+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 14.03.2023 17:34
to 07.04.2023 16:56
2
Bidding period
with 07.04.2023 16:56
to 25.04.2023 16:56
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Evaluation
Estimated value without VAT 4 080 000 MDL
Period of clarifications: 14 Mar 2023, 17:34 - 7 Apr 2023, 16:56
Submission of proposals: 7 Apr 2023, 16:56 - 25 Apr 2023, 16:56

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Servicii de programare şi de consultanţă software
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1
Web site
---
The contact person
Full name
Dmitri Rоmаnеsсu
Contact phone
+37322820980
Fax
+37322820980
Purchase data
Date created
14 Mar 2023, 17:12
Date modified
29 Mar 2023, 16:49
Achizitii.md ID
21075814
CPV
72210000-0 - Servicii de programare a pachetelor de produse software
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The lowest price
Funding sources
List of lots
Documents of the procurement procedure
DUAE
Bidding Documents
DUAE
14.03.23 17:34
Anunt de participare
Eligibility Criteria
Anunt de participare
14.03.23 17:34
Caiet de sarcini Anexa 21
Technical Specifications
Anexa 21 Caiet de Sarcini
14.03.23 17:34
Anunt de intentie SPEG
tenderNotice
Anunț de intenție
14.03.23 17:34
Documentatia standard
Bidding Documents
Documentația standard
14.03.23 17:34
Date:
29 Mar 2023, 16:49
Question's name:
CV-uri experți, Metodologii, Certificări
Question:
10. Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba română, sau după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite și în altă limbă, specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română. Pot fi prezentate CV-urile, Metodologiile, Certificările în doar Limba engleză?
Answer (5 Apr 2023, 16:23):
Doar CV-urile și Certificările pot fi prezentate în doar limba engleza.
Date:
29 Mar 2023, 17:12
Question's name:
ONLYOFFICE Workspace Enterprise
Question:
În caietul de sarcini este menționat ca livrabil: Un sistem informatic (SI SPEG) pe deplin funcțional Furnizorul va livra un cod sursă compilabil și documentat (inclusiv biblioteci și instrumente terțe, licențe, dacă este cazul, și scenarii de automatizare) Avind in vedere ca e specificată o abordare agile și că se cere oferta să fie calculată în baza de om/ore, vor fi licențele procurate pentru anumite componente (în speță OnlyOffice) de Autoritatea Contractantă separat sau trebuie să fie incluse în oferta financiară Ofertantului? De aici reiese că aplicația fiind distribuită către mai multe insituții cum va fi tratat aspectul de licențiere multiplă?
Answer (5 Apr 2023, 16:56):
Pentru componentele ce urmează a fi integrate cu Portalul WEB al Sistemului de Poștă Electronică Guvernamentală (SI SPEG) Autoritatea Contractantă va asigura licențiere necesară.
Date:
29 Mar 2023, 17:40
Question's name:
Anexa 24 DUAE - Model de contract, metode de plată
Question:
În anexa 24 DUAE ca exemplu de contract Autoritatea contractantă nu a indicat care va fi metoda și condițiile de plată. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale. Totodată, în ToR e specificat: Experții din echipa de dezvoltare vor activa în limita efortului inclus în tabelul 1. Considerând metodologia Agile de dezvoltare, la necesitate, STISC poate realoca volumul de lucru rezervat experților implicați în proiectul de dezvoltare SI SPEG, astfel încât efortul care nu a fost folosit de către unii experți să poată fi distribuit către alții. Plata se va efectua în baza Facturilor fiscale emise de către Furnizor, suma fiind calculată reieșind din efortul efectiv depus de către experții Furnizorului, agreat în comun cu STISC, în baza actelor de acceptare a SPRINT-urilor de proiect. În actele de acceptanță se va indica Sprint-ul, volumul efortului în om/ore depus de către fiecare categorie de experți. Suma spre facturare și plată se va calcula din volumul efortului indicat în Actul de acceptanță la prețurile indicate de către ofertant pentru fiecare categorie de expert în coloana 7 ”Prețul ofertantului pentru 1 om/oră, fără TVA, MDL” din formularul Calcularea prețului mediu din Anexa 4. Rugăm să specificați/confirmați că vor fi incluse în contractul atribuit conform Anexei 24 aceste aspecte sau să fie incluse referințe la ToR la etapa de licitație.
Answer (5 Apr 2023, 16:26):
Confirmăm.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".