+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 17.01.2023 11:00
to 27.01.2023 09:00
2
Bidding period
with 27.01.2023 09:00
to 22.02.2023 09:00
13 days left
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Bidding period
Estimated value without VAT 8 083 333,33 MDL
Period of clarifications: 17 Jan 2023, 11:00 - 27 Jan 2023, 9:00
Submission of proposals: 27 Jan 2023, 9:00 - 22 Feb 2023, 9:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Subscribe
Echipament de protecție pentru pompieri
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
2028, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Gh. Asachi, 69
Web site
---
The contact person
Full name
Vasilii Bodarev
Contact phone
022-78-51-60
Fax
---
Purchase data
Date created
17 Jan 2023, 11:00
Date modified
18 Jan 2023, 8:12
Achizitii.md ID
21071782
CPV
35100000-5 - Echipament de urgenţă şi de siguranţă
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The best price-quality ratio
Funding sources
Documents of the procurement procedure
duae.pdf duae.pdf
Bidding Documents
-
17.01.23 11:00
anunt.pdf anunt.pdf
Bidding Documents
-
17.01.23 11:00
caiet sarcini echipament 2023.docx
Bidding Documents
-
18.01.23 08:09
documentatia standard.docx
Bidding Documents
-
18.01.23 08:12
Date:
17 Jan 2023, 17:25
Question's name:
Lotul 2. Casca de protectie pentru pompieri.
Question:
Stimate Domni. In anunt este informatie: Cantitatea casti - 50 culoare roșu și 250 culoare galben-verzui. In Anexa nr.2 la caietul de sarcini IGSU nr.3/34 din 11.01.2023 Specificația Tehnică ,,Cască de protecție pentru pompieri” - 1. GENERALITĂȚI 1.7. Obiectul prezentei specificații tehnice îl constituie achiziția a 300 căști de protecție pentru pompieri destinate pentru efectivul de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI dintre care 100 căști realizate în culoarea roșu și 200 căști în culoarea galben-verzui. Care informatie este corecta?
Answer (18 Jan 2023, 08:08):
Bună ziua, vă mulțumesc pentru sesizare, informația corectă este „Cantitatea casti - 50 culoare roșu și 250 culoare galben-verzui” prevăzută în Anunțul de participare și în Caietul de sarcini. Probabil a fost omisă o scăpare de ajustare a cantității în Anexa nr. 2 a Caietului de sarcini. Documentul a fost redactat. Vă mulțumesc pentru înțelegere
Date:
25 Jan 2023, 17:11
Question's name:
Lotul 2. Casca de protectie pentru pompieri.
Question:
Stimate beneficiar. Rugam respectuos sa excludeti din anuntul de participare punctul nr. 10 si anume (lista principalelor livrari de bunuri similare efectuate in ultimii 3 ani). In asa fel D-tra. ingraditi dreptul si altor agenti economici de a participa la licitatie si favorizati unul si acelasi furnizor. Va multumim, o zi buna in continuare,
Answer (26 Jan 2023, 08:24):
În cazul dat, sunt relevante prevederile alin. (1), art. 22 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, unde Autoritatea contractantă pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de bunuri, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, în caz, sunt prevederile din lit. a), alin. (1) din același articol enunțat, unde spune: lista principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conținînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declarație a operatorului economic. În același timp, în conformitate cu alin. (1), art. 16 din Legea prenotată mai sus „Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, are dreptul de a participa, în condiţiile prezentei legi, la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice”. Drept urmare, potrivit alin. (3), art. 17 din aceiași Lege, Autoritatea contractantă evaluează datele de calificare ale operatorului economic conform modului și criteriilor expuse în documentația de atribuire. În concluzie, având în vedere specificul obiectului achiziției cât și întru evitarea riscurilor de nerespectare a cerințelor de securitate și sănătate la produsele oferite, criteriul stabilit la punctul 10 în Anunțul de participare rămâne în vigoare.
Date:
26 Jan 2023, 10:50
Question's name:
Lotul 2. Casca de protectie pentru pompieri.
Question:
Stimata autoritate contractanta. Toate bunurile livrate sunt insotite de certificate,avizuri,rapoarte,cit si declaratiile operatorului sau a producatorului, unde se confirma ca bunul dat intruneste cerintele de securitate si sanatate. Dar, vrem sa cunoastem daca: - o sa fie unul din motivele de descalificare a agentului economic daca nu a livrat bunuri similare in ultimii 3 ani ? deoarece conform anuntului de participare aceste conditii sunt Obligatorii Va multuimim.
Answer (26 Jan 2023, 14:03):
Interpretarea Noțiunii de „Bunuri similare”, se are în vedere „Bunuri de aceiași natură” și/sau „Bunuri de același fel”. Repet, acest criteriu a fost stabilit reieșind din specificul obiectului achiziției. Astfel, Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice din cadrul Organului central al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, va examina ofertele prezentate la procedura de achiziție în caz prin prisma prevederilor legislației Republicii Moldova în viguare și va determina câștigătoare oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic și în același timp, să corespundă cerințelor tehnice solicitate.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".