+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

Status Cancelled
Estimated value without VAT 1 000 MDL
Period of clarifications: 10 Aug 2022, 14:09 - 11 Aug 2022, 14:30
Submission of proposals: 11 Aug 2022, 14:30 - 15 Aug 2022, 14:30

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Autocolante rotunde cu logo „30 ani AGEPI” cu separare pe suport
Information about the cancellation
The reason of cancellation
Urmare examinării, comparării și evaluării ofertelor prezentate s-a constatat că:
1) Oferta prezentată de operatorul economic ”SIMBOL SOLUTIONS” SRL nu corespunde cerințelor de calificare, reieșind din faptul că nu au fost prezentate toate documentele solicitate prin Anunțul de participare. Astfel, în pachetul de documente lipsește Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de BPN. Specificațiile tehnice nu corespund: s-a solicitat hârtie autocolantă lucioasă sau mată, s-a prezentat peliculă autoadezivă orajet. Astfel, în temeiul art. 69 alin. (6) lit. a) și b) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, AGEPI nu acceptă și respinge oferta ”SIMBOL SOLUTIONS” SRL
2) Oferta prezentată de operatorul economic ”MILISER” SRL nu corespunde cerințelor de calificare, deoarece Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de BPN este expirat la 28.05.2022. Totodată, specificațiile tehnice corespund. Propunerea financiară se încadrează în valoarea planificată a achiziției (s-a planificat 1000 lei fără TVA; s-a prezentat oferta în valoare de 960,00 lei fără TVA). Astfel, în temeiul art. 17 alin. (5), art. 69 alin. (6) lit. a) și b) ale Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, AGEPI nu acceptă și respinge oferta ”MILISER” SRL, deoarece nu a prezentat Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de BPN, valabil la etapa derulării procedurii de achiziții publice.
3) Oferta prezentată de operatorul economic ”ORHIDCOLOR” SRL nu corespunde cerințelor de calificare, reieșind din faptul că nu au fost prezentate toate documentele solicitate prin Anunțul de participare. Din pachetul de documente lipsesc următoarele: Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de BPN; Certificatul de atribuire a contului bancar; Formularul ofertei (Formularul F 3.1). Astfel, în temeiul art. 69 alin. (6) lit. a) și b) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, AGEPI nu acceptă și respinge oferta ”ORHIDCOLOR” SRL.
În această ordine de idei, ținând cont de prevederile art. 71 alin. (1) lit. c) și d) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere faptul că toate ofertele depuse nu au întrunit condițiile de calificare prevăzute în documentația de atribuire, Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice în cadrul AGEPI, a decis anularea procedurii de achiziție de valoare mică repetate privind achiziționarea Publicațiilor tipografice: Autocolante rotunde cu logo „30 ani AGEPI” cu separare pe suport, Cod CPV22120000-7 cu ID nr. ocds-b3wdp1-MD-1660129607687 din 10.08.2022.
Date of cancellation
6 Sep 2022, 9:38
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD-2024, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Str. Andrei Doga, 24/1
Web site
---
The contact person
Full name
Vadim Ursu
Contact phone
022400642
Fax
---
Purchase data
Date created
10 Aug 2022, 14:09
Date modified
6 Sep 2022, 9:39
Achizitii.md ID
21061382
CPV
22120000-7 - Publicaţii
Type of procedure
Low cost purchase
Award criteria
The lowest price
Funding sources
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".