Status Cancelled
Estimated value without VAT 6 000 000 MDL
Period of clarifications: 17 May 2023, 16:05 - 31 May 2023, 10:00
Submission of proposals: 31 May 2023, 10:00 - 19 Jun 2023, 10:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801

Achiziționarea sistemului automatizat de control al vibrației și valorilor mecanice (SACVVM) și instalarea acestuia la turbogeneratorul Nr.2
Information about the cancellation
The reason of cancellation
Imposibilitatea executării acestor lucrări în perioada solicitată de către Entitatea contractantă în documentația de atribuire
Date of cancellation
5 Sep 2023, 11:25
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD-2024, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Tudor Vladimirescu, 6
Web site
---
The contact person
Full name
Cristina Gorgos
Contact phone
022-436-357
Fax
---
Purchase data
Date created
17 May 2023, 16:05
Date modified
5 Sep 2023, 11:25
Achizitii.md ID
21080646
CPV
45310000-3 - Lucrări de instalaţii electrice
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The lowest price
Funding sources
Date:
29 May 2023, 22:44
Question's name:
Modificarea caietului de sarcini
Question:
Conform condițiilor pct. 6.4.3. al Caietului de sarcini, pentru realizarea lucrărilor care fac obiectul achiziției cu nr. 21080646 din 17.05.2023, Operatorul economic se face responsabil de obținerea aprobărilor/coordonărilor necesare, fiind obligat să coordoneze proiectul de modernizare al SACVVM cu uzina producătoare a turbinei (respectiv cu ЛМЗ ОАО «Power Machines») sau compania acreditată/persoanele acreditate de uzina producătoare a turbinei. Cerința menționată este o condiție restrictivă, din motiv că uzina ЛМЗ ОАО «Power Machines» are un singur reprezentant oficial în Republica Moldova, care a participat direct la aceeași procedură de achiziții cu nr. 21074730 din 27.02.2023. Totodată, considerăm că condiția privind aprobarea proiectului de modernizare cu uzina producătoare, este lipsită de sens, deoarece Entitatea contractantă/Beneficiarul a elaborat caietul de sarcini, stabilind clar volumul de lucrări care trebuie excutat. Prin urmare, orice potențial Executant se va conforma acestor cerințe și doar în cazul apariției devierii de la cerințele stabilite inițial, acestea vor fi implementate doar cu aprobarea/coordonarea Beneficiarului (care la rîndul său poate solicita producătorului turbinei aprobările necesare, iar pentru acest lucru, Executantul va pune la dispoziția Beneficiarului, informația necesară pentru obținerea aprobărilor solicitate). În concluzie, vă solicităm modificarea caietului de sarcini prin excluderea pct. 6.4.3. din documentația de atribuire. Acestă cerință în opinia noastră este considerată o condițiie restrictivă ce are ca efect trucarea procedurii prin favorizarea unui operator economic.
Answer (30 May 2023, 09:43):
Coordonarea proiectului de modernizare cu uzina producătoare a turbinei ПТ-80/100-130/13 este obligatorie, care permite demararea lucrărilor. Necesitatea obținerii aprobărilor /coordonărilor necesare conform pct.6.4.3. a CS este dictată de cerințele următoarelor documente normative: 1. Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 - „NORME MINIME DE EXPLOATARE A CENTRALELOR ȘI REȚELELOR ELECTRICE”. pct. 391. Exploatarea turbinelor cu scheme și în regime, neprevăzute de condițiile tehnice de furnizare, se permite cu acordul uzinei producătoare. pct. 392. Efectuarea lucrărilor de reconstrucție și modernizare a echipamentului turbinei în cadrul centralelor electrice trebuie să fie coordonată cu uzina producătoare. 2. ОБЪЕМ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ БЛОЧНЫХ УСТАНОВОК С БАРАБАННЫМИ КОТЛАМИ (ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ, СПРОЕКТИРОВАННОГО ДО 1997 г.) РД 153-34.1-35.115-2001. pct. 3.1.2 Осевое смещение ротора турбины Количество комплектов аппаратуры (от одного до трех) согласовывается с заводом-поставщиком турбины. Защита действует на останов блока согласно п. 4.1 и на останов турбины согласно п. 4.3. Notă: Sistemul SACVVM prevede obligatoriu modernizarea protecției «Deplasarea axială a rotorului» turbinei nr.2 (oсевое смещение ротора турбины), de la 1 set de aparatură la 3 seturi.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".