+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

Status Cancelled
Estimated value without VAT 1 050 004,50 MDL
Period of clarifications: 15 Nov 2022, 12:15 - 25 Nov 2022, 0:00
Submission of proposals: 25 Nov 2022, 0:00 - 28 Nov 2022, 0:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Servicii de alimentare a elevilor din cadrul institutiei , pentru anul 2023
Information about the cancellation
The reason of cancellation
Licitaţia publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1668506576506, privind achiziţia „Servicii de cantina si servicii de catering” se anulează în temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 71, alin. (1), lit. g) „există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului.
Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7”.
Respectiv, Vă comunicăm că în urma analizei ofertelor depuse pentru procedura prenotată în raport cu documentația de atribuire, s-a constatat că în legătură cu publicarea unui anunț de participare defectuos îndeplinit, autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a evalua ofertele într-un mod corect, în măsura în care, pe de o parte în pct. 8 a anunțului de participare s-a specificat „Criteriul de evaluare – maximul k-kal propuse de către operatorii economici participanți” (deși cadrul legal nu prevede un astfel de criteriu), iar pe de o altă parte, conform pct. 23 al aceluiași act se precizează „Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate preț”.
Totodată, autoritatea contractantă pe de o parte solicită maximul k-kal, iar pe de o altă parte, potrivit pct. 24, sub-pct. 2 cere respectarea normelor k-calorice stabilite de Ordinul nr. 638 din 12.08.2016 și Ordin nr. 910 din 02.10.2020, cu privire la implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos şi activitate fizică adecvată în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova, acest fapt făcând imposibilă evaluarea ofertelor propuse într-un mod corect și echitabil.
Astfel, autoritatea contractantă va ajusta documentația de atribuire conform cadrului legal și necesităților sale și va publica o nouă procedură în acest sens.
Date of cancellation
23 Dec 2022, 16:28
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
2084-MD, MOLDOVA, mun.Chişinău, or.Cricova, or Cricova , str Tineretului 32
Web site
---
The contact person
Full name
Antonisen Ala
Contact phone
069519097
Fax
---
Purchase data
Date created
15 Nov 2022, 12:15
Date modified
23 Dec 2022, 16:28
Achizitii.md ID
21067401
CPV
55500000-5 - Servicii de cantină şi servicii de catering
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The best price-quality ratio
Funding sources
List of lots
Cancelled
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".