+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 09.10.2021 10:53
to 26.10.2021 15:55
2
Bidding period
with 26.10.2021 15:55
to 21.11.2021 15:55
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Enquiry period
Estimated value without VAT 2 400 000 MDL
Period of clarifications: 9 Oct 2021, 10:53 - 26 Oct 2021, 15:55
Submission of proposals: 26 Oct 2021, 15:55 - 21 Nov 2021, 15:55

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Subscribe
Servicii curațenie
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
2038, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, bd.Dacia 5/2
Web site
---
The contact person
Full name
Cecoi Mariana
Contact phone
0-22-53-16-33, 079436345
Fax
---
Purchase data
Date created
9 Oct 2021, 10:53
Date modified
18 Oct 2021, 9:50
Achizitii.md ID
21045021
CPV
90900000-6 - Servicii de curăţenie şi igienizare
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The lowest price
Funding sources
List of lots
Servicii curațenie
Budget: 2400000.0 MDL
Active
Documents of the procurement procedure
anunț_de_participare_2022 (2).semnat.pdf anunț_de_participare_2022 (2).semnat.pdf
tenderNotice
-
18.10.21 09:50
Date:
12 Oct 2021, 11:19
Question's name:
Autorizația sanitară punct 11
Question:
Genul de activitate (Activități de întreținere și curățare a clădirilor)nu se supune autorizării sanitare pentru funcționare. temei legal: art. 23(2), din Legea nr 10-XVi din 02.03.2009 privind supravegherea de stat a sănîtății publice; Anexa nr.4 la legea nr.231 din 23.09.2010 cu privind la comerțul interior; Art. 6 alin (8) din legea nr. 160 din 22.07.2011 priving reglementarea prin autorizare a activitâții de întreprinzător; Anexa nr.1 la HG nr 1014 din 17.10.2018 cu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupaq activitâții de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuate de către ANSP. Vă rugăm să schimbați punctul 11 criterilor prvind eligibilitatea operatorului economici.
Answer (18 Oct 2021, 08:47):
Verificat. Corectam
Date:
21 Oct 2021, 09:35
Question's name:
Personal Docum de standart
Question:
În ce legi ale Republicii Moldova ați fost ghidați la calcularea numărului de persoane?
Answer (21 Oct 2021, 09:53):
experiența anilor precedenți. cantitatea minimă recomandată
Date:
21 Oct 2021, 09:39
Question's name:
valoarea estimată
Question:
Când ați calculat valoarea estimată fără TVA la 2.400.000, ce remunerație pentru personalul de serviciu ați prevăzut?
Answer (21 Oct 2021, 09:55):
este valoarea estimativă. operatorul economic urmează să prezinte descifrarea costului ofertei
Date:
21 Oct 2021, 09:53
Question's name:
Utilaje
Question:
mașină pentru curățenie pe bază de acumulator sau baterie cu capacitatea de prelucrare a 310 m2 – 1 unit. Costul unei mașini de spălat pardoseală începe de la 25.000 de euro și considerați că este indicat să cumpărați o astfel de mașină?
Answer (21 Oct 2021, 09:57):
operatorul economic trebuie să fie asigurat de așa utilaj
Date:
21 Oct 2021, 09:58
Question's name:
Zonă de risc
Question:
Aveți o zonă de risc specială care este necesară pentru curățarea personalului?
Answer (24 Oct 2021, 15:55):
In caietul de sarcini sunt descrise zonele de risc
Date:
26 Oct 2021, 11:47
Question's name:
Personal
Question:
Conform articolului 35 din Legea LEGE Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice: (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cît mai repede posibil, la orice clarificare solicitată ... Prin urmare, vrem să punem și întrebarea cum a fost calculat numărul de persoane la 45? Conform Articolul 37. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor din Legea LEGE Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice. Punct 7) Specificaţiile tehnice se vor baza pe standardele naționale și internaţionale, pe reglementările tehnice şi normativele naţionale, după caz. Prin urmare, personalul nu poate fi calculat (experiența anilor precedenți). De asemenea, mai ținem să menționăm că personalul nu se află sub conducerea spitalului de mai bine de 5 ani, deoarece acest tip de serviciu este asigurat de firme de curățenie, ceea ce confirmă și faptul că instituția din Medina nu are capacitatea de a calcula (experiența anilor precedenți). Ce legi și reglementări ați urmat atunci când calculați personalul?
Answer (26 Oct 2021, 13:40):
Numarul de personal a fost calculat reieșind din unitățile de personal cu atribuții în exercitarea curațeniei pe care IMSP AMT Botanica le-a avut pînă la externalizarea servicului dat. Totodată, acest număr a fost determinat și din personalul care de facto efectuiază servicile de curațenie pe parcursul anilor contractării serviciilor date.
Date:
26 Oct 2021, 12:33
Question's name:
Personal cantitatea minimă recomandată Conform răspunsului dvs la a doua întrebare
Question:
Dorim să menționăm că opusul răspunsului dumneavoastră este scris în documente standard. Și anume (Numărul de personal care va presta serviciile conform regimului de muncă prestabilit și cerințelor caietului de sarcini: 45 persoane: în CCD – 12 persoane, în CMF nr.1 - 7 persoane, în CMF nr.2 - 15 persoane, în CMF nr.3 - 9 persoane, în CS Muncești - 2 persoane) Nu sunt minimă recomandată, ci se referă la CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI, Și asta înseamnă că sunt un criteriu de selecție obligatoriu și un criteriu de execuție. Vă reamintim că conform Articolul 22. Capacitatea tehnică şi/sau profesională Legea LEGE Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice (2) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de servicii… c) informații referitoare la personalul / organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al activității angajamentului de participare a fost oferit de către ofertant / candidat, on special pentru asigurarea controlului calității; d) informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personală de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului, dacă acestea nu sunt factori de evaluare stabiliți art. conform prevederilor 26 alin. (7); e) declarația referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat și ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; Cerința dumneavoastră determină numărul specific de personal 45. Prin urmare, vă rugăm să modificați documentele de standard în conformitate cu răspunsul dvs la a doua întrebare din lista de clarificai.
Answer (26 Oct 2021, 13:43):
Numarul de personal a fost calculat reieșind din unitățile de personal cu atribuții în exercitarea curațeniei pe care IMSP AMT Botanica le-a avut pînă la externalizarea servicului dat. Totodată, acest număr a fost determinat și din personalul care de facto efectuiază servicile de curațenie pe parcursul anilor contractării serviciilor date. Va rugăm mult, nu blocați procedura. daca aveți întrebări telefonați și răspundem la toate întrebările, sau doriți să faceți cunoștință cu spațiile, vă invităm la noi. Va fi asigurat acces și prezentate planurile la încăperi, dacă este nevoie pentru efectuarea calcului. mulțumim mult pentru înțelegere!
Date:
26 Oct 2021, 13:22
Question's name:
teritoriului extern adiacent
Question:
Câți metri pătrați pentru curățarea zonei exterioare pentru fiecare diviziune?
Answer (26 Oct 2021, 14:10):
CCD - 2107,3 m2; CMF nr.1 - 2470,5 m2; CMF nr.2 - 4820,9 m2; CMF nr.3 - 2147,3m2; CS Muncești - 500 m2
Date:
26 Oct 2021, 14:38
Question's name:
Suprafata
Question:
În anii precedenți, suprafața pentru curățarea spațiilor interioare era de 15209,20 mp, iar anul acesta, această suprafață este de 12347,87 mp. Numărul de personal necesar conform licitațiilor anterioare a fost de 74, anul acesta 45. Dacă faci calcule matematice simple, atunci 12347,87 / 15209,20 * 100% = 81%. Să facem același calcul pentru personal 74 * 81% = 60 de persoane. Întrebarea din ce calcule a fost optimizarea unei persoane pentru 15 persoane sau o diferență de 20% bazată pe calcule matematice?
Answer (26 Oct 2021, 14:43):
In caitul de sarcini este descifrat fiecare birou unde va fi prestate serviciile de curațenie. Numarul de personal a fost calculat reieșind din unitățile de personal cu atribuții în exercitarea curațeniei pe care IMSP AMT Botanica le-a avut pînă la externalizarea servicului dat. Totodată, acest număr a fost determinat și din personalul care de facto efectuiază servicile de curațenie pe parcursul anilor contractării serviciilor date.
Date:
26 Oct 2021, 15:26
Question's name:
Legea
Question:
De asemenea, vă reamintim că vă rugăm să vă dați un răspuns care nu se bazează pe presupunerile dumneavoastră, dar pe baza unor acte legislative și în conformitate cu legea. articolului 35 din Legea LEGE Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice: (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cît mai repede posibil, la orice clarificare solicitată ... Articolul 37. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor (9) Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici. (10) Fără a aduce atingere normelor tehnice obligatorii la nivel național, în măsura în care sînt compatibile cu reglementările internaționale, specificațiile tehnice se formulează în unul din următoarele moduri: b) făcînd trimitere la specificații tehnice și, în ordinea preferinței, la standardele naționale care transpun standarde europene, la evaluări tehnice naționale/europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme de referință tehnice instituite de către organismele de standardizare naționale/europene sau – în lipsa oricăror dintre acestea – la standarde naționale, la agremente tehnice naționale sau specificații tehnice naționale referitoare la proiectarea, calcularea și execuția lucrărilor și la utilizarea bunurilor; fiecare trimitere este însoțită de mențiunea „sau echivalent”; De asemenea, dacă luăm în considerare standardele internaționale ale The Official ISSA Cleaning Times, atunci îți trebuie 12347,87 / 350 = 35 de persoane pentru 8 ore, dar programul tău de zile lucrătoare și luând în considerare sâmbăta este în medie de 11,5 ore pe zi, ceea ce înseamnă că aplicăm un coeficient de 11 ,5 / 8 = 1,43. Total 1,43 * 35 = 50 de persoane. Prin urmare, vă rugăm să indicați ce acte normative ați folosit pentru calcul? Prin urmare, vă rugăm să modificați clauza din documentația standard în care 45 de persoane fac parte din contract și criteriile de selecție pentru redactare (număr minim recomandat). Pentru că calculele DVS. nu au o bază legitimă.
Answer (26 Oct 2021, 15:50):
Numărul de 45 persoane a fost determinat reieșind din următoarele aspecte normative, cât și necesitățile evaluate de autoritatea contractantă: 1. În temeiul Ordinului Ministerului Sănătății nr. 46/2016 cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr. 695/2010, autoritatea contractantă a determinat suprafața care revine la o persoană pentru exercitarea lucrărilor de curățenie – cca 280 m 2 . 2. Suprafața totală nu poate fi inclusă în calculul exact pentru a determina normativul ce revine la o persoană, deoarece periodicitatea serviciilor de curățenie diferă, ceea ce compensează zilele de sâmbăta, invocate de dumneavoastră în întrebare. 3. Menționăm că regimul de muncă al instituției în zilele de sâmbăta este redus. Totodată, nu toți specialiștii activează în zilele respective, context în care, lucrările de curățenie vor fi exercitate conform programului prestabilit de autoritatea contractantă și nu vor fi prestate în volum deplin.
Date:
26 Oct 2021, 15:32
Question's name:
Utilaje
Question:
Conform solicitării dvs. din paragraful 6. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor. Utilaje: - mașină pentru curățenie pe bază de acumulator sau baterie cu capacitatea de prelucrare a 310 m2 – 1 unit. Conform standardelor europene The Official ISSA Cleaning Times suprafata minima pentru curatenie de catre o persoana este de 350 mp. În ce scopuri ar trebui o firmă de curățenie să aibă o mașină de spălat pentru curățarea 310 mp, atunci când se achiziționează mașini de spălat pardoseli pentru optimizarea resurselor umane și eficiența curățării unor suprafețe mari de minim 1500 mp? Daca firma nu are o astfel de masina, aceasta firma va fi descalificata?
Answer (26 Oct 2021, 15:54):
Menționăm, că autoritatea contractantă a solicitat prestarea serviciilor de curățenie cu utilizarea unei mașini de curățenie pe bază de acumulator doar în cadrul unei subdiviziuni - Centrul Consultativ Diagnostic, unde zilnic se înregistrează un flux impunător de pacienți. Utilizarea acestui dispozitiv este o cerință pentru a asigura securitatea pacienților, prin evitarea traumatismelor din cauza podelei umede, formate de la aplicarea altor metode de prelucrare a suprafețelor.
Date:
26 Oct 2021, 15:54
Question's name:
ordin
Question:
Dacă utilizați această ordine, atunci 57% se referă la 45 dintre aceste persoane?
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".