+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 27.04.2022 17:19
to 15.05.2022 12:11
2
Bidding period
with 15.05.2022 12:11
to 06.06.2022 12:10
12 days left
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Bidding period
Estimated value without VAT 1 800 000 MDL
Period of clarifications: 27 Apr 2022, 17:19 - 15 May 2022, 12:11
Submission of proposals: 15 May 2022, 12:11 - 6 Jun 2022, 12:10

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Subscribe
Activitatea urmărește angajarea serviciilor unei firme de consultanță competente (Consultantul) pentru elaborarea în timp util, a unui PAS, relevant și complet pentru PDSE și anume pentru Componenta I - Construcția LEA 400 kV Vulcănești – Chișinău.
Obiectivul PAS este de a stabili politicile, principiile, aranjamentele instituționale, calendarul, bugetele aproximative și mecanismul de monitorizare prin care impactul procesului de strămutare/expropriere va fi gestionat de către Angajator în timpul procesului de implementare a PAS. Planul de acțiuni privind strămutarea va asigura existența unui proces sistematic de participare a persoanelor afectate de proiect (PAP), a instituțiilor relevante și a părților interesate în procesul de expropriere. PAS va prezenta criteriile de eligibilitate pentru părțile afectate, va stabili valoarea estimată a compensațiilor pentru pierderea activelor și va descrie nivelurile de asistență pentru PAP pentru pierderea temporară sau permanentă a terenurilor.
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD-2068, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Alecu Russo 1, bloc A1, of. 163
Web site
---
The contact person
Full name
Samson Aurelia
Contact phone
+373-22-49-67-90
Fax
---
Purchase data
Date created
27 Apr 2022, 17:19
Date modified
6 May 2022, 17:11
Achizitii.md ID
21055721
CPV
73200000-4 - Servicii de consultanţă în cercetare şi în dezvoltare
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The best price-quality ratio
Funding sources
List of lots
Documents of the procurement procedure
Formularul standard al documentului unic de achiziții european
Eligibility Criteria
Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
27.04.22 17:19
Terms of references for RAP developement Terms of references for RAP developement
Technical Specifications
The activity aims to engage the services of a competent Consulting firm (the Consultant) for timely, appropriate and comprehensive development of the RAP for the PSDP, Component I - Construction of 400 kV Vulcanesti – Chisinau OHTL. The objective of the RAP is to set out the policies, principles, institutional arrangements, schedules, indicative budgets, and monitoring mechanism by which resettlement impacts will be addressed by the Employer during the RAP implementation process. The RAP will ensure that there is a systematic process for the participation of the PAPs, relevant institutions and stakeholders into expropriation process. The RAP will outline eligibility criteria for affected parties, will establish the estimated amount of compensation for lost of assets, and describe levels of assistance for PAPs for temporary or permanent loss of land.
27.04.22 17:19
declaratie_ro.doc
Eligibility Criteria
DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
27.04.22 17:19
Documentatia standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii
Draft contract - special conditions
Documentaţia reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii. La procedurile de achiziţii de bunuri și servicii iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.
27.04.22 17:19
anunt de participare.pdf anunt de participare.pdf
tenderNotice
Anunt de participare privind achiziționarea serviciilor de consultanță în cercetare și dezvoltare
27.04.22 17:19
Termeni de referinta pentru elaborarea PAS Termeni de referinta pentru elaborarea PAS
Technical Specifications
Activitatea urmărește angajarea serviciilor unei firme de consultanță competente (Consultantul) pentru elaborarea în timp util, a unui PAS, relevant și complet pentru PDSE și anume pentru Componenta I - Construcția LEA 400 kV Vulcănești – Chișinău. Obiectivul PAS este de a stabili politicile, principiile, aranjamentele instituționale, calendarul, bugetele aproximative și mecanismul de monitorizare prin care impactul procesului de strămutare/expropriere va fi gestionat de către Angajator în timpul procesului de implementare a PAS. Planul de acțiuni privind strămutarea va asigura existența unui proces sistematic de participare a persoanelor afectate de proiect (PAP), a instituțiilor relevante și a părților interesate în procesul de expropriere. PAS va prezenta criteriile de eligibilitate pentru părțile afectate, va stabili valoarea estimată a compensațiilor pentru pierderea activelor și va descrie nivelurile de asistență pentru PAP pentru pierderea temporară sau permanentă a terenurilor.
27.04.22 17:19
Planul de Implicare a Părților Interesate (SEP)
Technical Specifications
Anexa la Termenii de Referinta
6.05.22 17:07
Cadrul politicii de stramutare
Technical Specifications
Anexa la Termenii de Referinta
6.05.22 17:11
Date:
6 May 2022, 16:39
Question's name:
Anexe la termeni de referință
Question:
În conținutul documentului ”Termeni de referință pentru elaborarea PAS”, pag.8, sunt menționate mai multe anexe la Termeni de rferința - Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3 și Anexa 4. De fapt, în termeni de referința se regăsește doar Anexa 1, restul anexelor lipsesc. Pentru evaluarea corectă a volumului de lucru, solicităm publicarea Anexei 2 (Planul de implicare a părților interesate), Anexei 3 (Cadrul de politici de strămutare) și Anexei 4 (Evaluarea impactului asupra mediului și social).
Answer (13 May 2022, 11:47):
Lista anexelor a fost completată. Le puteți identifica în anunțul de achiziție.
Date:
6 May 2022, 16:44
Question's name:
Termeni de referință - UAT
Question:
În termenii de referinta, cap.I Contextul proiectului sunt menționate raionele și UAT prin care traverseaza 158km de LEA de 400kV. Care sunt unitatile administrative (comunele, satele) traversate de LEA de 400kV?
Answer (13 May 2022, 12:02):
.or. Vulcănești, satele Dezghingea, Congazcicul de Sus, Chirsova, Congaz, Svetlâi (Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia), satele Borceag, Iujnoe, Burlăceni (raionul Cahul), satele Albota de Sus, Albota de Jos, Balabanu, Novosiolovca, Aluatu, Salcia, Musaitu, Vinogradovca (raionul Taraclia), satul Borogani (raionul Leova), or. Cimișlia, satele Ivanovca Nouă, Gura Galbenei, Gradiște, Valea Perjei, Ecaterinovca, Javgur, Cenac, Topal (raionul Cimișlia), satele Buțeni și Fârlădeni (raionul Hânceşti), satele Zâmbreni, Costești, Hansca, Molești (raionul Ialoveni) și comuna Băcioi (municipiul Chișinău)
Date:
6 May 2022, 16:45
Question's name:
Numărul persoanelor afectate
Question:
In contextul determinarii efortului pentru a elabora Planul de Actiuni de Stramutare conform termenilor de referinta, care este numarul persoanelor afectate de proiect?
Answer (13 May 2022, 12:02):
Numărul de persoane afectate va putea fi determinat doar după elaborarea proiectului tehnic și identificarea persoanelor afectate.
Date:
6 May 2022, 16:47
Question's name:
Termenii de referinta
Question:
Termenii de referinta – Scopul serviciilor de consultanta, paragraful 2 “PAS va fi elaborat înainte de începerea lucrărilor de construcție, în conformitate cu PO 4.12 – Relocare involuntară a Băncii Mondiale, în baza datelor tehnice furnizate de Contractor la etapa de proiectare și a datelor SF.” 1. Pe ce data este preconizata demararea lucrarilor de constructie? 2. Ce date tehnice vor fi furnizate de Contractor si cand aceste date vor fi disponibile? Anticipam ca aceste date sunt importante pentru elaborarea unei oferte tehnice si financiare care sa raspunda rigorilor de calitate. 3. Presupunem ca lucrarile de constructiee vor fi ghidate de conditiile FIDIC: In conditiile FIDIC RED – cum putem obtine aliniamentul (ampriza) LEA de 400kV pentru elaborarea unei oferte tehnice si financiare care sa raspunda rigorilor de calitate? In conditiile FIDIC YELLOW – aliniamentul (ampriza) LEA de 400kV se determina pe parcursul proiectarii si in timul executiei etapizate. In acest caz nu exista un aliniament final (la etapa depunerii ofertelor tehnice si financiare) si este imposibil de a determina si calcula efortul consultantului la etapa elaborarii ofertei tehnice si financiare. Cum va fi gestionat contractul in aceste conditii (din punct de vedere tehnic si financiar)? 4. Cine va fi responsabil pentru furnizarea datelor tehnice?
Answer (13 May 2022, 12:02):
1. Startul lucrărilor de construcție este preconizat pentru luna martie-aprilie 2023 2. Contractorul va oferi coordonatele amplasării pilonilor liniei electrice, terenurilor pentru amenajarea drumurilor de acces, terenurilor pentru amenajarea zonei de exploatare / deservire a liniei electrice aeriene. Conform programului de lucru al Contractorului, aceste date vor fi furnizate treptat începând cu luna august 2022. 3. Lucrările de construcție sunt ghidate de condițiile Contractului de Lucrări (Proiectare, furnizare si instalare) al Băncii Mondiale (asemănător condițiilor FIDIC Yellow). Conform condițiilor de mediu și de execuție din PUE 7, la etapa de construcție lățimea coridorului pentru executarea lucrărilor este de 70 metri. 4. Datele tehnice (coordonatele) vor fi oferite de către Contractorul responsabil de proiectarea și construcția liniei electrice aeriene 400 kV Vulcănești-Chișinău.
Date:
6 May 2022, 16:54
Question's name:
Termenii de referinta
Question:
În Termeni de referință, cap. III Scopul serviciilor de consultanță, p”i”, Revizuirea documentelor Proiectului. Consultantul va examina toate documentele relevante ale Proiectului. Documentele care urmează să fie revizuite includ, dar fără a se limita la SF a Proiectului, schița de proiect și proiectul preliminar elaborate de Contractor, documente socio-economice relevante (RPF, ESIA/ESMMP, SEP, documente elaborate privind aspectele de gen) și alte documente legale; Întrebarea - cum putem obtine schița de proiect și proiectul preliminar pentru elaborarea unei oferte tehnice si financiare care sa raspunda rigorilor de calitate?
Answer (13 May 2022, 12:02):
Schița de proiect elaborată la etapa de pregătire a proiectului ar putea suferi anumite modificări la elaborarea proiectului preliminar și final și actual nu oferă certitudinea că aceste date nu vor fi modificate. Proiectul preliminar va fi oferit de Contractorul angajat pentru construcția liniei electrice începând cu luna august a anului curent. La momentul de față este disponibil traseul preliminar al LEA 400 kV care a fost propus la etapa de licitație pentru construcția liniei. Contractorul angajat în construcția acesteia se conduce de acel traseu în elaborarea proiectului tehnic detaliat al LEA 400 kV. Pe acest traseu se estimează un număr de 504 piloni dintre care piloni terminali 2, piloni normali de suspensie 447, pilon special de suspensie 1, piloni de ancoră (R-30) 34, piloni de ancoră (R-60) 20. Ținem să menționăm că numărul de piloni nu este final și poate suferi modificări în urma proiectării. De-asemenea, traseul liniei poate suferi mici schimbări în ceea ce privește amplasarea pilonilor în dependență de rezultatele investigațiilor de sol.. Distanța dintre piloni este de aproximativ 300 metri. În anexă, pentru informare și vizualizare, se regăsește traseul preliminar al liniei de tensiune înaltă în format kmz accesibil cu ajutorul Google Earth.
Date:
6 May 2022, 16:55
Question's name:
Termenii de referință
Question:
Termenii de referinta – cap. III Scopul serviciilor de consultanta, p.„v” - vor acorda o atenție deosebită gospodăriilor vulnerabile”: Întrebare - Care este definitia termenului “gospodarie vulnerabila”? Întrebare - Criteriile de vulnerabilitate sunt determinate, sau acestea urmeaza a fi elaborate si definite de consultant?
Answer (13 May 2022, 12:03):
“Gospodăriile vulnerabile” desemnează persoanele sau familiile care sunt susceptibile să nu beneficieze în deplină măsură de mecanismul oferit de compensare a pierderilor cauzate de procesul de expropriere, din cauza la așa factori ca vîrstă înaintată, nivel de studii, necunoașterea limbii de stat, emigrare temporară sau permanentă etc., cît și acele gospodării ale căror venituri / bunăstare ar putea fi substanțial afectată de procesul de expropriere. Criteriile socio-economice de vulnerabilitate vor fi identificate și definite și completate de Consultant urmare a analizei impactului Proiectului / procesului de expropriere, atît prin prisma prevederilor legislației naționale cît și standardelor relevante ale Băncii Mondiale. În conformitate cu prevederile Termenilor de Referință din punctul IV, UCIPE va oferi sprijin Consultantului în elaborarea PAS, în special pentru descrierea Proiectului, a cadrului legal național, a politicilor Băncii Mondiale, prevederile mecanismului de soluționare a reclamațiilor (lansat deja), privind procesul de consultare și aranjamentelor de implementare a PAS. De asemenea, UCIPE va facilitata conlucrarea consultantului cu Contractorul responsabil de proiectarea și construcția liniei electrice și cu alte instituții implicate în desfășurarea procesului de expropriere a terenurilor.
Date:
6 May 2022, 16:57
Question's name:
Termenii de referinta
Question:
În Termeni de referință, cap. III Scopul serviciilor de consultanță, p. ”xvi” - Consultantul va elabora PAS, cu sprijinul UCIPE..... Întrebarea - vă rugăm definiti cat mai clar posibil in ce consta sprijinul oferit de UCIPE si care va fi modalitatea de acordare a spijinului?
Answer (13 May 2022, 12:09):
În conformitate cu prevederile Termenilor de Referință din punctul IV, UCIPE va oferi sprijin Consultantului în elaborarea PAS, în special pentru descrierea Proiectului, a cadrului legal național, a politicilor Băncii Mondiale, prevederile mecanismului de soluționare a reclamațiilor (lansat deja), privind procesul de consultare și aranjamentelor de implementare a PAS. De asemenea, UCIPE va facilitata conlucrarea consultantului cu Contractorul responsabil de proiectarea și construcția liniei electrice și cu alte instituții implicate în desfășurarea procesului de expropriere a terenurilor.
Date:
6 May 2022, 16:59
Question's name:
Termenii de referinta
Question:
Termenii de referinta, cap VII Calificarea, „Specialist în planificarea și monitorizarea procesului de strămutare/expropriere”: ÎNTREABAREA - Legislatia RM obliga executarea lucrarilor cadastrale de catre ingineri cadastrali certificati, si evaluarea bunurilor imobile de evaluatori certificati. Este necesara implicarea la elaborarea PAS a specialistilor: inginer cadastral certificat si evaluator certificat?
Answer (13 May 2022, 12:09):
Consultantul trebuie să implice în prestarea serviciilor solicitate personalul cheie, cu calificările solicitate în Termenii de Referință – capitolul VII. Alt personal, înafara celui solicitat în Termenii de Referință, se deduce din natura activităților care urmează a fi executate în vederea elaborării PAS, în limitele legislației RM.
Date:
6 May 2022, 17:02
Question's name:
Anunt de participare
Question:
În Anunțul de participare, pct. 20 - Conditii speciale de care depinde indeplinirea contractului - aprobarea livrabilelor de către Banca Mondială. ÎNTREBĂRI - 1. Ce presupune aprobarea livrabilelor de Banca Mondiala, care sunt termenii? 2. Este Banca Mondiala o parte participanta la semnarea contractului? 3. Care sunt conditiile ca livrabilele sa se considere aprobate de Banca Mondiala? 4. Care este numarul limita a iteratiilor de revizuire la livrabilelor?
Answer (13 May 2022, 12:09):
1. Livrabilele, recepționate din partea Consultantului, vor fi revizuite de UCIPE și expediate către echipa de Proiect a Băncii Mondiale (BM) pentru revizuire. Consultantul va primi comentariile UCIPE și BM la livrabile (dacă acestea vor fi). Livrabilele sunt revizuite de către UCIPE și BM din perspectiva corespunderii lor cu cerințele Termenilor de Referință, care au fost aprobați de BM, cu prevederile PO 4.12 și ale Acordurilor de Finanțare dintre RM și BM pentru implementarea Proiectului de dezvoltare a sectorului electroenergetic (nr. 6380-MD și nr. 6381-MD), care include construcția liniei electrice aeriene 400 kV pe direcția Vulcănești-Chișinău. Consultantul va revizui livrabilele conform comentariilor primite. După constatarea revizuirii corespunzătoare, livrabilele vor fi aprobate de BM și ulterior de UCIPE. Se va acorda o perioadă de două săptămâni pentru revizuirea și aprobarea rapoartelor Consultantului. Procesul de revizuire a livrabilelor, inclusiv coordonarea acestora cu BM, va fi gestionat de UCIPE. 2. BM nu este parte participantă la semnarea contractului, dar este finanțatorul lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene. Astfel, în implementarea Proiectului se aplică cerințele BM privind aspectele de salvgardare. 3. Livrabilele se consideră aprobate de BM după confirmarea scrisă privind lipsa obiecțiilor la conținutul acestora. 4. Nu este stabilit un număr limită de iterații.
Date:
6 May 2022, 17:13
Question's name:
Termeni de referință - List of PAPs
Question:
În conținutul Termenillor de referință, pag. 10 este menționată elaborarea Listei PAPs - persoanelor afectate. Această listă se elaborează, avînd ca bază datele cadastrale grafice (hotarele terenurilor înregistrate în Departamentului cadastru al ASP). Aceste date grafice sunt nesistematizate și necesită lucrări cadastrale preliminare (sistematizare sau corectarea erorilor). Cine execută lucrările acestea și cine suportă cheltuielile?
Answer (13 May 2022, 12:10):
Consultantul va îndeplini lucrările menționate conform cerințelor Termenilor de Referință – capitolul III, p. v și vi.
Date:
6 May 2022, 17:14
Question's name:
Termenii de referinta
Question:
„PAS va fi elaborat înainte de începerea lucrarilor de constructie, în conformitate cu PO 4.12 –Relocare involuntara a Bancii Mondiale”. Iar Anexa 1 face referinta la ESS 5 „Applicable WB Policy, scope of Application of WB ESS 5”. ÎNTREBAREA - Clarificati care sunt politicile aplicabile la elaborarea PAS, PO 4.12 sau ESS5?
Answer (13 May 2022, 12:11):
PAS va fi elaborat în conformitate cu PO 4.12
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".