+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 11.11.2022 16:56
to 21.11.2022 17:00
2
Bidding period
with 21.11.2022 17:00
to 28.11.2022 17:00
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Evaluation
Estimated value without VAT 1 990 000 MDL
Period of clarifications: 11 Nov 2022, 16:56 - 21 Nov 2022, 17:00
Submission of proposals: 21 Nov 2022, 17:00 - 28 Nov 2022, 17:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Reparatia capitală a spațiilor de ocupație în sediului Direcției Cultură Primăriei Municipiului Chișinău , str.București 68, Chișinău
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD 2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Bucuresti 68
Web site
---
The contact person
Full name
Dumitru Popa
Contact phone
022242278
Fax
---
Purchase data
Date created
11 Nov 2022, 16:56
Date modified
14 Nov 2022, 9:31
Achizitii.md ID
21067236
CPV
45400000-1 - Lucrări de finisare a construcţiilor
Type of procedure
Request price offers (works)
Award criteria
The lowest price
Funding sources
Documents of the procurement procedure
duae_ro_0.pdf duae_ro_0.pdf
Bidding Documents
-
11.11.22 16:56
directia cultura caiet de sarcini.pdf directia cultura caiet de sarcini.pdf
Bidding Documents
-
14.11.22 09:31
Date:
13 Nov 2022, 14:15
Question's name:
Clarificari
Question:
cap.3.1 Tavan : in pozitia CK50A- Tavane suspendate din ghipscarton 9.5 mm este indicata suprafata de 254 m2 , dar in urmatoarele pozitii de finisare a podurilor - CF-52B,CF-57A, CN-06A numai 142 m2, restul suprafetei nu va fi finisata? cap.36.6 Electricitate : in poz. 08-03-594-3 unitate de masura 100 buc cantitatea 7.2, pozitia urmatoare -corp de iluminat- 72 buc. Care este cantitatea corecta?
Answer (21 Nov 2022, 16:55):
modificat
Date:
14 Nov 2022, 18:38
Question's name:
ISO 45001
Question:
Din ce considerent sa inclus certificatul ISO 45001? Solicitam excluderea acestui punc pe baza legislatiei RM si deciziei ANSC. Va transmitem o sectiune din aceasta decizie. Subsecvent, cu referire la art. 73 din Legea nr. 131/2015 citat de către autoritatea contractantă, se reține că acesta reglementează „Condițiile speciale de executare a contractului de achiziții publice”, care sunt stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și urmează a fi implementate pe parcursul derulării/executării contractului de achiziție atribuit în scopul asigurării îndeplinirii obiectivelor stabilite de norma prenotată, iar având în vedere faptul că standardul ISO 45001:2018 reflectă modul de organizare a operatorului economic, respectiv sistemul de management implementat, în partea ce ține de domeniul sănătății și securității ocupaționale, acesta nu reprezintă o condiție de executare a contractului de achiziții publice. Astfel, Agenția apreciază faptul că autoritatea contractantă eronat a identificat, reieșind din prevederile enunțate mai sus, condițiile speciale care țin de executarea viitorului contract de achiziții publice, care ar determina în consecință „îmbunătățirea condițiilor de muncă și securitatea muncii”. În context, este de menționat că Agenția nu pune la îndoială necesitatea executării lucrărilor care constituie obiectul procedurii de achiziție publică litigante de către ofertanți calificați, cât și impunerea unor condiții speciale de executare a acestora, având în vedere regulile impuse în acest sens de către organizațiile de profil, fapt menționat în cadrul ședinței deschise pentru examinarea contestației, însă aceste cerințe/condiții urmează a fi stabilite prin prisma prevederilor legislației din domeniul achizițiilor publice, în măsura în care standardul contestat nu reprezintă un act permisiv care urmează a fi implementat/deținut în mod obligatoriu de către operatorii economici.
Answer (21 Nov 2022, 16:53):
Autoritatea contractantă a solicitat certificat ISO 45001:2018 pentru a asigura identificarea pericolelor care pot rezulta din activitatile de subcontractare sau in relatiile cu furnizorii, clientii si iau masurile corespunzatoare pentru a le proteja.
Date:
17 Nov 2022, 09:50
Question's name:
Garantie pentru oferta
Question:
Buna ziua! va rugam sa specificati cuantumul garantiei
Answer (21 Nov 2022, 16:49):
Garanția pentru oferta este 1%
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".