+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

Status Cancelled
Estimated value without VAT 3 600 000 MDL
Period of clarifications: 27 Jul 2022, 8:06 - 5 Aug 2022, 9:00
Submission of proposals: 5 Aug 2022, 9:00 - 18 Aug 2022, 9:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Lucrări de construire a rețelelor de canalizare menajeră din str. Romană între str. V.Lupu-I.Creangă și str. V.Alecsandri-Decebal, mun. Ungheni
Information about the cancellation
The reason of cancellation
Autoritatea contractantă anulează procedura conformitate cu art. 71, alin. (1), lit. g) al legii 131/2015
Date of cancellation
28 Jul 2022, 17:29
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
3600, MOLDOVA, Ungheni, locality, str. Națională nr. 7
Web site
---
The contact person
Full name
Tatiana Racovița
Contact phone
+37369729897
Fax
+37369729897
Purchase data
Date created
27 Jul 2022, 8:01
Date modified
28 Jul 2022, 17:29
Achizitii.md ID
21060654
CPV
45300000-0 - Lucrări de instalaţii pentru clădiri
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The lowest price
Funding sources
Date:
28 Jul 2022, 11:14
Question's name:
caietul de sarcini
Question:
In conformitate cu art. 37, Legea 131 si prevederile Documentatiei standart Anexa 23 (caietul de sarcini) sunteti obligati sa publicati F 1 desfasurata, unde o putem gasi publicata?
Date:
28 Jul 2022, 11:30
Question's name:
anuntul de participare
Question:
Depusd de c6tre operatorul economic la semnarea contractului, sub formd de scrisoare emisf, de cdtre o bancd comerciald sau se va reline din primul procesul-verbal semnat la executarea lucrdrilor. Garan[ia de bund execulie se va re{ine de cdtre autoritatea contractantd pind la recepfia finald a lucrdrilor. Cerinta data incalca prevederile HG 638 care spune pct. 155. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile de la data semnării procesului-verbal la terminarea lucrărilor., Veti insista pe receptia finala sau va conformati? Tot aici va cerem sa explicati din ce considerente garantia de buna executie se va retine pe contul dtre dar nu asa cum prevede pct. 153. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din: 1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți; Se creaza impresia ca acasta cerinta vine sa limiteze numarul ofertantilor, o modificati sau sa mergem pe calea contestatiilor?
Answer (28 Jul 2022, 12:14):
Bună ziua, conform pct. 152 al HG 638/2020, garanția de bună execuție a contractului este valabilă pînă la expirarea contractului. Iar conform pct. 153 al HG 638/2020, garanția poate fi constiuită din: 1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți; 2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintate; 3) transfer pe contul autorității contractate. Cerința dată nu limitează nici într-un fel numărul ofertanților, garanția de bună execuție va fi emisă sub formă de scrisoare emisă de către bancă comercială sau se va reține din procesul verbal semnat la executarea lucrărilor, în dependență cum se va agrea la semnarea contractului de către ambele părți semnatare.
Date:
28 Jul 2022, 11:32
Question's name:
anuntul de participare
Question:
Garantia de buna executie ; Depusa de catre operatorul economic la semnarea contractului, sub forma de scrisoare emisa, de catre o banca comerciala sau se va retine din primul procesul-verbal semnat la executarea lucrdrilor. Garan[ia de bund execulie se va retine de catre autoritatea contractanta pina la recepfia finala a lucrdrilor. Cerinta data incalca prevederile HG 638 care spune pct. 155. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile de la data semnării procesului-verbal la terminarea lucrărilor., Veti insista pe receptia finala sau va conformati? Tot aici va cerem sa explicati din ce considerente garantia de buna executie se va retine pe contul dtre dar nu asa cum prevede pct. 153. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din: 1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți; Se creaza impresia ca acasta cerinta vine sa limiteze numarul ofertantilor, o modificati sau sa mergem pe calea contestatiilor?
Answer (28 Jul 2022, 12:15):
Bună ziua, conform pct. 152 al HG 638/2020, garanția de bună execuție a contractului este valabilă pînă la expirarea contractului. Iar conform pct. 153 al HG 638/2020, garanția poate fi constiuită din: 1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți; 2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintate; 3) transfer pe contul autorității contractate. Cerința dată nu limitează nici într-un fel numărul ofertanților, garanția de bună execuție va fi emisă sub formă de scrisoare emisă de către bancă comercială sau se va reține din procesul verbal semnat la executarea lucrărilor, în dependență cum se va agrea la semnarea contractului de către ambele părți semnatare.
Date:
28 Jul 2022, 12:22
Question's name:
anuntul de participare
Question:
, în dependență cum se va agrea la semnarea contractului de către ambele părți semnatare. acasta prevedere e vaga si poate fi interpretata la bunul plac, deci reiteram se va accepta si modalitate de retineri succesive cu depunerea sumelor retinute pe un cont bancar deschis la o banca agreata de ambele parti asa cum prevede pct 153 aliniatul 1? Precizam modul de retinere din primul proces verbal a sumei integral si depozitarea ei pe contul dtre nu elt ceva decit o constringere.
Answer (28 Jul 2022, 13:14):
Stimate operator economic, autoritatea contractantă respectă prevederile legale ale achizițiilor publice, deja cît este de vagă nu putem să ne expunem. Nu am menționat în documentație că garanția se depozitează pe contul autorității contractante, doar s-a menționat că se va reține din procesel verbale. Conform prevederilor HG 638/2020, Autoritatea contractantă va accepta toate cele 3 modalități de reținere ale pct. 153
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".