+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 20.09.2022 16:10
to 30.09.2022 10:00
5 days left
2
Bidding period
with 30.09.2022 10:00
to 10.10.2022 13:00
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Enquiry period
Estimated value without VAT 850 000 MDL
Period of clarifications: 20 Sep 2022, 16:10 - 30 Sep 2022, 10:00
Submission of proposals: 30 Sep 2022, 10:00 - 10 Oct 2022, 13:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Subscribe
Reconstrucția Punctului Termic Central 5082 din str. Mitropolit Bănulescu Bodoni 11/1 (Repetat)
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD-2024, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Tudor Vladimirescu, 6
Web site
---
The contact person
Full name
Oxana Tcacenco
Contact phone
022-385-499
Fax
---
Purchase data
Date created
20 Sep 2022, 16:10
Date modified
22 Sep 2022, 13:52
Achizitii.md ID
21064113
CPV
45300000-0 - Lucrări de instalaţii pentru clădiri
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The lowest price
Funding sources
Documents of the procurement procedure
anexa nr 14 decl. priv. dotari utilaj.docx
Bidding Documents
-
20.09.22 16:10
anexa nr 22 aviz de particip. la licit. de lucrari.docx
Bidding Documents
-
20.09.22 16:10
anexa nr 10 garanția de bună execuție.docx
Bidding Documents
-
20.09.22 16:10
calcul din ordinul nr 190 din 31.12.2021.docx
Bidding Documents
-
20.09.22 16:10
anexa nr 12 decl. privind experienta.docx
Bidding Documents
-
20.09.22 16:10
anexa nr 13 decl. priv. princip. lucrari similare.docx
Bidding Documents
-
20.09.22 16:10
duae.doc
Bidding Documents
-
20.09.22 16:10
anexa nr 2 103_20-c.pdf anexa nr 2 103_20-c.pdf
Bidding Documents
-
20.09.22 16:10
anexa nr 9 scrisoare de garantie bancara.docx
Bidding Documents
-
20.09.22 16:10
anexa nr 15 decl. priv. personal specializat.docx
Bidding Documents
-
20.09.22 16:10
anexa nr 11 grafic. de execut. docum. proiect.docx
Bidding Documents
-
20.09.22 16:10
anunt de participare.docx
Bidding Documents
-
20.09.22 16:10
oferta f3.1.docx
Bidding Documents
-
20.09.22 16:10
anexa nr 7 cerere de participare.docx
Bidding Documents
-
20.09.22 16:10
anexa nr 16 lista subcontractantilor.docx
Bidding Documents
-
20.09.22 16:10
cs 159-22 b. bodoni.docx
Bidding Documents
-
20.09.22 16:10
anexa nr 8 declar. priv. valabilitatea ofertei.docx
Bidding Documents
-
20.09.22 16:10
Lucrări de reconstrucția Punctului Termic Central 5082 din str. Mitropolit Bănulescu Bodoni 11/1.(Repetat)
Date:
22 Sep 2022, 13:52
Question's name:
Clarificari salariului mediu pe oră 22/09/2022
Question:
Ne referim la pct. 13 din tabelul din pct. 17 din anuntul de participare privind Reconstrucția Punctului Termic Central 5082 din str. Mitropolit Bănulescu Bodoni 11/1 (Repetat), care obligă ofertantul (sub sancțiunea discalificării de la procedura de achizitie) la intocmirea devizului de cheltuieli să respecte prevederile CP L. 01.02:2012. Conform CP L. 01.02:2012 – prin utimul amendament ”CP L.01.02:2012/А2:2022” au fost stabilită metoda de determina respectiv și valoarea salariului mediu pe oră in valoare de 84,97 MDL/oră. În acelasi timp la licitatia data este anexat si extrasul din Ordinul nr. 190 din 31.12.2021“Cu privire la determinarea valorii de deviz a lucrărilor efectuate de către antreprenori” emis de către “TERMOELECTRICA” S.A. unde in pct. 1.1 salariul mediu pe oră al muncitorilor – constructori este limitat la valoarea de 64,84 MDL/oră, in asa mod venind in contradictie cu prevederile CP L. 01.02:2012 - ultimul amendament aprobat şi pus în aplicare prin ordinul Ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale nr. 14 din 10.02.2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 45-52, art. 160), cu aplicare din 18.02.2022. Avînd în vedere că conform legislației in vigoare ordinile interne ale instituțiilor publice cat si a celor private nu pot veni în contradicție cu legislația in vigoare, precum și în scopul respectării prevederilor CP L. 01.02:2012, Vă rugăm să excludeți din documentele anexat la licitatie ducmentul cu denumirea ”Calculul acceptat de către Entitatea Contractantă la djudecarea contractului” extras din Ordinul nr. 190 din 31.12.2021“Cu privire la determinarea valorii de deviz a lucrărilor efectuate de către antreprenori” emis de către “TERMOELECTRICA” S.A – prin care se limitează cotele de cheltuieli exprimate in procente precum și se limitează valoarea salariului mediu pe oră al muncitorilor – constructori.
Answer (22 Sep 2022, 14:24):
Buna ziua, solicitam respectuos să Vă conformați cerințelor solicitate de către entitatea contractantă și Ordinului nr. 229 din 30.12.2019 cu privire la determinarea valorii de deviz a lucrărilor efectuate de către antreprenori (30.12.2019).
Date:
23 Sep 2022, 09:58
Question's name:
Clarificari salariului mediu pe oră 23/09/2022
Question:
Stimati Domni / Doamne, Ne referim la raspunsul dvs, prin care solicitati respectarea prevederilor ordinului nr. 229 din 30.12.2019 cu privire la determinarea valorii de deviz a lucrărilor efectuate de către antreprenori (30.12.2019) emis de către “TERMOELECTRICA” S.A aplicabil pentru anul 2020, care limitează salariului mediu pe oră pana la valoarea de 57,66 MDL/oră precum și alte cote de cheltuieli exprimate in procente. In acest context: 1. Vă informăm că prezentul ordin nu este atasat la documentatia de achizitie, precum și la fel ca și ordinul Nr. 190 din 31.12.2021 vine in contradictie cu prevederile CP L. 01.02:2012, respectiv nu este legală solicitara de al respecta la perfectarea documentației de ofertă. 2. Vă rugăm să excludeți obligativitatea aplicării în procedura de achiziție (prin platforma achiztii.md) a ordinelor interne ale Termoelectrica SA (cum ar fi Nr. 190 din 31.12.2021) referitoare la limitarea salariului mediu pe ora si cotele de cheltuieli care vin in contracdicție cu CP L.01.02:2012. 3. Acceptarea coeficienților și salariului mediu pe ora in valoarea stabilita de normative si legislatia in vigoare (CP L.01.02:2012, legea nr. 131 din 03.07.2015, legea Nr. 74 din 21.05.2020, și ordinul Ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale nr. 14 din 10.02.2022).
Answer (23 Sep 2022, 11:49):
Buna ziua! A fost comisă o eroare cu referire la Ordinul nr. 229 din 30.12.2019, respectiv solicităm respectuos să Vă conformați cerințelor solicitate de către entitatea contractantă și Ordinului nr. 190 din 31.12.2021.
Date:
23 Sep 2022, 13:40
Question's name:
Clarificari salariului mediu pe oră 23/09/2022
Question:
Stimati Domni / Doamne, Ne referim la raspunsul dvs din data de 23.09.2022, prin care se insista respectarea ordinelor interne a Termoelectrica SA si anume a ordinului nr. 190 din 31.12.2021 care contravine prevederilor CP L.01.02:2012. Considerăm cerințele date abizive, din următoarele considerente: 1. Contravine prevederilor CP L.01.02:2012 care expres valorile procentuale si cuantumul salariului mediu pe oră. 2. Având în vedere rata de inflație actuală, limitează antreprenorului în estimarii corecte a valorii salariului si posibilitatea angajarii resurselor umane calificate. Având în vedere cele menționate mai sus, Vă solicităm să excludeți, din cerințele licitației, obligativitatea respectării ordinului intern a Termoelectrica SA si anume a ordinului nr. 190 din 31.12.2021, de alt fel, ne rezervăm dreptul de a apela la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md.
Question's name
Question
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".