+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

Status Cancelled
Estimated value without VAT 140 000 MDL
Period of clarifications: 20 Apr 2022, 14:34 - 28 Apr 2022, 13:26
Submission of proposals: 28 Apr 2022, 13:26 - 1 May 2022, 15:26

Supplier technical support:

(+373) 79999801

CĂNTARUL ELECTRONIC pentru cîmp
Information about the cancellation
The reason of cancellation
Prin valoarea inclusă în propunerea financiară, este depășire de valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziții publice
Date of cancellation
4 May 2022, 15:48
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD-2002, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Str. Padurii 20
Web site
---
The contact person
Full name
Svetlana SÎCI
Contact phone
076000331
Fax
---
Purchase data
Date created
20 Apr 2022, 14:34
Date modified
4 May 2022, 15:49
Achizitii.md ID
21055383
CPV
42900000-5 - Diverse utilaje de uz general şi special
Type of procedure
Request price offers (goods)
Award criteria
The lowest price
Funding sources
List of lots
CĂNTARUL ELECTRONIC
Budget: 140000.0 MDL
Cancelled
CĂNTARUL ELECTRONIC
Date:
20 Apr 2022, 17:50
Question's name:
Documente Obligatorii
Question:
Buna ziua.Conform HG212/2018 (EEE) autoritățile contractante, care vor iniția proceduri de achiziții publice pentru procurarea de produse de echipamente electrice și electronice (EEE) urmează să solicite de la operatorii economici, interesați să depună oferte, numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” drept dovadă a conformării reglementărilor. Reesind din premiza ca in cadrul licitatiei se solicita inclusiv echipamente vizate de acest Regulament, rugam sa ne confirmati obligativitatea detinerii Certificatului cu nr. de Inregistrare in Lista Producatorilor EEE pentru ofertanti. Va multumim anticipat pentru raspuns
Answer (26 Apr 2022, 10:58):
Nu necisită
Date:
21 Apr 2022, 10:48
Question's name:
Conform HG212/2018
Question:
Se baga acest EEE pe git altor agenti economici in asa mod ))
Answer (26 Apr 2022, 10:59):
La moment nu e necesar.
Date:
26 Apr 2022, 10:21
Question's name:
Anexa 23
Question:
In tabelul formularului anexei 23 lipseste coloana 11 desi in descriere se cere completarea lui "Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11"
Answer (26 Apr 2022, 13:26):
Da
Date:
26 Apr 2022, 13:29
Question's name:
Documente Obligatorii
Question:
HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) si deseuri ce rezulta din ele (Regulament DEEE), "111. Agenții economici care comercializează sau cumpără, primesc prin donație ori recepționează prin alte mijloace pentru uz propriu EEE, precum și instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație pentru uz propriu EEE vor solicita producătorilor numărul de înregistrare din Lista producătorilor, constituit potrivit prevederilor pct. 45." si conform comunicatului Agentiei Achizitii Publice din 10/09/2020 https://tender.gov.md/ro/content/comunicat-privind-cerin%C8%9Bele-fa%C8%9B%C4%83-de-operatorii-economici-care-v%C3%AEnd-%C5%9Fisau-import%C4%83-produse-de Beneficiarul licitatiei ARE OBLIGATIA de a solicita de la ofertant numarul de inregistrare in Lista Producatorilor EEE. Reesind din faptul compania D-ra participa la Licitatii pentru Echipament Electric si Electronic, care cade sub incidenta acestui Regulament. Agenția Achiziții Publice comunică următoarele. Potrivit informației survenite de la Agenția de Mediu, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și alin. (14) lit. b) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, persoanele fizice sau juridice care, la nivel profesional, proiectează, produc, prelucrează, tratează, vînd şi/sau importă produse de echipamente electrice și electronice (EEE) sînt supuse regimului de responsabilitate extinsă a producătorului. Astfel, conform art. 12 alin. (5) lit. c), alin. (6) lit. a) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, punctele 46 și 47 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (în continuare - Regulament), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, producătorii/distribuitorii de EEE au obligația de a se înregistra în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu prin intermediul unui subsistem informațional parte integrată a Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor” (https://siamd.gov.md/portal/deee.html). Înregistrarea producătorilor/distribuitorilor în „Lista producătorilor” presupune și obținerea autorizației (de mediu) la desfășurarea activităților ce țin de implementarea responsabilității extinse a producătorilor, care le oferă dreptul producătorilor/distribuitorilor de comercializare a EEE și întreprinderea măsurilor pentru implementarea Regulamentului. În acest mod, potrivit pct. 111 din Regulament, agenții economici care comercializează sau cumpără, primesc prin donație ori recepționează prin alte mijloace pentru uz propriu EEE, precum și instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație pentru uz propriu EEE vor solicita producătorilor numărul de înregistrare din „Lista producătorilor”. Astfel, autoritățile contractante, care vor iniția proceduri de achiziții publice pentru procurarea de produse de echipamente electrice și electronice (EEE) urmează să solicite de la operatorii economici, interesați să depună oferte, numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” (a se vedea mai sus link-ul către listă) drept dovadă a conformării reglementărilor de mai sus. Este de menționat că, potrivit pct. 52 din Regulament, de la 1 ianuarie 2019, pot introduce pe piață EEE numai producătorii înregistrați în „Lista producătorilor”, iar nerespectarea prevederilor Regulamentului de către cei implicați în ciclul de viață a EEE (producători, importatori, consumatori) constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 154 din Codul Contravențional al Republicii Moldova.
Answer (26 Apr 2022, 15:02):
Fac excepție de la prevederile prezentului Regulament: 5) uneltele industriale fixe de mari dimensiuni; Prezentul Regulament reglementează categoriile de deșeuri echipamente electrice și electronice (în continuare – DEEE) enumerate în anexa nr. 1A pentru gestionarea acestora în scopul prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului și a sănătății umane, contribuind astfel la o dezvoltare durabilă a societății și punerea în aplicare a prevederilor art. 12 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile. Aplicarea prezentului Regulament va contribui la îmbunătățirea performanțelor de protecție a mediului și sănătății populației prin prevenirea sau reducerea efectelor negative ale generării și gestionării deșeurilor, precum și prin îmbunătățirea eficienței utilizării acestora. 2. Prezentul Regulament stabilește condițiile de protecție a sănătății tuturor celor implicați în ciclul de viață al echipamentelor electrice și electronice (în continuare – EEE), precum producătorii, importatorii, distribuitorii, consumatorii și agenții economici direct implicați în colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea și eliminarea nepoluantă a DEEE. 3. Sînt supuse prevederilor prezentului Regulament toate EEE enumerate în anexa nr. 1B la Regulament plasate pe piață, cu excepția celor menționate în pct. 5. 4. Prevederile prezentului Regulament se aplică fără a se aduce atingere legislației naționale privind cerințele de protecție a mediului și a sănătății populației și legislației privind gestionarea deșeurilor. 5. Fac excepție de la prevederile prezentului Regulament: 1) echipamentele necesare pentru protecția intereselor și securității statului, inclusiv armele, munițiile și materialul de război destinat scopurilor specific militare; 2) echipamentele care sînt proiectate și instalate ca parte a unui alt tip de echipament ce nu intră în domeniul de aplicare a Regulamentului; 3) becurile cu filament; 4) echipamentele proiectate pentru a fi trimise în spațiu; 5) uneltele industriale fixe de mari dimensiuni; 6) instalațiile fixe de mari dimensiuni, cu excepția echipamentelor care sînt în astfel de instalații, dar care nu sînt special proiectate și instalate ca parte a instalațiilor respective; 7) mijloacele de transport al persoanelor sau mărfii, exclusiv vehiculele electrice cu două roți care nu sînt omologate; 8) echipamentele mobile fără destinație rutieră accesibile doar pentru uz profesional; 9) echipamentele proiectate special doar în scopuri de cercetare și dezvoltare și accesibile doar în cadrul unor tranzacții între întreprinderi; 10) dispozitivele medicale și cele de diagnostic in vitro, atunci cînd se preconizează că aceste dispozitive vor fi infectate înaintea încheierii ciclului de viață, precum și dispozitivele medicale implantabile active; 11) echipamentele ce nu sînt destinate niciunei operațiuni menționate în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile (operațiuni de valorificare sau eliminare) și sînt destinate reutilizării directe sau extinse de către proprietarul inițial în scopuri pentru care au fost destinate inițial; 12) echipamentele destinate analizării, reparării sau recondiționării defecțiunilor, cu intenția reutilizării sau utilizării extinse de către proprietarul inițial în scopurile pentru care au fost destinate inițial.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".