+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 31.12.2021 12:35
to 10.01.2022 12:00
2
Bidding period
with 10.01.2022 12:00
to 17.01.2022 12:00
3
Auction

4
Evaluation
5
Bids have been evaluated
Status Bids have been evaluated
Estimated value without VAT 83 945,62 MDL
Period of clarifications: 31 Dec 2021, 12:35 - 10 Jan 2022, 12:00
Submission of proposals: 10 Jan 2022, 12:00 - 17 Jan 2022, 12:00
Auction start date: will not be used

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

ATC V03AB15. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura bucata.* Se acceptă medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor). * Certificat GMP - copie și traducerea lui în limba de stat sau rusă(se acceptă fără traducere certificatele GMP în una din limbile de circulație internațională) cu aplicarea suplimentară a semnăturii și stampilei participantului. * Dovada precalificării OMS/ultimul raport al inspectării locului de producere. Prioritate vor avea medicamentele cu statut de precalificare OMS. . În cazul în care nici un medicament ofertat nu este precalificat OMS se vor prioritiza ofertele în următoarea ordine:
1.ofertele la care sa prezentat ultimul raport al inspectării locului de producere de către autoritățile de reglementare membre ICH care confirmă prezența bunelor practici de producere, valabil, nu mai mult de 3 ani de la data inspectării .
2.sau ofertele la care s-a prezentat dovada autorizării de alte Autorizații Regulatorii Stricte FDA sau EMA, autoritățile naționale competente membre ale UE, cele autorizate în cel puțin o țară din Elveția, Canada, Japonia, Australia
3. sau ofertele la care s-a prezentat dovada autorizării în țara de origine ( în care autoritatea națională competentă din țara de origine nu reprezintă o autoritate regulatorie stringentă). * Declarație prin care se garantează termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) care va constitui nu mai puţin de 60% din cel iniţial pentru medicamentele cu o valabilitate de 2 ani şi mai mult şi de 80% din cel iniţial pentru medicamentele cu o valabilitate de pînă la 2 ani. * Declarație conform căreia - se va asigura prezența în ambalajul secundar al produsului a prospectului/rezumatul caracteristicii produsului în limba de stat, sau în limba de stat și în limba rusă. Termen de livrare: I Tranșă - martie 2022.
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD-2009, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, MD-2009, Republica Moldova, Chişinău str. Cosmescu 3
Web site
---
The contact person
Full name
Macari Doina
Contact phone
+37322222490
Purchase data
Date created
Date modified
31 Dec 2021, 12:35
Estimated value (without VAT)
83 945,62 MDL
Achizitii.md ID
21049534
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The lowest price
Delivery address
MD-2009, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile
Contract period
1 Feb 2022 02:00 - 31 Dec 2022 02:00
List of positions
1)
Title
“ Achiziţionarea medicamentelor pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022, repetat 1” CPV: 33600000-6 - Pharmaceutical products
Quantity: 4068.0
Unit of measurement: Bucata
Documents of the procurement procedure
Scrisoare de garantie bancara_Model
Bidding Documents
Scrisoare de garanție model
31.12.21 12:35
Propunerea tehnică
Technical Specifications
Propunerea tehnică
31.12.21 12:35
Declaratie beneficiari efectivi_Model
Bidding Documents
Declarație OE
31.12.21 12:35
Anunt de participare HIV.signed
Bidding Documents
Anunț de participare
31.12.21 12:35
Propunerea financiară
Technical Specifications
Propunerea financiară
31.12.21 12:35
Contract model_PN Hiv SIDA 2022
Bidding Documents
Contract model
31.12.21 12:35
Documentatia standard HIV.docx.signed
Bidding Documents
Documentația standard
31.12.21 12:35
Cerere de participare_Model
Bidding Documents
Cerere de participare
31.12.21 12:35
Declaratie privind valabilitatea ofertei_Model
Bidding Documents
Declarație OE
31.12.21 12:35
DUAE Model
Bidding Documents
DUAE Model
31.12.21 12:35

The offers of the participants are available below, you can view the documents for the offers by clicking on the folder icon.

Based on the Working Group Decision, the selection of a winner requires:

1) Choose winner by clicking the button.

2) Отправить в течении 3 дней на почту AAP bap@tender.gov.md отсканированное решение рабочей группы.

4) After choosing the winner, press the button: "Confirm"..

Qualification
Participant(s) name(s)
Normalized price
Status
1
Participant(s) name(s):

SA SANFARM-PRIM

Normalized price: 41 347,15 MDL
Status: Winner
Reason: conform criteriului prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.
Qualification documents
Documents provided with the proposal
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Active".
Clarifications