+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

Status Cancelled
Estimated value without VAT 6 356 272 MDL
Period of clarifications: 17 Jan 2023, 19:06 - 27 Jan 2023, 0:00
Submission of proposals: 27 Jan 2023, 0:00 - 30 Jan 2023, 0:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801

Construcția Centralei electrice Fotovoltaice cu puterea instalată de 300KW ,din s.Cîrnățeni r/l Căușeni include module solare fotovoltaice,care transformă radiațiile solare direct în energie electrică prin efectul fotovoltaic într-un proces silențios și curat ,care nu necesită părți mobile.Efectul parcului fotovoltaic este un efect semiconductor prin care radiațiile solare care cad pe celulele PV semiconductoare generează mișcarea electronilor..Produsul de ieșire dintr-o celulă fotovoltaică solară este curentul electric continuu.
Information about the cancellation
The reason of cancellation
Din motiv că în Documentația de atribuire nu corect a fost indicat Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului procedura dată este necesar de a fi anulată
Date of cancellation
19 Jan 2023, 15:26
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD-4313, MOLDOVA, Căuşeni, s.Cîrnăţeni, str.Stefan cel Mare 1
Web site
---
The contact person
Full name
Savca Oleg
Contact phone
0-243-53-2-36
Fax
---
Purchase data
Date created
17 Jan 2023, 19:06
Date modified
19 Jan 2023, 15:26
Achizitii.md ID
21071832
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The lowest cost
Funding sources
Date:
18 Jan 2023, 09:20
Question's name:
Panouri solare
Question:
Se permite montarea panourilor fotovoltaice cu o putere mai mare?
Date:
18 Jan 2023, 09:24
Question's name:
JKM 390M-72H-V
Question:
Asa tip de panouri JKM 390M-72H-V demult nu se mai produc, si au o tehnologie învechita de producere.
Date:
18 Jan 2023, 09:26
Question's name:
Constructii metalice pentru PV
Question:
Se permite montarea constructiilor metalice zincate (galvanizate) sau analogice?
Date:
19 Jan 2023, 14:19
Question's name:
Modificări caiet de sarcini
Question:
Procedura anterioară de achiziție nr. 21062330 inițial prevedea module fotovoltaice cu parametrii „Module fotovoltaice monocristaline 450-72H + conectori de racord MC4”. În rezultatul evaluării ofertelor, a fost desemnată câștigătoare oferta „Habsev Grup” SRL care a ofertat module fotovoltaice cu parametrii „Module fotovoltaice monocristaline JKM390M-72H + conectori de racord MC4”. În rezultat ANSC a declarat oferta „Habsev Grup” SRL NECONFORMĂ motivul fiind necorespunderea ofertei cu caietul de sarcini pentru modulele fotovoltaice, iar Autoritatea contractantă a anulat respectiva procedură de achiziție. La procedura dată, în caietul de sarcini a fost modificat și deja prevede „Module fotovoltaice monocristaline JKM390M-72H + conectori de racord MC4”, panouri similare celor ofertate de „Habsev Grup” SRL. Se constată favorizarea unui agent economic („Habsev Grup” SRL) ceea ce contravine prevederilor art. 7. lit.c) și h) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice referitor la „asigurarea concurenței şi combaterea practicilor anticoncurențiale” și „tratament egal, imparțialitate, nediscriminare în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici”. În acest sens, SOLICITĂM ajustarea Caietului de sarcini în conformitate cu prevederil art. 7. pct. (1) și (6) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice în care se menționează că „Specificațiile tehnice nu vor face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, ...”, „Specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă şi completă a obiectului achiziţiei, astfel încît fiecare cerinţă şi criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite”. Indicarea panourilor de tip „450-72H” sau „390M-72H” nu respectă prevederile legale menționate mai sus, întru cât simbolul „450” și „390” se referă la puterea unui modul fotovoltaic, iar simbolul „72H” la numărul de celule fotovoltaice pe un panou și mărimile acestora. Întru cât, fiecare producător individualizează produsele sale, indicațiile „450-72H” și „390M-72H” fac trimitere la un anumit producător, încălcând astfel prevederile legale. Respectiv trebuie de descris parametrii funcționali, de performanță, de garanție și altele, astfel încât să se asigure concurența loială în cadrul proceduri date de achiziție. În caz contrar, vom acționa corectitudinea îndeplinirii caietului de sarcini către instanțele abilitate.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".