1
Enquiry period
with 19.09.2023 21:38
to 30.09.2023 09:51
2
Bidding period
with 30.09.2023 09:51
to 17.10.2023 09:51
15 days left
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Bidding period
Estimated value without VAT 6 006 666,67 MDL
Period of clarifications: 19 Sep 2023, 21:38 - 30 Sep 2023, 9:51
Submission of proposals: 30 Sep 2023, 9:51 - 17 Oct 2023, 9:51

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Subscribe
Excavatoare
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Columna, 118/1
Web site
---
The contact person
Full name
Nicolae SEMINAHIN
Contact phone
0 22 243500
Fax
---
Purchase data
Date created
19 Sep 2023, 21:38
Date modified
28 Sep 2023, 9:51
Achizitii.md ID
21093077
CPV
43260000-3 - Cupe mecanice, excavatoare, încărcătoare mecanice cu lopată şi utilaje miniere
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The lowest price
Funding sources
List of lots
Mini-excavator
Budget: 2324166.67 MDL
Active
Excavator pe pneuri
Budget: 1845000.0 MDL
Active
Excavator pe șenile
Budget: 1837500.0 MDL
Active
Documents of the procurement procedure
3. duae excavatoare.doc
Bidding Documents
-pentru completare de către OE
19.09.23 21:38
5. declaratie_ro.doc
Bidding Documents
-pentru completare de către OE
19.09.23 21:38
specificații tehnice „excavatoare”.pdf specificații tehnice „excavatoare”.pdf
Bidding Documents
-specificatie tehnică deplină solictată de către AC
28.09.23 09:51
2. document standard excavatoare.docx
Bidding Documents
-pentru completare de către OE
28.09.23 09:51
anunț de participare „excavatoare”.pdf anunț de participare „excavatoare”.pdf
Bidding Documents
- anunt de participare pentru oferanți
28.09.23 09:51
Date:
22 Sep 2023, 14:29
Question's name:
Buna ziua
Question:
Buna ziua,achitarea dupa semnarea actului de primire predare si semnarea facturii fiscale in cit timp se face?
Answer (22 Sep 2023, 16:18):
Buna ziua. Achitarea se face prin virament bancar în termen de până la 20 zile lucrătoare.
Date:
27 Sep 2023, 12:49
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
In caietul de sarcini nu e specificat motorul sa fie echipat cu cu norma de poluare TIER 5,conform normelor EU,se cumpara tehnica noua,tindem spre Uniunea Europeana dar la poluare nu ne gindim? Propunem motoare ieftine cum era in URSS? E obligatoriu motorul sa fie echipat cu TIER 5? Va multumim
Answer (27 Sep 2023, 13:41):
Buna ziua. Autoritatea contractantă nu a specificat normele de poluare ale motoarelor instalate pe excavatoare. Respectiv prezentați oferta dvs. iar grupul de lucru o va examina și va decide.
Date:
27 Sep 2023, 17:00
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Buna ziua. In caietul de sarcini pentru Lotul nr.1 Mini-excavator in parametri hehnici solicitati este indicat ca volumul rezervorului de combustibil sa nu fie mai mic de 55 litre. La toate mini-excavatoare cu greutatea mai mare de 2800 kg rezervorul de combustibil are volumul mai mic, in afara de un model invechit si anume JCB 8026 CTS, ceea ce trezeste suspiciuni ca caietul de sarcini a fost intocmit pentru un model anumit. De asemenea este indicata dimensiunea fixa la șenile din cauciuc – 250 mm, ceea ce contravine regulilor licitatiei si este egala cu dimensiunea la șenile mini-excavatoarului JCB 8026 CTS. Reiesind din cele mentionate mai sus, pentru oferi posibilitatea de participare la licitatie a mai multor modele de mini-excavatoare si pentru sporirea nivelului de concurenta si transparenta in cadrul licitatiei, rugam sa fie modificat in Caietul de sarcini: Rezervor de combustibil – nu mai mic de 40 litre; Pe șenile din cauciuc (nu mai mic de 250 mm).
Answer (28 Sep 2023, 09:49):
Buna ziua. În specificația tehnică, volumul rezervorului de combustibil a fost modificat. În partea ce ține de șenilele de cauciuc, mărimea acestora rămâne neschimbată deoarece pe piață există mai multe modele de la diferiți producători cu mărime indicată în specificațiile tehnice.
Date:
28 Sep 2023, 15:02
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Buna ziua. Lot nr.1 Mini-excavator Solicitam, in mod repetat modificarea dimensiunelor la șenile, si anume: Pe șenile din cauciuc (250 mm – 300 mm); Latimea 300 mm la șenile prezintă un avantaj, deoarece permite micșorarea presiunei la sol și ridică stabilitatea excavatorului.
Answer (28 Sep 2023, 17:05):
Buna ziua. Repetat vă informăm că mărimea șenilelor rămâne neschimbată deoarece pe piață există mai multe modele de la diferiți producători cu mărime indicată în specificațiile tehnice.
Date:
29 Sep 2023, 11:38
Question's name:
marimea senilelor
Question:
Atata timp cat marimea senilelor de 300mm reprezinta un avantaj fata de cele de 250mm, de ce insistati sa fie de 250mm? Care este argumentul dvs in afara de aceia ca avantajati modelul de la JCB?
Answer (29 Sep 2023, 14:23):
Buna ziua. Specificațiile tehnice rămân neschimbate, conform deciziei grupului de lucru recomandările dvs. vor fi luate în calcul în viitor pentru noi achiziții.
Date:
29 Sep 2023, 12:07
Question's name:
date tehnice
Question:
Ati pus parametrii in asa fel incat ati avantajat doar JCB-ul, orice alt producator daca are 250mm latimea senilelor are puterea motorului mai mica sau greutatea un pic mai mica decat ce ati pus dvs. Va rugam sa schimbati greutatea de la 2600kg, puterea motorului de la 15kW(pentru ca producatorii instaleaza la asa marimi motoare mai moderne care mai econome si sunt si mai mici de putere) si latimea senilelor puneti 250-300mm. Vrem sa vedem din partea autoritatii contractante o competitie corecta ca de altfel nu mai intelegem sensul acestei licitatii atunci cand faceti caietul de sarcini doar pentru JCB.
Answer (29 Sep 2023, 14:24):
Buna ziua. Specificațiile tehnice rămân neschimbate, conform deciziei grupului de lucru recomandările dvs. vor fi luate în calcul în viitor pentru noi achiziții.
Date:
29 Sep 2023, 17:03
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Buna ziua! Considerăm că prin caietul de sarcini publicat de autoritate contractantă la procedura de achiziţie publică Lot.1. Mini-excavator se restricţionează în mod vădit posibilitatea de a participa la procedura de achiziţie publică, ori datele tehnice specificate în caietul de sarcini la capitolul dimensiunea şinelor de cauciuc, sunt foarte restrînse ceea ce împiedică compania de a participa şi a veni cu o ofertă în acest sens. Fapt ce ne permite să presupunem că caietul de sarcini a fost întocmit după un ofertant şi produs prestabilit din start. Ori, conform art.7 a Legii privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 reglementarea relaţiilor privind achiziţiile publice se efectuează în baza următoarelor principiului: “h) tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici”. Mai mult ca atît, conform art. 37 alin.(9) din Legea nr.131 privind achizițiile publice „specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.” Unul din parametrii tehnici pe care considerăm ca obstacol nejustificat ce restrînge concurenţa între operatorii economici şi împiedica compania să participe nemijlocit la procedura de achiziţie publică şi care este necesar de extis este: dimensiunea fixă a şinelor de cauciuc – 250 mm. Atît timp cît parametrii tehnici specificaţi în caietul de sarcini la capitolul “greutatea de lucuru” masa mini-excavatorului este mai mare sau egală cu 2800 kg, dimensiunea şinelor la mai mulţi producători cu renume internaţional, constituie 300 mm şi doar la producătorul JCB modelul JCB 8026 CTS dimensiunea șinelor constituie 250 mm. Drept pentru care solicităm extinderea parametrilor tehnici la capitolul dimensiunea şinelor de cauciuc a mini-excavatorului între parametrii 250 – 300 mm, fapt ce ar reprezenta doar un avantaj pentru mini-excavator, deoarece permite micșorarea presiunei la sol, se ridică stabilitatea excavatorului. Ori după cum am relatat supra caietul de sarcini în varianta actuală favorizează doar un sigur producător – JCB, iar ceilalţi ofertanţi (cu modele internaționale renumite – Hyundai, Komatsu, Bobcat, Caterpillar, etc – care pot asigura îndeplinirea performanţelor sau cerinţelor funcţionale solicitate) nu au nici o șansa de a participa la licitația organizată de Dvs. Conform art.37 alin. (12) din Legea nr.131 privind achizițiile publice „în cazul în care autoritatea contractantă defineşte specificaţiile tehnice din caietul de sarcini prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate, nicio ofertă nu poate fi respinsă dacă ofertantul demonstrează, prin orice mijloc adecvat, că bunurile, lucrările sau serviciile oferite asigură îndeplinirea performanţelor sau cerinţelor funcţionale solicitate deoarece sînt conforme”. Astfel, prin prisma normei enunţate supra, reieşind din faptul că dimensiunea şinelor de cauciuc de 300 mm reprezintă doar un avantaj faţă de dimensiunea şinelor de cauciuc de 250 mm ofertele care reprezintă plus valoare nu pot fi respinse. Conform art.37 alin.(6), (9) din Legea nr.131 privind achizițiile publice “specificațiile tehnice nu vor face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, de lucrări şi de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”. Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici”. Ori, conform art.7 a Legii privind achiziriile publice “reglementarea relaţiilor privind achiziţiile publice se efectuează în baza următoarelor principii: a) utilizarea eficientă a banilor publici şi minimizarea riscurilor autorităţilor contractante; b) transparenţa achiziţiilor publice; c) asigurarea concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice; h) tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici”. Articolul 15 a Legii privind achiziriile publice prevede în mod expres atribuţiile grupului de lucru specificînd în mod expres că, “grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat asigură participarea largă a operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică”, iar “autoritatea contractantă, prin intermediul grupului de lucru sau, după caz, al specialistului certificat în domeniul achizițiilor publice, este obligată: a) să asigure eficienţa achiziţiilor publice; b) să asigure obiectivitatea şi imparţialitatea în cadrul procedurilor de achiziţie publică; c) să asigure publicitatea şi transparenţa procedurilor de achiziţie publice”. Ca urmare a celor expuse supra, solicităm în mod respectuos extinderea parametrilor tehnici la capitolul dimensiunea şinelor de cauciuc a mini-excavatorului între parametrii 250 – 300 mm, fapt ce ar reprezenta doar un avantaj pentru mini-excavator, deoarece permite micșorarea presiunei la sol și ridică stabilitatea excavatorului şi totodată ar permite participarea unui numar mai mare de ofertanţi la achiziţia publică. Conform art. 82 alin. (1) şi (2) a Legii privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 “orice persoană care are sau a avut un interes în obţinerea unui contract de achiziţie publică şi care consideră că în cadrul procedurilor de achiziţie publică un act al autorităţii contractante a vătămat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de prezenta lege. În sensul prevederilor alin.(1), prin act al autorităţii contractante se înţelege orice act administrativ, orice altă acţiune sau inacţiune care produce sau poate produce efecte juridice în legătură cu procedura de achiziţie publică”. Cu stimă si profund respect.
Answer (29 Sep 2023, 17:08):
Buna ziua. Specificațiile tehnice rămân neschimbate, conform deciziei grupului de lucru recomandările dvs. vor fi luate în calcul în viitor pentru noi achiziții.
Date:
29 Sep 2023, 18:34
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Luînd în considerație faptul că solicitările anterioare, privind modificarea Caietului de sarcini, la capitolul “dimensiunea șinelor din cauciuc - 250 mm”, au fost ignorate, deși și alți operatori economici și-au expus dezacordul la acest aspect, solicităm în mod repetat modificarea Caietului de sarcini, prin extinderea parametrilor tehnici la capitolul “dimensiunea șinelor din cauciuc a mini-excavatorului între parametri 250-300 mm”, în caz contrar, ne rezervăm dreptul de a depune la ANSC o Contestație în acest sens, în temeiul art.82, alin (1) (2) a Legii privind achzițiile publice nr.131 din 03.07.2015, cu suspendarea procedurii de achiziție publică, în partea ce ține de termenul limită de depunere a ofertelor, pîna la adoptarea unei decizii pe fond. O zi bună.
Answer (29 Sep 2023, 23:52):
Buna ziua. Specificațiile tehnice rămân neschimbate, conform deciziei grupului de lucru recomandările dvs. vor fi luate în calcul în viitor pentru noi achiziții.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".