1
Enquiry period
with 20.11.2023 17:21
to 23.11.2023 14:36
2
Bidding period
with 23.11.2023 14:36
to 26.11.2023 14:36
3
Auction
with 27.11.2023 12:00
to 27.11.2023 13:42
4
Evaluation

5
Contract

Status Evaluation
Estimated value without VAT 71 000 MDL
Period of clarifications: 20 Nov 2023, 17:21 - 23 Nov 2023, 14:36
Submission of proposals: 23 Nov 2023, 14:36 - 26 Nov 2023, 14:36

Supplier technical support:

(+373) 79999801

Achiziționarea utilajului medical
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Columna 150
Web site
---
The contact person
Full name
Tomacu Tatiana
Contact phone
069849990
Fax
---
Purchase data
Date created
20 Nov 2023, 17:21
Date modified
22 Nov 2023, 14:36
Achizitii.md ID
21120332
CPV
33100000-1 - Echipamente medicale
Type of procedure
Low cost purchase
Award criteria
The lowest price
Funding sources
Documents of the procurement procedure
Date:
21 Nov 2023, 09:38
Question's name:
perioada de garanție a bunurilor Minim 3 ani.
Question:
Producătorii oferă o garanție de 12 luni pentru dispozitive. Va rugam sa revizuiti termenul dat? Fiecare an de garantie necesita plata suplimentara/ Bujetul prevazut de Dvs., nu se incadreaza in aceste plati/ Sau mariti valoarea estimativa, sau schimbati perioada de garanție a bunurilor 12 luni.
Answer (21 Nov 2023, 11:56):
Nu suntem în drept a dezbate întrebarea privind termenele de garanție și, concomitent, producătorul, (la care Vă referiți) dispozitivelor. Necesitătile instituției contractante (solicitant) sunt expuse clar. Schimbări, modificări, ... la cererea ofertanților (presupuși) nu este posibil a opera.
Date:
21 Nov 2023, 11:30
Question's name:
Punctul 7. Oferta tehnica conform caietului de sarcini
Question:
Buna ziua, vă rugăm să explicați de devize de cheltuieli trebuie să prezinte operatorul economic pentru dispozitivele de fizioterapie.
Answer (21 Nov 2023, 12:04):
Deviz de cheltuieli, deviz-ofertă... Așteptăm oferta D-voastră. Prin deviz de cheltuieli, la caz, se solicită descifrarea devizului-ofertă pentru un lot, două,... sau toate 7. Pentru a avea posibilitatea evaluării ofertei optimale.
Date:
21 Nov 2023, 11:53
Question's name:
Format redactabil pentru specificația tehnica si de preț
Question:
Buna ziua, vă rugăm să încărcați formatul redactabil (document în word) pentru specificația tehnica si de preț
Answer (21 Nov 2023, 12:09):
Formatul redactabil pentru specificația tehnică șio de preț poate fi descărcat din Anexa nr.1 la Ordinul ministrului finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii anexa 22 și 23
Date:
22 Nov 2023, 09:29
Question's name:
Oferta tehnica conform caietului de sarcini
Question:
Vă rugăm să încărcați pe platformă documentul care trebuie sa fie completat. Devizele de cheltuieli se fac pentru lucrări, nicidecum pentru procurarea bunurilor.
Answer (22 Nov 2023, 11:49):
Stimăm viziunea oricărei persoane. Dar.. necesitățile instituției prevalează. Expres, pentru D-voastră, am atașat actele solicitate în word, descărcîndu-le separat din ds (în word) atașat din start. În cazul cînd mai ave-ți nevoie de careva act să vi-l descărcăm din ds - adresați-Vă.
Date:
22 Nov 2023, 09:39
Question's name:
AMDM
Question:
Buna ziua Aceste echipamente medicale necesita inregistrarea la AMDM?
Answer (22 Nov 2023, 11:26):
Dispozitivele medicale care dețin marcajul CE sînt introduse pe piață în temeiul procedurii de notificare, aprobată prin Ordinul Agenției nr. A07.PS-01.Rg04-201 din 13.10.2017 Cu privire la aprobarea procedurilor administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care deţin marcaj CE . Dispozitivele medicale care nu dețin marcajul CE pot fi introduse pe piaţă sau utilizate numai dacă au fost supuse evaluării conformităţii şi au fost înregistrate. Procedura de înregistrarea a dispozitivelor medicale care nu dețin marcajul CE este reglementată prin Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 212 din 21.03.2018 cu privire la reglementarea înregistrării dispozitivelor medicale care nu dețin marcajul CE.
Date:
22 Nov 2023, 11:38
Question's name:
Deviz de cheltuieli
Question:
Dvs. solicitați un document care nu corespunde tipului de procedură (obiectului contractului de achiziție) și anume procurarea bunurilor, vă rugăm sa vă conformați legislației și să eliminați acest document din lista documentelor obligatorii. Dacă nu vă veți conforma legislației în vigoare, ne rezervăm dreptul de contestare a acestui punct la ANSC.
Answer (22 Nov 2023, 12:26):
Prin prezentul, răspuns la întrebarea D-voastră, insistăm să încetați cu amenințările.. acsîndu-Vă pe înțelegerea cerințelor expuse în descrierea criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici, expres la p.6 „Oferta tehnică confrorm Caietului de sarcini”; mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: „Devize de cheltuileli, elaborate în conformitate cu normativele în domeniu completate și semnate electronic”. Ținem să Vă atenționăm că Deviz de cheltuieli se elaborează nu doar pentru lucrări/servicii. La caz, se solicită descifrarea cheltuielilor care intră în prețul propus al fiecărui bun (lot) pentru care se va depune oferta. În cazul, cînd considerați drept confidențiale informațiile ce se pot conține în devizul de cheltuieli solicitat, imposibil de a fi afișat în sistem, îl peteți expedia la adresa de e-mail al instituției: scm4@ms.md. Vă dorim succes!
Date:
22 Nov 2023, 12:47
Question's name:
Deviz de cheltuieli
Question:
Bună ziua, vă rugăm să indicați baza legală de solicitare a acestui document. articol concret din legea achizițiilor publice (obiectul achizițiilor: procurarea bunurilor)
Answer (22 Nov 2023, 14:41):
Înțelegînd perfect imposibilitatea D-voastră de a elabora un deviz de cheltuieli în care să raportați parametrii tehnici la cheltuielile suportate în formarea costului (prețului) bunurilor, încît și din lipsă de timp pentru a Vă familiariza (docum,enta) cu cele ce D-voastră nu înțelegeți... Accesați cerințele față de oferte. Vă dorim succes!
Date:
22 Nov 2023, 14:47
Question's name:
Deviz de cheltuieli
Question:
Înțelegând perfect imposibilitatea D-voastră de a elabora un pachet de documente în care dați dovada de capacitățile Dvs. profesionale, încât și din lipsă de timp pentru a merge la cursuri de perfecționare și a Vă familiariza cu legislația în vigoare. Vă dorim succes!
Answer (22 Nov 2023, 15:44):
))
Date:
22 Nov 2023, 16:40
Question's name:
Deviz de cheltuieli
Question:
Dați un exemplu de procedură de achiziție unde a mai fost solicitat deviz de cheltuieli pentru achiziționarea de bunuri.
Answer (22 Nov 2023, 20:26):
))
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".