+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

Status Cancelled
Estimated value without VAT 15 888 885,82 MDL
Period of clarifications: 23 Nov 2022, 11:36 - 5 Dec 2022, 12:00
Submission of proposals: 5 Dec 2022, 12:00 - 9 Dec 2022, 10:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Servicii de organizare a alimentației gratuite a elevilor din instituțiile de învățămînt din mun.Bălți pe perioada ianuarie - decembrie 2023
Information about the cancellation
The reason of cancellation
Procedura LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1669195374016 din 09.12.2022 – Servicii de organizare a alimentației gratuite a elevilor din instituțiile de învățămînt pe perioada ianuarie-decembrie a.2023, este anulată în temeiul art. 71 alin. (1) lit.g) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice. Argumentare: g) există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflîndu-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7. Comentariu: Pe data de 23.11.2022 a fost lansată procedura pentru achiziționarea de Servicii de organizare a alimentației gratuite a elevilor din instituțiile de învățămînt pe perioada ianuarie - decembrie 2023. Norma financiară pentru dejun constituia 13,00 lei, pentru prînz – 18,00 lei. În baza Legii bugetului de stat pentru anul 2023, aprobată de către Guvern prin Hotărîrea nr. 834 din 07 decembrie 2022, începînd cu 01 ianuarie 2023, norma financiară pentru alimentarea copiilor și elevilor prevede majorarea cu 20 la sută, de la 13,00 lei la 15,60 lei. În contextul dat, agentul economic nu-și va putea onora obligațiunile contractuale, iar autoritatea contractantă nu poate întreprinde măsuri corective la etapa dată. Din motivele expuse, procedura se anulează. Licitația se va repeta în urma ajustării caietului de sarcini și a valorii estimative a achiziției.
Date of cancellation
28 Dec 2022, 16:27
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
3101, MOLDOVA, mun.Bălţi, locality, str Independeței
Web site
---
The contact person
Full name
Ceremuș Liliana
Contact phone
+37323154622
Fax
+37323154622
Purchase data
Date created
23 Nov 2022, 11:22
Date modified
28 Dec 2022, 16:27
Achizitii.md ID
21067938
CPV
55500000-5 - Servicii de cantină şi servicii de catering
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The lowest price
Funding sources
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".