+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 14.07.2022 12:03
to 04.08.2022 10:52
2
Bidding period
with 04.08.2022 10:52
to 16.08.2022 10:52
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Evaluation
Estimated value without VAT 11 206 517 MDL
Period of clarifications: 14 Jul 2022, 12:03 - 4 Aug 2022, 10:52
Submission of proposals: 4 Aug 2022, 10:52 - 16 Aug 2022, 10:52

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Construcția rețelelor de canalizare în municipiul Hîncești (conform caietului de sarcini)
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD-3401, MOLDOVA, Hînceşti, mun.Hînceşti (r-l Hînceşti), or. Hincesti. str. Mihalcea Hincu,132
Web site
---
The contact person
Full name
Tonu Olesea
Contact phone
026924198
Fax
---
Purchase data
Date created
14 Jul 2022, 12:03
Date modified
2 Aug 2022, 10:52
Achizitii.md ID
21059996
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The lowest price
Funding sources
Documents of the procurement procedure
anunț de participare.semnat.pdf anunț de participare.semnat.pdf
Bidding Documents
-ANUNȚ DE PARTICIPARE
14.07.22 12:03
documentatia standard.semnat.pdf documentatia standard.semnat.pdf
Bidding Documents
-DOCUMENTAȚIA STANDARD
14.07.22 12:03
caiet de sarcini.semnat.pdf caiet de sarcini.semnat.pdf
Bidding Documents
-CAIET DE SARCINI
14.07.22 12:03
duae.semnat.pdf duae.semnat.pdf
Bidding Documents
-DUAE
14.07.22 12:03
documentatia standard (corectat 16.07.2022).docx
Bidding Documents
-Documentația standard (corectat termenul de executie)
16.07.22 13:17
răspuns la întrebare din 20 iul 2022, ora 18.01 pregatire oferta.docx
Bidding Documents
-CLARIFICARE
20.07.22 22:21
f 1a desfășurată.semnat.pdf f 1a desfășurată.semnat.pdf
Bidding Documents
-F1 Desfășurată
2.08.22 10:41
f 1a desfășurată.semnat.pdf f 1a desfășurată.semnat.pdf
Bidding Documents
-F 1 desfășurată
2.08.22 10:52
Date:
14 Jul 2022, 12:39
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Caietul de sarcini contine schimbari fata de cel ce a fost publicat la procedura precedenta care a fost anulata?
Answer (14 Jul 2022, 15:30):
da
Date:
14 Jul 2022, 13:41
Question's name:
caiet de sarcini
Question:
pozitiile cu codurile DA12B cum procedam cu pietrisul? punem coeficient k=0,5 la pietris sau la pret?
Answer (15 Jul 2022, 08:47):
Doar la pietriș.
Date:
14 Jul 2022, 14:10
Question's name:
caiet de sarcini
Question:
pentru pozitiile cu codurile AcF03A umplutura cu nisip local, cum de inteles cuvintul local? Nisipul va fi din partea autoritatii contractante, si resursa nisip trebuie de pus cu pretul zero? Va rugam sa explicati
Answer (15 Jul 2022, 08:49):
Conform normelor tehnice se poate de astupat cu pamânt moale fără bulgări și pietre. Deaceea se permite și nisip din cariera locală, adică cu un pret mai redus. (Se poate de calculat încărcarea și descărcarea la 5.0 km ). Dar această condiție nu este obligatorie.
Date:
14 Jul 2022, 15:43
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
poz.182 cod pozitie DA12B aici in general scriti ca trebuie sa aplicam k=0,5 la toate materialele? cum procedam?
Answer (15 Jul 2022, 08:50):
Doar la pietriș.
Date:
14 Jul 2022, 16:25
Question's name:
caiet de sarcini
Question:
deviz 10-1 poz.8 sapatura mecanica nisip local este de 227m3, dar poz.12 imprastierea cu lopata se face numai la 2,27m3 , cum de inteles ?
Answer (15 Jul 2022, 08:51):
Ramân aceste volume luând in considerare că este și poz. 18.
Date:
14 Jul 2022, 16:28
Question's name:
Perioada de execuție
Question:
Conform pct. 12 din anunțul de participare, perioada de execuție, solicitați ca lucrările să fie executate în termen de 24 luni, pe când în modelul contractului din documentația standard la pct. 2.1 Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 12 luni. Totuși care-i terminul de execuție?
Answer (15 Jul 2022, 08:53):
Corect 24 luni. Documentația standard va fi corectată ( la pct. 2.1- 24 luni)
Date:
14 Jul 2022, 16:30
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Vă rugăm să publicați Forma 1 desfășurată
Answer (15 Jul 2022, 12:14):
Da, pregatim F1 si o vom publica!
Date:
14 Jul 2022, 18:07
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Conform documentatiei standart aveti obligatiuniea sa publicati F 1 desfasurata, dar nu o faceti, aveti explicație? Publicati F 1 desfasurata si intrebarile si clarificarile decad de la sine.
Answer (15 Jul 2022, 12:15):
Da, pregatim F1 si o vom publica!!
Date:
15 Jul 2022, 13:55
Question's name:
Deviz 10-1, pozitia 61
Question:
Simbolul norma AcA04C este prevazut pentru montarea in pamant a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm. D-stre cereti montarea conductelor cu diametrul 325 mm ! Tindem sa credem ca sa gresit norma de consum pentru montarea tevii cu diametrul de 325 mm, iar in loc de AcA04C, ar fi AcA04D norma ce prevede montarea conductelor cu diametrul de 300-350 mm ! Rugam sa concretiza-ti acest aspect ...
Answer (16 Jul 2022, 13:14):
Întradevăr, este o eroare în devizul 10-1, poz. 60- utilizați norma Ac 04D
Date:
15 Jul 2022, 15:16
Question's name:
Deviz 10-1, pozitia 15
Question:
Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 50% petris existent. Se mentioneaza 50 % din piatra existenta. Simbolul norma DA12B, prevede ca resurse 2 tipuri de piatra si anume: piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm si piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm . Specificati va rog ce tip de piatra este existenta ?
Answer (16 Jul 2022, 13:15):
50% la ambele feluri de pietriș (doar resursul pietriș)
Date:
17 Jul 2022, 19:31
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
Ati promis F 1 desfasurata dar ati publicat documentatia standart, ce sa intelegem?
Answer (20 Jul 2022, 01:05):
O pregatim, unii proiectanti o considera proprietate intelectuala si nu o prezinta, dar in citeva zile o publicam.
Date:
18 Jul 2022, 14:10
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
sa exclus transformatorul din caietul de sarcini sau este o eroare?
Answer (20 Jul 2022, 01:06):
Este la st. de pompare Dumbrava dev. 4-2-1 pozitiile 48 si 70
Date:
18 Jul 2022, 14:55
Question's name:
caiet de sarcini
Question:
Stația de pompare Serghei Lazo Deviz-oferta № 10-2-7 Lucrări de construcții - Amenajarea poz23 beton B20 sau B15? sau sa alegem care ne place mai mult
Answer (20 Jul 2022, 11:21):
бетон C20/25W4F100)
Date:
18 Jul 2022, 15:17
Question's name:
Deviz 5-2, pozitia 13
Question:
Diametrul conductei din otel ?
Answer (20 Jul 2022, 01:07):
325*6mm
Date:
18 Jul 2022, 15:28
Question's name:
Deviz 5-2
Question:
Pozitia 40, acelas lucru..... diametrul ? Pozitia 37,38 ce SN, presiunea ?
Answer (20 Jul 2022, 01:08):
Poz. 38 SN4 SDR41; Poz 40 tiava de otel 325*4.0mm
Date:
19 Jul 2022, 18:16
Question's name:
Pregatire oferte
Question:
Conform MINISTERUL FINANȚELOR ORDIN Nr. 69 din 07-05-2021 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări Publicat : 18-06-2021 în Monitorul Oficial Nr. 147-151 art. 658 Pregătirea/Elaborarea ofertelor 51. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta. 52. Oferta cuprinde următoarele formulare: 1) Propunerea tehnică; 2) Propunerea financiară; 3) DUAE; 4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9). putem prezenta oferta conform ordin mentionat, celelalte documente sa le prezentam la solicitarea autoritaii contractante pina la atribuire contract, daca nu care ar fi motivul?
Answer (20 Jul 2022, 01:43):
Conform art. 17. alin (1) din LP 131/2015 ”Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziţie publică, operatorul economic va prezenta documentele eliberate de autorităţile competente stabilite de autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziţie publică. În funcţie de obiectul achiziției publice, în sensul art. 1, şi de tipul procedurii alese conform art. 46 alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare și selecție, precum şi documentele-suport, prevăzute de legislaţia în vigoare, necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici. (4) În cazul în care informațiile sau documentele prezentate de către ofertant/candidat sînt incomplete sau eronate, autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului în cauză să suplimenteze, să clarifice sau să completeze informațiile sau documentele corespunzătoare, respectînd principiul transparenței și cel al tratamentului egal.” SUPLIMENTAR În conformitate cu art. 40 alin (1)din LP 131/2015 ” Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în documentaţia de atribuire orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.” La caz, operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică prezintă oferta conform cerințelor indicate de autoritatea contractantă în anunțul de participare. Conform anunțului de participare odată cu oferta operatorii economici obligatoriu vor prezenta și celelalte documente-suport pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor/criteriilor de calificare.
Date:
20 Jul 2022, 08:55
Question's name:
Pregatire oferte
Question:
ati facut trimitere la art.17 alin (1) din LP 131/2015 si art.40 alin (1)din LP 131/2015, nu puteti face diferenta dintre procedura de atribuire si depunere oferta? Capitolul IV DATE DE CALIFICARE ȘI CRITERII DE ATRIBUIRE Articolul 17. Datele de calificare ale operatorilor economici (1) Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziţie publică, operatorul economic va prezenta documentele eliberate de autorităţile competente stabilite de autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziţie publică. În funcţie de obiectul achiziției publice, în sensul art. 1, şi de tipul procedurii alese conform art. 46 alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare și selecție, precum şi documentele-suport, prevăzute de legislaţia în vigoare, necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici. (2) Autoritatea contractantă va lua în considerare dreptul operatorului economic la protecţia proprietăţii lui intelectuale şi a secretului comercial. (3) Autoritatea contractantă evaluează datele de calificare ale operatorului economic conform modului și criteriilor expuse în documentația de atribuire. (4) În cazul în care informațiile sau documentele prezentate de către ofertant/candidat sînt incomplete sau eronate, autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului în cauză să suplimenteze, să clarifice sau să completeze informațiile sau documentele corespunzătoare, respectînd principiul transparenței și cel al tratamentului egal. (5) Ofertantul/candidatul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta (minimum 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, minimum o zi lucrătoare). Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura, în orice situaţie, un termen rezonabil în funcţie de complexitatea solicitării de prezentare, suplimentare, clarificare și/sau completare. (6) Autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să prezinte documente doveditoare şi, în cazul în care apar incertitudini cu privire la eligibilitatea acestuia, poate solicita cooperarea şi informaţiile necesare de la autorităţile competente, inclusiv din străinătate. cu ce drept cereti publicarea pe platforma a certificatului de atestare tehnico profesionala a dirigintelui de santir? va publicam si buletinele de identitate ?
Answer (20 Jul 2022, 12:40):
1. Conform art. 35 alin (1) din L.P. 131/2015 (1) ”Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire”, dvs însă, puneți întrebări cu scopul nu de a clarifica, dar de a vă afirma.... 2. În temeiul art, 22, alin (3) L.P. 131/2015, pct. 13 , 17, pct 38, pct. 40, pct. 42, pct 43 din H.G. 638/2020, în conformitate cu pct. 3, pct. 26, pct. 27,pct 38 din DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări aprobată prin Ordinul nr. 69 din 07.05.2021. 3. Buletinul de identitate se va prezenta de către administratorul/persoana imputernicită a operatorului economic a cărui ofertă a fost desemnată cîştigătoare, la momentul semnării contractului.
Date:
20 Jul 2022, 10:49
Question's name:
Deviz 10-2-6
Question:
Pozitia 9 - DE10A - Borduri prefabricate din beton, rutiere 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.BP 100x30x15. La aceasta pozitie se ea in calcul betonul ca resurs ?
Answer (20 Jul 2022, 22:27):
Din practica da. Betonul dat pentru informatie se ea in calcul ca resurs
Date:
20 Jul 2022, 17:48
Question's name:
Răspuns (20 iul 2022, 12:40):
Question:
realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2 nu intelegem ce vreti sa spuneti cu asta?
Answer (20 Jul 2022, 21:30):
Corect este : pct 8 din anexa nr.2
Date:
20 Jul 2022, 17:50
Question's name:
Pregatire oferta
Question:
realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2 prezentam raporturile financiare pentru ultimii 10 ani?
Answer (20 Jul 2022, 21:31):
ultimii 3 ani
Date:
20 Jul 2022, 17:51
Question's name:
Pregatire oferta
Question:
situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară. ultimii 10 ani?
Answer (20 Jul 2022, 21:31):
ultimii 3 ani
Date:
20 Jul 2022, 18:01
Question's name:
Pregatire oferta
Question:
O declaraţie referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani, neprezentarea acestei declaratii va servi motiv de descalificare a ofertantului?
Answer (20 Jul 2022, 21:21):
nu
Date:
20 Jul 2022, 19:42
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Ati promis F 1 desfasurata, o mai asteptam sau gata ?
Answer (20 Jul 2022, 21:37):
Neapărat va fi publicată până la finalizarea etapei/perioadei de actualizare, iar termenul de depunere a clarificarilor și de depunere a ofertelor va fi prelungit conform legislației.
Date:
21 Jul 2022, 09:00
Question's name:
Deviz 10-2-6 Întrebare: Pozitia 9 - DE10A - Borduri prefabricate din beton, rutiere 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.BP 100x30x15. La aceasta pozitie se ea in calcul betonul ca resurs ? Răspuns (20 iul 2022, 22:27): Din practica da. Betonul dat pentru informatie se ea in calcul ca resurs
Question:
Pai din practica se specifica in descriere acest lucru, cum ati mentionat si tipul borduri. Fiindca conform actelor normative consumul de beton, dat în paranteze ca (pt informatie) nu intră efectiv în consumul de resurse din articol şi are numai rolul de a arata cit beton s-a luat în calcul la determinarea consumului efectiv pe componente, exceptie fiind modificarile facute de AC...! Respectiv, daca este necesar si trebuie luat in calcul va rugam sa mentionati marca betonului ?
Answer (22 Jul 2022, 11:26):
C12/15
Date:
21 Jul 2022, 10:27
Question's name:
caiet de sarcini
Question:
SP Serghei Lazo deviz 10-2-3 TH pozitia 36 ce diametru/?
Answer (22 Jul 2022, 11:26):
la aceasta pozitie este - Автоматический воздушник АЕ 16 3/4
Date:
21 Jul 2022, 13:41
Question's name:
caiet de sarcini
Question:
Ati promis F 1 desfasurata, o mai asteptam sau gata ? Răspuns (20 iul 2022, 21:37): Neapărat va fi publicată până la finalizarea etapei/perioadei de actualizare, iar termenul de depunere a clarificarilor și de depunere a ofertelor va fi prelungit conform legislației. Stimata AC azi ati publicat F5 dar urma sa publicati F1 desfasurata, va invederem ca F1 desfasurata nu e si F5 in F1 desfasurata se indica necesarul pe fiecare pozitie si materialele ce revin in F5 vine doar pe unitate.
Answer (23 Jul 2022, 12:52):
Este publicata
Date:
21 Jul 2022, 13:59
Question's name:
caiet de sarcini
Question:
la devizul SP Dumbrava sistematizarea pe verticala, cantitatile pentru pozitii sunt corecte?
Answer (23 Jul 2022, 12:52):
Da, sint corecte.
Date:
23 Jul 2022, 16:28
Question's name:
Caietul de sarcini a
Question:
Ati publicat F 5 si o numiti forma 1 desfasurata. Cerem forma uni desfasurata une sunt volumurkle solicitate cit si resursele . Deci nu refera uni me cub de beton ci cit beton si resursele pentru volumul solicits, ar fi ca forma 7 desfasurata doar ca fara preturi. Generati F 7 apoi in word scoateți preturile asta si va fi forma unu desfasurata.
Answer (24 Jul 2022, 00:10):
Extras din documentul normative CP L 01.01.2012 8. Întocmirea decontărilor pentru lucrările de antrepriză executate: Formular nr. 1 Lista cu cantităţile de lucrări Formular nr. 1A Deviz-ofertă Formular nr. 3 Deviz local de resurse Formular nr. 3 Deviz local de resurse Formular nr. 5 Catalog de preţuri unitare pentru obiectul Formular nr. 7 Deviz local Formular nr. 8 Deviz pe obiect Formular nr. 9 Deviz general Formular nr. 10 Centralizator de cheltuieli
Date:
24 Jul 2022, 16:04
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Anexa 23 din documentatia standart publicată de Dtre:Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz). Legea 131, Articolul 37. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor     (1) Specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă şi completă a obiectului achiziţiei, astfel încît fiecare cerinţă şi criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite. Nu poate un cod practic CPL, sa fie mai sus ca Legea, ordinul 69 este din 2021 deci guvernează licitatia in cauza. Nu catati motive, gasiti posibilitati.
Answer (24 Jul 2022, 22:51):
Acest document nu este obligatoriu normativ si proiectantii nu-l elibereaza. Fiind voluminous il pregatim noi si va fi publicat.
Date:
25 Jul 2022, 10:39
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
str.Calinescu, str. Florilor, poz 15 a-ti specificat nisip local, rezulta ca in resurse nisip nu va fi?
Answer (26 Jul 2022, 13:55):
Nisip local inseamna ca se poate de pus nisip cu un pret mai mic care ar contine doar incarcarea si transportarea la 3.0kmDar nu este obligatoriu se poate si nisip de cariera(Cobusca)
Date:
25 Jul 2022, 11:41
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
str.Calinescu, str. Florilor, poz 56 a-ti solicitat scara cu vang 5.17 kg/buc2kg, mai exact 5,17 kg /buc este norma da 2 kg ce este?
Answer (26 Jul 2022, 13:57):
Gresala de tipar, omiteti
Date:
25 Jul 2022, 13:24
Question's name:
Deviz 10-3-22, pozitia 20,56,90,119,152,191
Question:
In descriere pozitiilor se solicita 5.17 kg/buc, daca se ne uitam in F5 a AC la norma resursului -Scara cu vanguri din otel- este aplicata norma de 18.64 ceia ce automat se calculeaza un volum mai mare. Care este totusi norma la acest resurs ? Sau mai corect volumul total de scari la pozitiile specificate ?
Answer (26 Jul 2022, 13:58):
Norma este 5.17kg la camin. Nu in toate caminele vom pune scara, doar in unele mai adinci. Am calculat o norma medie. Se vor monta scariu in limitele normei date de 5.17kg/buc.
Date:
25 Jul 2022, 14:32
Question's name:
Deviz 10-1
Question:
Caiet de sarcini poz 21 (AcA04D)-30 , forma unu cu resurse.semnat.pdf in forma unu nu se regaseste ne orientam dupa caietul de sarcini?
Answer (26 Jul 2022, 14:00):
Ne orientam dupa caietul de sarcini, care este prioritar
Date:
25 Jul 2022, 14:36
Question's name:
Deviz 10-1
Question:
Caiet de sarcini poz 24(AcE10A1) 18buc se da scara cu vang 5.17 kg/buc insa in forma unu cu resurse.semnat.pdf nu se regaste scara cu vang, aceasta resursa nu o vom folosi?
Answer (26 Jul 2022, 14:00):
Trebuie de pus 5.17kg/camin cum este indicat.(Este o norma calculata medie)
Date:
25 Jul 2022, 15:41
Question's name:
Deviz 2-2, pozitia 59,60
Question:
Tipul capacului va rog ?
Answer (26 Jul 2022, 14:01):
Capac de otel cu rama D900 si D600 confectionat de antreprenor
Date:
26 Jul 2022, 09:37
Question's name:
Deviz 10-1
Question:
Poz 65 caiet de sarcini se da racord compresiune .....poz 64 forma 1 teu, ne orientam dupa f1 publicata sau caietul de sarcini? si F1 e pur informativa
Answer (26 Jul 2022, 23:36):
Ne orientam dupa caet de sarcini
Date:
26 Jul 2022, 10:05
Question's name:
Deviz 10-3-22, pozitia 29
Question:
In F1 la resurse norma a ramas dar textul nui aceste materiale urmeaza sa le excludem?
Answer (26 Jul 2022, 23:38):
In Fi desf. este o eroare de programa de utilizat normele din poz.30 deosebirea este doar in tipul capacului.
Date:
26 Jul 2022, 10:10
Question's name:
Deviz 10-3-22, pozitia 31
Question:
In descrie pozitie se da beton C8/10 dar in F1 caramizi si cherestea, cum sa intelegem?
Answer (26 Jul 2022, 23:40):
Prioritar Caietul de sarcini la aceasta pozitie urmatoarele resurse 7123010010200 Betonist h-om 3,4500 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,4000 2663102100000 Beton m3 1,0250 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,1000 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,6000 3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,2500
Date:
26 Jul 2022, 10:17
Question's name:
Deviz 10-3-22, pozitia 68
Question:
In descrie pozitie se da beton C8/10 dar in F1 caramizi, ?
Answer (26 Jul 2022, 23:42):
Prioritar Caietul de sarcini la aceasta pozitie urmatoarele resurse 7123010010200 Betonist h-om 3,4500 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,4000 2663102100000 Beton m3 1,0250 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,1000 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,6000 3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,2500
Date:
26 Jul 2022, 10:23
Question's name:
Deviz 10-3-22, pozitia 96
Question:
In F1 la resurse norma a ramas dar textul nui aceste materiale urmeaza sa le excludem?
Answer (26 Jul 2022, 23:45):
Nu, prioritar este caietul de sarcini. Resursele ca in poz 97 diferenta este in tipul capacului.
Date:
26 Jul 2022, 11:48
Question's name:
Deviz 10-2-2
Question:
Poz.64, a-ti mentionat Линокром - 2 слоя, unde este coeficientul?
Answer (26 Jul 2022, 23:43):
in norme (2.5m2/m2)
Date:
27 Jul 2022, 08:19
Question's name:
Deviz 10-2-2
Question:
Poz 44, 45, 46 mortar pentru inf aceasta resursa ramine? daca da atunci specificati marca mortar
Answer (2 Aug 2022, 10:28):
Mortar M100
Date:
27 Jul 2022, 08:25
Question's name:
Deviz 10-2-2
Question:
poz 63, nisipul si cimentul se exclud?
Answer (28 Jul 2022, 21:24):
Mortar ciment M100 0.03m3/m2. Nisipul si cimentul se exclud.
Date:
27 Jul 2022, 08:28
Question's name:
Deviz 10-2-2
Question:
poz 64 conform F1 resursa arzator cu flacara se exclude, o excludem?
Answer (28 Jul 2022, 21:25):
da
Date:
27 Jul 2022, 08:42
Question's name:
Deviz
Question:
Deviz 10-3-22 poz 96 in F1 normele la resurse si codul este iar textul nu, Răspuns (26 iul 2022, 23:45): ne orientam dupa caiet de sarcini si aceste resurse ramin, dar sunt poz ca spre exemplu poz 17 , 86,87 etc unde din norme se sterge un resurs cu totul (conform F1), noi facem la fel?
Answer (28 Jul 2022, 21:27):
Poz. 29 resursele lipsa ciment (6.47), apa 0.007) programa le-a calculat dar nu le-a scris. Poz 17,86 ,87 si alte unde se monteaza mansoane cu D325 si 377 resursele prezentate in f1 pentru mansoane sunt in deajuns.
Date:
2 Aug 2022, 10:48
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Formularul desfasurat F5, este obligatoriu modificam stergem/adaugam resurse dupa aceasta forma, sau este un document pur informativ?
Answer (2 Aug 2022, 10:54):
Formularul desfasurat F5 a fost înlocuit cu F 1 desfasutrat
Date:
2 Aug 2022, 11:15
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Ati publicat F1 desfasurat 02.08.2022 , dar ati analizat ceea ce ati publicat? Deviz 10-1-22 Retele str.S.Lazo unde este pozitia AcA04D Manson 325*4 30m? el trebuie sa coincida cu caietul de sarcini publicat 14.07.2022, sau iarasi se fac modificari>? dupa care document sa ne conducem?
Answer (3 Aug 2022, 08:57):
Ca in caietul de sarcini
Date:
2 Aug 2022, 16:13
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
deviz 10-1-22 in caietul de sarcini poz 40 CA03F -1,8m3 beton -este o pozitiie, in formularul F1 sunt doua pozitii de CA03F (poz.39 si 40) cu aceeasi cantitate de 1,8m3, Unde-i corect ? De care document ne conducem ?
Answer (3 Aug 2022, 13:52):
caietul de sarcini
Date:
3 Aug 2022, 08:53
Question's name:
caiet de sarcini
Question:
Statia de pompare Dumbrava sistematizarea pe verticala Cantitatile pentru aceste lucrari sunt corecte? precizam ca unitatea de masura este 100m3
Answer (3 Aug 2022, 13:53):
Corect, acolo este o damba care astupa canalizarea ce este prea la suprafata. Pe noi la fel ne-a mirat acest volum, pentru ce am invitat proiectantul sa ne clarifice.
Date:
3 Aug 2022, 09:15
Question's name:
caiet de sarcini
Question:
statia de pompare Dumbrava nu are lucrari de amenajare|?
Answer (3 Aug 2022, 13:54):
tot ce este in caietul de sarcini
Date:
3 Aug 2022, 09:17
Question's name:
caiet de sarcini
Question:
Răspuns (3 aug 2022, 08:57): Ca in caietul de sarcini va rog sa indicati dupa care document sa ne conducem cel publicat 14.07.2022 sau 02.08.2022, ca sa evitam contestatiile ulterior
Answer (3 Aug 2022, 13:56):
Forma unu desfasurata este un document orientativ si initial nu era clar ce formular trebue Dupa clarificari s-a stability ca se utilizeaza F1A emis de Win Cmeta Neo fara sume. Asa am si procedat, dar in orice caz documentul de baza este caietul de sarcini publicat ultimul.
Date:
3 Aug 2022, 14:16
Question's name:
caiet de sarcini
Question:
Răspuns (3 aug 2022, 13:56): Inca odata intreb dupa care document ne conducem, cel publicat 14.07.2022 sau 02.08.2022 penru ca difera scriti data, raspunsurile care le dati nu sunt clare cum poate fi forma unu desfasurata un document orientativ, si totodata de baza? deoarece el a fost publicat ultimul
Answer (4 Aug 2022, 09:02):
Caietul de sarcini din 14.07.2022
Date:
4 Aug 2022, 08:56
Question's name:
caiet de sarcini
Question:
deviz 05-1 sector 5 poz15 prevede scara 93,2 kg. O scara cintareste 93,2 kg ? In alte devize scara este prevazuta 5,17 kg/ buc. Conform formularului F1 publicat de dvs, daca calculam, o scara cintareste 18,64 kg. Puteti raspunde concret de ce sa ne conducem: de caietul de sarcini publicat pe 14.07.22 sau de formularul nr. 1 desfasurat ?
Answer (4 Aug 2022, 09:29):
5.17kg/camin este o norma calculata medie pe obiect.Folositi 5.17kg/buc.
Date:
4 Aug 2022, 09:14
Question's name:
caiet de sarcini
Question:
Ce fel de F1(desfasurat) ati incarcat nu coincide nici nr devizelor, nici cantitati....? S-a incarcat cum s-ar spune... sa fie ....sa nu spuneti ca nu l-ati incarcat ...! Faceti va rugam modificarile de rigoare si incarcati F1(desfasurata) in format corect
Answer (4 Aug 2022, 09:37):
Forma este orientativa, dar OK facem corectarile necesare.
Date:
4 Aug 2022, 09:37
Question's name:
caiet de sarcini
Question:
Deviz 10-1, pozitia 15 - in descrierea pozitiei se mentioneaza piatra 50 %, dar daca sa ne uitam in F1(desfasurat) este aplicat k-0.5 la materiale (ceia ce intra si apa ). Specificati va rog se aplica K-0.5 la materiale ....sau totusi se va folosi doar 50 % din piatra ?
Answer (4 Aug 2022, 09:55):
Doar la pietris
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".