+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 06.05.2022 15:19
to 10.05.2022 10:00
2
Bidding period
with 10.05.2022 10:00
to 13.05.2022 10:00
3
Auction

4
Evaluation
5
Bids have been evaluated
Status Bids have been evaluated
Estimated value without VAT 22 050 MDL
Period of clarifications: 6 May 2022, 15:19 - 10 May 2022, 10:00
Submission of proposals: 10 May 2022, 10:00 - 13 May 2022, 10:00
Auction start date: will not be used

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

2.1. Carnete A5 personalizate.
Format: A5
Coperta: carton în 4 culori, hârtie cretată 350 gr/m2, laminare matt, Personalizată conform machetei AGEPI (4+0 culori);
Liniere foi: (celule) matematica
Tip de fixare: spirală orizontală
Bloc:40 foi, offset 80 gr/m2, 1+0 culori
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD-2024, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Str. Andrei Doga, 24/1
Web site
---
The contact person
Full name
Vadim Ursu
Contact phone
022400642
Purchase data
Date created
6 May 2022, 15:07
Date modified
6 May 2022, 15:19
Estimated value (without VAT)
22 050 MDL
Achizitii.md ID
21056154
Type of procedure
Low cost purchase
Award criteria
The lowest price
Delivery address
MD-2024, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Str. Andrei Doga, 24/1
Contract period
16 May 2022 15:10 - 30 Dec 2022 15:19
List of positions
1)
Title
Carnete A5 personalizate CPV: 22120000-7 - Publications
Quantity: 1500.0
Unit of measurement: Bucata
Documents of the procurement procedure
Lot documents
Qualification
Participant(s) name(s)
Normalized price
Status
1
Participant(s) name(s):

Miliser SRL

Normalized price: 16 980 MDL
Status: Winner
Reason: Referitor la MTender ID nr. ocds-b3wdp1-MD-1651838867349 din 06.05.2022, cu deschiderea ofertelor la 13.05.2022, ora 10:00. Stimați operatori economici! Prin prezenta, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) Vă mulțumește pentru participarea la concursul de valoare mică privind achiziționarea Carnetelor A5 personalizate, Cod CPV 22120000-7, Lot II lansat prin SIA RSAP MTender ID nr. ocds-b3wdp1-MD-1651838867349 din 06.05.2022, conform necesităţilor AGEPI pentru perioada bugetară 2022. Până la termenul limită – data 13.05.2022, ora 10:00, au fost depuse 5 (cinci) oferte de către de către următorii operatori economici: 1) ”MILISER” S.R.L. cu propunerea financiară în sumă de 16980,00 lei fără TVA; 2) SC ”BASTER MEDIA” S.R.L. cu propunerea financiară în sumă de 17850,00 lei fără TVA; 3) ”TIPOGRAFIA SIRIUS” S.R.L. cu propunerea financiară în sumă de 18720,00 lei fără TVA; 4) ”BAȘTINA RADOG” S.R.L. cu propunerea financiară în sumă de 20000,00 lei fără TVA; 5) ÎS F.E.P. ”TIPOGRAFIA CENTRALĂ cu propunerea financiară în sumă de 21375,00 lei fără TVA; Urmare examinării, comparării și evaluării ofertelor prezentate s-a constatat că acestea corespund tuturor cerințelor de calificare solicitate în Anunțul de participare, specificațiile tehnice corespund, toate documentele solicitate au fost prezentate. Ofertele se încadrează în valoarea estimată planificată a procedurii de achiziții pentru Lotul II - 22050,00 lei fără TVA. Astfel, în conformitate cu art. 69 alin. (2) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, urmare examinării și evaluării ofertelor prezentate în cadrul procedurii de achiziții de valoare mică privind achiziționarea Publicațiilor tipografice: Carnete A5 personalizate, Cod CPV 22120000-7, pentru Lotul II, lansat prin SIA RSAP sub nr. ocds-b3wdp1-MD-1651838867349 din 06.05.2022, Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice în cadrul AGEPI, în baza criteriului de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului, prețul cel mai scăzut și corespunderea specificațiilor tehnice, a decis atribuirea contractului de achiziție publică de valoare mică operatorului economic ”MILISER” S.R.L. cu propunerea financiară în cuantum de 16980,00 lei MD fără TVA/20376,00 lei MD cu TVA.
Qualification documents
Documents provided with the proposal
2
Participant(s) name(s):

"Baster-Media"

Normalized price: 17 850 MDL
Status: Cancelled
Reason: Other grounds for rejecting the offer
Qualification documents
Documents provided with the proposal
3
Participant(s) name(s):

Tipografia-Sirius SRL

Normalized price: 18 720 MDL
Status: Cancelled
Reason: Other grounds for rejecting the offer
Qualification documents
Documents provided with the proposal
4
Participant(s) name(s):

"Baștina-RADOG"

Normalized price: 20 000 MDL
Status: Cancelled
Reason: Other grounds for rejecting the offer
Qualification documents
Documents provided with the proposal
5
Participant(s) name(s):

IS FEP "Tipografia Centrala"

Normalized price: 21 375 MDL
Status: Cancelled
Reason: Other grounds for rejecting the offer
Qualification documents
Documents provided with the proposal
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Active".
Clarifications