfășoară activitatea economică principală în jurisdicții ori regiuni autonome ce nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și persoanele juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) care sunt înregistrate, au reședința sau desfășoară activitatea economică principală în astfel de jurisdicții ori regiuni autonome. Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor care nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și lista jurisdicțiilor respective, în sensul prezentei legi, se aprobă de către Guvern, la propunerea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, după consultarea Băncii Naționale a Moldovei și a Comisiei Naționale a Pieței Financiare.” Mulțumim pentru participare
Date:
8 Feb 2024, 14:21
Question's name:
Referitor la punctul: B).2. ACCESORII INCLUSE Sistem de încărcare al acumulatorilor cu doua compartimente - 1 buc
Question:
Va rugam sa ne precizati daca acceptati si varianta oferirii : sistem de incarcare a acumulatorilor cu un compartiment – 2 buc. Precizam ca acest aspect este unul tehnic si nu impiedica in niciun fel performantele aparatului sau a actului medical.
Answer (12 Feb 2024, 16:16):
Se acceptă modificarea specificației tehnice. Mulțumim pentru clarificare.
Date:
14 Feb 2024, 10:59
Question's name:
Ref. la C) GARANŢIE ŞI CONDIŢII DE SERVICE
Question:
Referitor la punctul: Pag 3/10 din Anunt de Participare C) GARANŢIE ŞI CONDIŢII DE SERVICE Timp de răspuns la solicitare in perioada de garanție cel mult 48 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare Pag 7/10 din Anunt de Participare 14. Declarație de la Ofertant: - cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice Intrebare: Va rugam sa ne precizati care dintre cele doua variante de timp de raspuns in perioada garantiei, în cazul apariției defecțiunilor tehnice, se doreste si sa corelati cele doua cerinte, in consecinta.
Answer (14 Feb 2024, 15:40):
Timp de răspuns va fi conform cerințelor din anunțul de participare: in perioada de garanție cel mult 48 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare. Mulțumim pentru clarificare.
Date:
14 Feb 2024, 11:01
Question's name:
Ref. Perioada de garantie
Question:
Referitor la punctul: Pag 3/10 din Anunt de Participare C) GARANŢIE ŞI CONDIŢII DE SERVICE Garanție – min 12 luni Pag 2/12 din Model Contract 1.4. Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] ale Bunurilor, va fi nu mai mic de 24 luni din data livrării/instalării conform Specificației Nr.2 (Specificațiile tehnice a echipamentului medical licitat) – anexa nr.3. Intrebare: Va rugam sa ne precizati care dintre cele doua variante de garantie, se doreste, min 24 luni sau min 12 luni si sa corelati cele doua cerinte, in consecinta.
Answer (14 Feb 2024, 15:27):
Garanția va fi conform cerințelor din anunțul de participare: min 12 luni. Mulțumim pentru clarificare.
Date:
14 Feb 2024, 15:39
Question's name:
Timp de răspuns la solicitare in perioada de garanție
Question:
Timp de răspuns la solicitare in perioada de garanție cel mult 48 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare Pag 7/10 din Anunt de Participare 14. Declarație de la Ofertant: - cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice Intrebare: Va rugam sa ne precizati care dintre cele doua variante de timp de raspuns in perioada garantiei, în cazul apariției defecțiunilor tehnice, se doreste si sa corelati cele doua cerinte, in consecinta.
Answer (14 Feb 2024, 15:50):
Timp de răspuns va fi conform cerințelor din anunțul de participare: in perioada de garanție cel mult 48 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare. Mulțumim pentru clarificare.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".