+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

Status Purchase has not taken place
Estimated value without VAT 383 000 MDL
Period of clarifications: 21 Nov 2022, 15:08 - 1 Dec 2022, 10:00
Submission of proposals: 1 Dec 2022, 10:00 - 7 Dec 2022, 10:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Stivuitor electric
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
2065, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, N. Starostenco, 30
Web site
---
The contact person
Full name
Andrian Cabac
Contact phone
+37322574254
Fax
+37322574254
Purchase data
Date created
21 Nov 2022, 14:57
Date modified
7 Dec 2022, 10:00
Achizitii.md ID
21067790
CPV
42400000-0 - Echipamente de ridicare şi de manipulare şi piese ale acestora
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The lowest price
Funding sources
List of lots
Stivuitor electric
Budget: 383000.0 MDL
Purchase has not taken place
Date:
24 Nov 2022, 15:10
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Bună ziua ! Specificaţia descrisă în anunțul de participare încalcă prevederile Legii privind achiziţiile publice 131/2015: Astfel, în pct. 8 “Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință” pentru achiziţionarea unui Stivuitor electric de către Serviciul Vamal al RM în cadrul procedurii de achiziţii MTender, ID ocds-b3wdp1-MD-1669035447057 este indicat că, ”Stivuitorul va fi fabricat în una din țările UE sau Japonia”, ceea ce este o specificare ce contravine art. 7, 15 şi art. 37 din Legea 131/2015. Cerinţa specificată supra de autoritatea contractantă (pct.8 “Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință”) face referire la o origine geografică concretă, care în esenţă ar favoriza un anumit grup de ofertanţi şi care în consecinţă ar fi contrar principiului asigurării concurenţei şi combaterii practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice; tratamentului egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici. Ca urmare a celor menţionate supra, intervenim cu rugămintea să Revizuiți specificațiile tehnice cu excluderea din procedura de achiziţii a menţiunii cu privire la origine şi anume ”Stivuitorul va fi fabricat în una din țările UE sau Japonia” cu substituirea sintagmei cu “deţinerea certificatului de Conformitate European CE”. Reieşind din faptul că o mare parte a producătorilor mondiali de stivuitoare electrice au ca standard tehnic baterii de tracţiune 48 V, intervenim de asemenea cu rugămintea ca sintagma “Tensiunea bateriei - minim 24V/920Ah” să fie modificată în următoarea redacţie “Tensiunea bateriei - minim 24V/920Ah sau echivalentul minim 48V/460 Ah”, fapt ce ar permite asigurarea tratamentului egal, imparţialitate şi nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici. Conform art. 7 a Legii privind achiziriile publice 131/2015, “reglementarea relaţiilor privind achiziţiile publice se efectuează în baza următoarelor principii: a) utilizarea eficientă a banilor publici şi minimizarea riscurilor autorităţilor contractante; b) transparenţa achiziţiilor publice; c) asigurarea concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice; … h) tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici”; Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat, conform art.15 alin.(1), lit.e) a Legii 131/2015 “asigură participarea largă a operatorilor economici la procedurile de achiziţie public”. Conform art.37 alin.(6) şi (9) a Legii privind achiziriile publice 131/2015, “specificațiile tehnice nu vor face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, de lucrări şi de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”. Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici”.
Answer (30 Nov 2022, 16:06):
În vederea definirii unor solutii economice și durabile, autoritatea contractanta a elaborat caietul de sarcini în conformitate cu necesitățile proprii. Astfel, întru utilizarea eficientă a banilor publici și asigurarea concurenţei în domeniul achiziţiilor publice, respectând prevederile art. 37, alin (6), autoritatea contractanta nu a solicitat o origine concretă (țară sau un producător).
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".