+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 04.05.2022 13:28
to 05.05.2022 14:00
2
Bidding period
with 05.05.2022 14:00
to 10.05.2022 11:00
3
Auction

4
Evaluation
5
Bids have been evaluated
Status Bids have been evaluated
Estimated value without VAT 4 387 MDL
Period of clarifications: 4 May 2022, 13:28 - 5 May 2022, 14:00
Submission of proposals: 5 May 2022, 14:00 - 10 May 2022, 11:00
Auction start date: will not be used

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Lotul 2: APC RBC#43 sau baterii compatibile
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD-2024, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Str. Andrei Doga, 24/1
Web site
---
The contact person
Full name
Vadim Ursu
Contact phone
022400642
Purchase data
Date created
4 May 2022, 13:05
Date modified
4 May 2022, 13:28
Estimated value (without VAT)
4 387 MDL
Achizitii.md ID
21055956
Type of procedure
Low cost purchase
Award criteria
The lowest price
Delivery address
MD-2024, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Str. Andrei Doga, 24/1
Contract period
12 May 2022 13:19 - 30 Dec 2022 13:25
List of positions
1)
Title
Lotul 2: APC RBC#43 sau baterii compatibile CPV: 31440000-2 - Batteries
Quantity: 3.0
Unit of measurement: Bucata
Documents of the procurement procedure
Lot documents
Qualification
Participant(s) name(s)
Normalized price
Status
1
Participant(s) name(s):

BTS PRO

Normalized price: 4 332 MDL
Status: Winner
Reason: Stimate operator economic! Prin prezenta, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) Vă mulțumește pentru participarea la concursul de valoare mică privind achiziționarea APC Replacement Battery, pentru reţea locală, Cod CPV 31440000-2, conform necesităţilor AGEPI pentru perioada bugetară 2022. Până la termenul limită – data 10.05.2022, ora 11:00, a fost depusă o ofertă de către operatorul economic ”BTS PRO” S.R.L. cu propunerea financiară 23658,20 lei MD fără TVA. Urmare examinării și evaluării ofertei prezentate s-a constatat că aceasta corespunde tuturor cerințelor de calificare solicitate în Anunțul de participare, specificațiile tehnice corespund, toate documentele solicitate au fost prezentate. Oferta se încadrează în valoarea estimată planificată a procedurii de achiziții planificate pentru toate loturile (25000 lei fără TVA). Astfel, în conformitate cu art. 69 alin. (2) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, urmare examinării și evaluării ofertei prezentate în cadrul procedurii de achiziții de valoare mică repetate privind achiziționarea APC Replacement Battery, pentru reţea locală, Cod CPV 31440000-2 (Lot 1-5), lansat prin SIA RSAP sub nr. ocds-b3wdp1-MD-1651658735268 din 04.05.2022, Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice în cadrul AGEPI, în baza criteriului de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului, prețul cel mai scăzut și corespunderea specificațiilor tehnice, a decis atribuirea contractului de achiziție publică de valoare mică operatorului economic ”BTS PRO” S.R.L. cu propunerea financiară în sumă de 23658,20 lei MD fără TVA/28389,84 lei MD cu TVA.
Documents provided with the proposal
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Active".
Clarifications