+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

Status Purchase has not taken place
Estimated value without VAT 237 106 MDL
Period of clarifications: 16 Nov 2022, 17:00 - 23 Nov 2022, 10:00
Submission of proposals: 23 Nov 2022, 10:00 - 28 Nov 2022, 10:00
Auction start date: 29 Nov 2022, 14:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801

Servicii de elaborare a Planului Urbanistic General al s. Leușeni
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
5823, MOLDOVA, Teleneşti, s.Leuşeni (r-l Teleneşti), satului Leușeni, rnul Telenești
Web site
---
The contact person
Full name
Lazarenco Valeriu
Contact phone
069364807
Purchase data
Date created
12 Oct 2022, 11:22
Date modified
28 Nov 2022, 10:00
Estimated value (without VAT)
237 106 MDL
The minimum downward of the price
2 371,06 MDL
Achizitii.md ID
21065460
Type of procedure
Request price offers (services)
Award criteria
The lowest price
Delivery address
5823, MOLDOVA, Teleneşti, s.Leuşeni (r-l Teleneşti), satului Leușeni, rnul Telenești
Contract period
5 Dec 2022 16:46 - 30 Aug 2023 16:46
List of positions
1)
Title
Servicii de elaborare a Planului Urbanistic General al s. Leușeni CPV: 71410000-5 - Urban planning services
Quantity: 1.0
Unit of measurement: Hectar
Documents of the procurement procedure
duae_ro_0 (7).doc
Bidding Documents
FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN 1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
16.11.22 17:00
Documentatia standart.docx
Bidding Documents
Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii. La procedurile de achiziţii de bunuri și servicii iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei. Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse
16.11.22 17:00
Caiet de sarcini pug.signed.pdf Caiet de sarcini pug.signed.pdf
Bidding Documents
CAIET DE SARCINI Obiectul: Servicii de elaborare a Planului Urbanistic General al satului Leușeni. Autoritatea contractanta: Primăria satului Leușeni raionul Telenești. Costul elaborării proiectului “Planului Urbanistic General și a Planului de amenajare a teritoriului satului Leușeni, rnul Telenști” se calculează în temeiul catalogului național de prețuri pentru determinarea valorilor elaborării documentațiilor de urbanism aprobat pentru aplicare în Republica Moldova . În Planul de amenajare a teritoriului satului și a Planului Urbanistic General al satului Leușeni, se va examina teritoriul administrativ al localității.
16.11.22 17:00
Anunț de participare semnat.signed.pdf Anunț de participare semnat.signed.pdf
Technical Specifications
ANUNȚ DE PARTICIPARE Privind achiziționarea : servicii de elaborarea planului urbanistic general al satului Leușeni
16.11.22 17:00
Lot documents
Documentatia standart.docx
-1. Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii. La procedurile de achiziţii de bunuri și servicii iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei. Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse
16.11.22 17:00
anunț de participare semnat.signed.pdf
ANUNȚ DE PARTICIPARE Privind achiziționarea : servicii de elaborarea planului urbanistic general al satului Leușeni
16.11.22 17:00
duae_ro_0 (7).doc
-Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova
16.11.22 17:00
Caiet de sarcini pug.signed.pdf
CAIET DE SARCINI Obiectul: Servicii de elaborare a Planului Urbanistic General al satului Leușeni. Autoritatea contractanta: Primăria satului Leușeni raionul Telenești. Costul elaborării proiectului “Planului Urbanistic General și a Planului de amenajare a teritoriului satului Leușeni, rnul Telenști” se calculează în temeiul catalogului național de prețuri pentru determinarea valorilor elaborării documentațiilor de urbanism aprobat pentru aplicare în Republica Moldova . În Planul de amenajare a teritoriului satului și a Planului Urbanistic General al satului Leușeni, se va examina teritoriul administrativ al localității.
16.11.22 17:00
The history of the auction
View auction
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Active".
Clarifications